Kennisbijeenkomsten 2018

Geschreven op 04 januari 2018.

WPA-Robertus organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten voor het behalen van een punt om uw Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie) te verlengen. Ook in de komende winterperiode zullen er in op diverse plekken in ons werkgebied licentieverlengingsbijeenkomsten worden georganiseerd.

In onderstaande tabel staan de data. U kunt zich opgeven door op, klik hier, te klkken achter de bijeenkomst van uw keuze. U kunt dan de uitnodiging en het bijbehorende opgaveformulier downloaden.

In verband met de steeds strengere eisen van bureau erkenningen is er een limiet  aan het aantal deelnemers gesteld.
Let op: VOL = VOL

Indien u op deze bijeenkomst  een punt wilt behalen voor het verlengen van uw bewijs van vakbekwaamheid, verzoeken wij u een half uur voor aanvang aanwezig te zijn.

Datum Locatie Plaats Aanvang Thema Aanmelden Nadruk
23 januari 2018 Timmerman B.V.
Handelsstraat 2
Hardenberg 13.30 uur Teelt
(akkerbouw)
Opgave niet
niet meer mogelijk
Akkerbouw
24 januari 2018 Timmerman B.V.
Handelsstraat 2
Hardenberg 13.30 uur Veiligheid en
techniek
VOL Landbouw
Algemeen
25 januari 2018 Timmerman B.V.
Handelsstraat 2
Hardenberg 13.30 uur Teelt
(veehouderij)
VOL Veehouderij
30 januari 2018 GroeNoord
Cuxhavenweg 8
Groningen 19.30 uur Teelt
(akkerbouw)
Klik hier Akkerbouw
31 januari 2018 GroeNoord
Cuxhavenweg 8
Groningen 19.30 uur Veiligheid en
techniek
VOL Algemeen
Landbouw
6 februari 2018 Kort Stadskanaal b.v.
Gildestraat 3
Stadskanaal 19.30 uur Teelt
Zetmeel-
aardappelen
Klik hier Akkerbouw
8 februari 2018 Hotel Spier Dwingeloo
Oude Postweg 8
Spier 13.30 uur Veiligheid en
techniek
Klik hier Hoveniers,
Boomkwekers
en Gemeenten
22 februari 2018 Reesink Technische Handel b.v.
Woudhuizermark 79
Apeldoorn 13.30 uur Teelt
(veehouderij)
Nog niet mogelijk Veehou
22 februari 2018 Reesink Technische Handel b.v.
Woudhuizermark 79
Apeldoorn 19.30 uur Veiligheid en
techniek
Nog niet mogelijk Algemeen
Landbouw
Divers Hier kunt u zich opgeven voor één
van de verlengingsbijeenkomsen KBA
    KBA Klik hier Knaagdierbeheersing
Agrarische bedrijven

 

Vanaf heden biedt TerraNext u de mogelijkheid om op verschillende locaties een cursus of verlengingsbijeenkomst KBA te gaan volgen. Er zijn al een aantal data en locaties bekend. Als u zich wilt opgeven voor één van deze bijeenkomsten, dan kunt u dit doen door onder aanmelden met als thema KBA te klikken. Hier staan alle geplande bijeenkomsten van TerraNext vermeld. 

Let op: Mocht er geen bijeenkomst bij u in de regio worden aangeboden of past u de geplande datum niet. Kijk dan op een later tijdstip nogmaals op de site. De data en locaties zullen steeds weer opnieuw worden aangevuld.

Vrijstelling van Apollo voor toepassing in lelies tegen mijten

Geschreven op 20 december 2017.

Samen met de KAVB is deze tijdelijke toelating van 120 dagen gerealiseerd. Adama werkt aan een reguliere toelating voor bloembollen en bloemknollen, maar vanwege het belang voor de leliesector is er nu al een vrijstelling tot stand gekomen. 

Apollo is toegelaten van 14-12-2017 tot 12-4-2018
Apollo is een vloeibaar contactmiddel dat zeer effectief is voor het bestrijden van bollenmijten en galmijten.

Toepassing
Apollo dient gebruikt te worden zo snel mogelijk na de oogst. Op dat moment is Apollo het meest effectief. De toedieningsmethode die gebruikt kan worden is boldompeling, -douchen of -schuimen. Alle methodes zijn effectief.

Apollo is een contactmiddel, het is zaak de mijten, larven en eieren te raken om werking te mogen verwachten. Adama adviseert om bij het toepassen van Apollo altijd een fusarium bestrijdend middel te gebruiken omdat de bollen nat worden gemaakt en er hierbij kans is op fusarium uitbreiding.

Wanneer er bij het toepassen wordt bijgevuld, houd dan een bijvulfactor van 125% aan om de concentratie in het dompelbad op het juiste niveau te houden. De halfwaarde tijd van Apollo zonder bijvullen is 48 uur. Dit is een gegeven bij een pH-waarde tussen 6,5 en 7, gemeten na toediening van Apollo en evt. andere fungicide. 
Mengen van Apollo met andere gangbare fungiciden is mogelijk.
Bij verwerking na het behandelen met Apollo is het dragen van handschoenen verplicht.

Werkingsspectrum
Apollo is effectief op eieren, protonimfen en het eerste larven stadium. Op de volwassen mijten mag geen werking worden verwacht. We spreken over effectiviteit op galmijt, bollenmijt en stromijt. Op het genoemde werkingsspectrum heeft Apollo een effect van 95-100% doding.

Dosering
Apollo heeft een toelating in lelie voor 1 toepassing. De dosering is 0,078% voor boldompeling. (Bron: Adama)

Cursus uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming

Geschreven op 05 oktober 2017.

Ook dit jaar verzorgen wij bij voldoende deelname in samenwerking met TerraNext weer een aantal zelfstudie plus cursussen. Het gaat hierbij om een cursus uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming. Dit zijn zelfstudie plus cursussen, waarbij wij om het u wat makkelijker te maken, naast de zelfstudie, een aantal lesuren verzorgen. Voor beide zelfstudie plus cursussen geldt dat de cursus 2 dagen in beslag neemt en de tweede dag het examen zal worden afgenomen.

Voor de cursus uitvoeren gewasbescherming zijn inmiddels de data bekend. De eerste cursusdag zal plaatsvinden op 7 december 2017 en de tweede cursusdag op 21 december 2017. De laatste dag vindt dan tevens het examen plaats. 


Klik hier voor het inschrijfformulier, Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze verkoop binnendienst of één van onze buitendienstmedewerkers.

Cursussen en verlengingen KBA

Geschreven op 05 oktober 2017.

TerraNext start met cursussen en verlengingen KBA

 

Knaagdierbeheersing agrarische bedrijven (KBA)

Sinds 1 juli 2015 hebben boeren voor het bestrijden van muizen en ratten binnen bedrijfsgebouwen een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit kan zonder examen als aanvulling op de bestaande vakbekwaamheden en moet met examen voor mensen die geen andere vakbekwaamheid hebben.

Naast diegene van u die een cursus KBA willen gaan volgen om een aantekening KBA op uw bewijs van vakbekwaamheid bijgeschreven te krijgen. Is er ook een grote groep die inmiddels een verlengingsbijeenkomst dient te volgen om zijn/haar KBA aantekening op het bewijs van vakbekwaamheid te behouden.

Vanaf half oktober biedt TerraNext u de mogelijkheid om op verschillende locaties een cursus of verlengingsbijeenkomst KBA te gaan volgen. Er zijn al een aantal data en locaties bekend. Deze zijn nu nog voornamelijk in het noordelijk deel van ons werkgebied, maar zullen z.s.m. worden aangevuld. met andere locaties en data.
Als u zich wilt opgeven voor één van deze bijeenkomsten, dan kunt u dit doen door naar: www.terrawinkel.nl/kba te gaan. Hier staan alle geplande bijeenkomsten van TerraNext vermeld. 

Let op: Mocht er geen bijeenkomst bij u in de regio worden aangeboden of past u de geplande datum niet. Kijk dan op een later tijdstip nogmaals op de site. De data en locaties zullen steeds weer opnieuw worden aangevuld.

Onkruidbestrijding grasland in het najaar

Geschreven op 15 augustus 2017.

Goed grasland is de basis voor een rendabele melkveehouderij. Zowel de opbrengst in kilogram drogestof als in voederwaarde hangen nauw samen met de grassensamenstelling en de aanwezigheid van onkruid in grasland. Ridderzuring is een van de meest hardnekkige onkruiden in grasland. De bestrijding is lastig door de flinke wortelstokken van de plant en door hoge zaadproductie van bloeiende planten. De zaden blijven bovendien jarenlang kiemkrachtig. De aanpak dient daarom gericht te zijn op het voorkomen van verdere verspreiding en het tot in de wortelpunt aanpakken van bestaande planten.
Naast de bestaande middelen, zoals Primstar, Tapir, Cirran, Jepolinex Pro en Butress is er Harmony SX. Dit middel is zeer effectief tegen ridderzuring en spaart de klaver in grasklaverweiden, maar pakt daarnaast ook de meest voorkomende onkruiden in gras aan.

Het beste moment om ridderzuring in grasland met Harmony SX te bestrijden is in de nazomer/herfst het blad neemt het middel dan goed op en met de neerwaartse sapstroom dringt het door tot in de punt van de penwortel. De wortels sterven hierdoor af (wortel necrose), waardoor de plant verzwakt en afsterft. Bij oude planten met zeer sterke wortels kan een herhaling van de behandeling een seizoen later nodig zijn. Het beste moment voor de bestrijding van ridderzuring is als het gewas voldoende bladmassa heeft, nog niet bloeit en het groeizaam weer is. Dit is meestal als de planten zo'n 20 tot 25 cm hoog zijn en zich in het rozettenstadium bevinden. Voor een goede opname van de werkzame stof is het belangrijk dat het na het spuiten enkele uren droog blijft.

Een bijkomend voordeel is dat Harmony SX veilig is voor klaver. Witte klaver is niet of nauwelijks gevoelig voor Harmony SX, terwijl rode klaver er wel wat gevoelig voor kan zijn. Het ontzien van klaver maakt het product bij uitstek geschikt voor het bestrijden van ridderzuring in grasklaverweiden. 
Naast ridderzuring worden ook boterbloem, muur en herderstasje goed bestreden. Indien er ook paardenbloem in de weide voorkomt , dan moet er een combinatie worden gemaakt met een ander toegelaten middel.

Harmony SX kan bij toepassing onder groeizame omstandigheden en een hogere temperatuur enige verkleuring en lichte drukking van het gras veroorzaken. Het advies is om dit middel dan ook in de nazomer of herfst in te zetten. Indien er drukking van het gewas optreedt, dan is dat na de eerstvolgende snede weer verdwenen.

Doorzaai….houdt het grasland in topconditie

Geschreven op 15 augustus 2017.


In grasland komen ongewenste grassen, onkruiden en zelfs open plekken voor, dit gaat ten koste van goede grassen. Een grasmat die niet in topconditie is, geeft te weinig droge stofopbrengst én een te lage voederwaarde. Door, door te zaaien in augustus/september kan u nog profiteren van een betere laatste snede gras.

Wanneer doorzaaien?
Om te kijken of doorzaaien gewenst is controleer uw grasland én bepaal het aandeel goede grassen: Is het aandeel goede grassen lager dan 80% dan is doorzaai gewenst!  Als het grasland uit minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweek dan is vernieuwen de beste optie.
Om de doorzaai tot een goed resultaat te brengen dient het doorzaaien te gebeuren bij de juiste omstandigheden :

 • Voldoende vocht aanwezig
 • Optimale bodemtemperatuur tussen 15 – 25 °C : dan gaat kieming het snelst
 • Daarom geeft doorzaai in de maanden augustus/september het beste resultaat


De voordelen doorzaaien:

 • Hoge droge stofopbrengst en betere voederwaarde;
 • Behoud van organische stof en bodemleven
 • Géén snedeverlies t.o.v. herinzaai voorjaar
 • Verlaagt aandeel slechte grassen
 • Dichtere zode : lager aandeel onkruiden
 • Goedkoper dan herinzaai
 • Minder uitspoeling van nitraten
 • Effectieve onkruidonderdrukking


Welk ras is geschikt?
Bij doorzaaien moet het graszaad de concurrentie aan met de bestaande graszode. De tetraploïde Engels raaigrassen zijn hiervoor het meest geschikt.
WPA-Robertus beschikt over speciale doorzaai mengsel(s) die zorgen voor een optimale doorzaai ; ze vestigen zich snel én adequaat tussen de bestaande zode.

Neem voor de juiste keuze van het mengsel contact op met één van onze buitendiensmedewerkers. 

Juiste keuze groenbemester

Geschreven op 22 juli 2017.

De juiste keuze voor een groenbemester is afhankelijk van bodemomstandigheden, zaaitijdstip, resistentie, doel van de teelt en tegenwoordig ook wet- en regelgeving. Let erop dat ook voor groenbemesters alleen zaaizaad gebruikt mag worden dat is goedgekeurd door de NAK. Bewaar daarom altijd de labels van de zakken. 

Het is ook belangrijk aandacht te hebben voor de aanwezigheid van ziekten en plagen op een perceel. Zo zorgt bijvoorbeeld een resistente bladrammenas of gele mosterd er voor dat de aantallen bietencysteaaltjes gereduceerd worden, maar deze gewassen vermeerderen wel weer andere soorten aaltjes en verticillium. Houdt dus rekening met de ziekten en plagen als u uw groenbemester kiest vóór bijv. de suikerbietenteelt.

Waardplantschema’s
Voor de belangrijkste aaltjes, bodemplagen en bodemschimmels zijn waardplantschema’s beschikbaar. Hierin kunt u aflezen of een bepaald aaltje, plaag of schimmel zich vermeerdert op een bepaald gewas of groenbemester. Bovendien geeft het informatie over de mate van schade die kan ontstaan door de aantaster. Klik hieronder op de links voor meer informatie:

Sinds kort is het mogelijk om een specifiek aaltjeschema te maken voor de gewassen in uw bouwplan en uw eigen grondsoort. U kunt dit doen door naar de site: www.aaltjesschema.nl te gaan.

Mengsels van groenbemesters
Pas op met mengsels van groenbemesters! In mengsels zitten meerdere soorten gewassen, dus is de kans groot dat een van de componenten uit het mengsel een bepaald aaltje, plaag of schimmel vermeerdert. Weet u welke ziekten en plagen voorkomen op uw perceel en worden deze niet vermeerderd door de soorten die in het mengsel zitten, dan kunt u het natuurlijk wel zaaien.

Doodspuiten pootaardappelen

Geschreven op 10 juli 2017.

Voor veel percelen pootgoed is het binnenkort tijd om deze dood te spuiten. Indien de aardappelrug nog vochtig is kunt u eerst het gewas open spuiten met Reglone, dit heeft onze voorkeur i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van bacterieziek.

Daarna kunt u binnen enkele dagen naspuiten met Spotlight Plus of Quickdown, voor deze middelen is het wel zaak dat er op de dag van spuiten voldoende licht is, dus bij voorkeur niet 's avonds spuiten.
Indien de aardappelrug droog is dan geldt weer een andere werkwijze. U kunt dan het beste eerst met Spotlight of Quickdown spuiten en na enkele dagen een nabespuiting uitvoeren met Quickdown of Reglone.
Let op: Spotlight Plus mag maar één keer per teeltseizoen worden ingezet.
Ook kunt u er voor kiezen om Finale toe te passen in combinatie met loofklappen, dit middel is alleen als rijenbespuiting toegelaten. 

Groenbemesters

Geschreven op 10 juli 2017.

Groenbemesters zijn vanggewassen waarmee u investeert in een gezonde bodem. Van vroeg in het voorjaar tot na de oogst van maïs kunt u een groenbemester telen. WPA-Robertus biedt een breed gamma hoogwaardige groenbemesters voor verschillende doeleinden, van aaltjesbestrijding en bodemverbetering tot biofumigatie. 

Groenbemesters telen we als:

 • Bodemverbeteraar: meer organische stof en humus, betere structuur en waterhuishouding
 • Lokgewas: voor een drastische reducering van aaltjes
 • Investering in het hoofdgewas: voor een 3-5% hogere opbrengst en kwaliteit
 • Mineralenbron: vastlegging van mineralen en N-nagift
 • Grondbedekker: tegen onkruiden, bodemerosie en ziekteverspreiding

Voor de inzaai van groenbemesters in de graanstoppel heeft WPA-Robertus een breed pakket aan groenbemesters die voldoen aan de vergroeningseisen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kies de meest geschikte groenbemester voor uw teeltdoel(en) voor het beste resultaat.

Klik hier voor onze folder met meer informatie.
Overleg dit eventueel met uw teeltadviseur.

Statiegeld containers Mocap/Vydate

Geschreven op 06 juli 2017.

Nu de voorjaarsdrukte weer voorbij is, willen wij zo snel mogelijk alle lege statiegeld containers van de Mocap en Vydate bij u retour halen. Mocht u dit nog niet aan onze expeditie hebben doorgegeven, zou u dit dan alsnog z.s.m. willen doen. Zij zullen de lege containers dan zo gauw mogelijk bij u retour halen.

Alle lege statiegeld containers moeten voor 1 augustus in ons bezit zijn, na deze datum kunnen wij niet meer tot retourname overgaan. Om het terughalen van de containers snel en adequaat te laten verlopen, verzoeken wij u deze alvast klaar te zetten.

Graag willen wij u attenderen op het volgende. Vorig seizoen kregen wij regelmatig lege Mocap en Vydate containers retour, zonder dop. Indien deze containers niet zijn voorzien van de originele dop kunnen wij helaas niet overgaan tot het crediteren van deze statiegeld containers. Op de Vydate 10G Ecolite pallets zit tevens een zwart kunststof top frame. Het heeft tot taak de Vydate Ecolite containers extra te stabiliseren op de pallet. Zeker bij de lege containers zal dit top frame zijn diensten goed kunnen bewijzen.

Een aantal zullen bij het afleveren van een volle pallet Vydate Ecolite containers ook een top frame mee geleverd hebben gekregen. Wij verzoeken u om, als straks de lege Ecolite statiegeld containers terug gestuurd worden, ook het top frame weer terug op deze pallets te plaatsen.

Stand van zaken buitengebruik rodenticiden

Geschreven op 04 juli 2017.

1 juni 2017 is de datum waarna ratten buiten alleen maar mogen worden bestreden met rodenticiden wanneer het bedrijf is gecertificeerd voor de KPMB-module IPM rattenbeheersing en indien de uitvoerende personen de opleiding IPM buitengebruik hebben gevolgd en met goed gevolg hebben deelgenomen aan het examen.

De inspecteurs van IL&T gaan zowel bij gecertificeerde als niet-gecertificeerde bedrijven, bij agrariërs maar ook bij plaagdierbestrijdingsbedrijven kijken in hoeverre het IPM protocol Rattenbeheersing buiten wordt toegepast. Het Ctgb volgt hoe de implementatie van dit protocol verloopt. Wanneer de interpretatie van het protocol niet aan hun verwachtingen voldoet zal serieus overwogen worden om het gebruik van rodenticiden buiten helemaal te verbieden. Het Ctgb heeft ook plannen om met ingang van 2018 rodenticiden binnen op een vergelijkbare manier toe te staan als het buitengebruik.

Suikerbieten

Geschreven op 06 april 2017.

Onkruidbestrijding
Een topopbrengst is niet te halen als er veel onkruid staat. Onkruiden en bieten concurreren immers om licht, water en nutriënten. Logisch is dat veel onkruid ten koste gaat van de opbrengst. De sleutel voor een geslaagde onkruidbestrijding is de juiste combinatie spuiten op klein onkruid onder zo goed mogelijke spuitomstandigheden.

Na het zaaien van de bieten zal er gelijk worden gestart met het bestrijden van de onkruiden. Als u voor de grondbewerking nog niet heeft gespoten en er nog onkruiden zichtbaar zijn Dan kunt u direct na het zaaien het beste een bespuiting met glyfosaat uitvoeren. Wanneer na zaai het onkruid eerder boven staat dan de bieten, kan dit middel opnieuw worden ingezet. Doe dit uiterlijk twee dagen voor opkomst van de eerste bieten. De hals van de kiemplantjes moet ruim, meer dan 1 centimeter, onder het oppervlak zitten. Controleer vooraf het hele perceel om schade te voorkomen. Bij scheurvorming in de toplaag wordt deze bespuiting afgeraden.

Spuitomstandigheden bodemherbicide
Een bodemherbicide werkt alleen bij voldoende vocht. Direct na zaai is de grond vaak nog wat vochtig. Heeft u een bespuiting gepland, voer de bespuiting direct na zaai uit. Vanwege de verminderde effectiviteit wordt een bespuiting afgeraden bij een hoog percentage organische stof (circa 5% of meer).

Na-opkomst bespuiting
Begin op tijd met uw LDS bespuitingen. BOGT of Betanal MaxxPro + Goltix. Als er kamille voorkomt, kunt u het beste direct 10-15 gram Safari toevoegen. Bij moeilijk te bestrijden meldesoorten gaat onze voorkeur uit naar combinaties met Betanal MaxxPro. Als u grote problemen verwacht m.b.t. aardappelopslag, dan is het bij de bestrijding van aardappelopslag met een onkruidstrijker met glyfosaat beter om te wachten tot er voldoende verschil in de gewaslengte zit. De aardappelplanten moeten aanmerkelijk groter zijn, zodat de bietenplanten niet worden geraakt. Indien u de aardappelen wilt bestrijden met o.a. Safari + Dual Gold, mogen de aardappelplanten niet al te groot zijn. 

Spuitomstandigheden na-opkomst bespuiting
Het verschil tussen een geslaagde en een mislukte onkruidbestrijding wordt ook bepaald door de te kiezen spuitmomenten. Onkruiden harden af bij droog en schraal weer (lage luchtvochtigheid, veel straling). Door de dikke waslaag wordt er minder actieve stof opgenomen. Ook bij hoge temperaturen (boven 22 graden) valt de effectiviteit van de bespuiting vaak tegen en zijn de bieten juist gevoeliger. Pas op bij grote temperatuurverschillen, meer dan 16 graden, tussen dag en nacht. De bieten zijn dan gevoeliger voor de bespuitingen. Dit geldt nog veel sterker wanneer in de dagen voorafgaand aan de volgende bespuiting nachtvorst optreedt. Het advies is om bij (verwachte) nachtvorst niet te spuiten. Vaak heeft 's avonds spuiten de voorkeur. Over het algemeen neemt dan de temperatuur en de wind af en wordt de straling minder. Verder stijgt de luchtvochtigheid in avond en nacht. Hierdoor ontstaan er betere condities voor opname van de herbiciden en zal het bestrijdingsresultaat beter zijn.

Houdt u ook dit jaar rekening met de etiketwijzigingen i.v.m. de herregistratie. Het betreft voornamelijk: het maximale aantal toepassingen, de dosering per toepassing en maximale dosering per teelt.

Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

120 dagen vrijstelling Asulam 2017

Geschreven op 27 februari 2017.

Ook dit jaar heeft het ministerie van Economische Zaken een vrijstelling verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078N) in diverse teelten voor 2017.
 
Agrichem Asulam 2 mag in 2017 volgens het onderstaande Wettelijk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden:

Let op in spinazie is de eenmalige toepassing voor opkomst weer toegestaan per teeltcyclus!

 

 

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient bij toepassing van Agrichem Asulam 2 in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

 • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte apparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;
 • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;
 • overdekte beddenspuit.

De 120 dagen vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 is van kracht gedurende de volgende perioden:

 

 

Heeft u vragen over de 120 dagen regeling of over toepassing van Agrichem Asulam 2 neem dan contact op met één van onze buitendienstmedewerkers.

Maisrassenkeuze 2017

Geschreven op 06 februari 2017.

De komende periode worden er weer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe teeltseizoen. Hieronder valt ook het kiezen van een optimaal maisras.

Door tijdig een ras te kiezen welke geschikt is voor uw grond. heeft u voor uw bedrijf altijd het beste ruwvoer beschikbaar komende herfst.
Door de kennis over de teelt van gewassen heeft u bij ons het beste advies.
Ook dit jaar hebben wij weer een maisfolder samengesteld.
Deze folder bevat toprassen die zijn geselecteerd op basis van onze ervaring met de rassen en de cijfers van de CSAR rassenlijst.

Klik hier voor onze maisfolder 2017. Meer informatie kunt u vinden in het rassenbulletin. Klik hier voor een link naar het rassenbulletin van de CSAR.

Neem voor een advies op maat contact op met één van onze buitendienstmedewerkers.

Certificeringsplicht plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2017

Geschreven op 09 december 2016.
Voor bedrijven die rodenticiden buiten willen toepassen, gelden er per 1 januari 2017 nieuwe regels.
 1. Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd. Dit is een aanvullende module op de bestaande KBA licentie.
 2. Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.
In 2016 is bepaald dat er een overgangsregeling van kracht is, wat concreet betekent dat wanneer u zich vóór 1 januari 2017 heeft gemeld bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en kunt aantonen dat u een overeenkomst heeft met een CI (getekende offerte) met daarbij een auditafspraak vóór 1 juni 2017, u tot die tijd rodenticiden mag blijven toepassen. Om gebruik te mogen maken van deze overgangsregeling dient u onderstaande stappen zorgvuldig te doorlopen. De belangrijkste stap voor nu pre-registratie vóór 1 januari bij ILT.

Stap 1: Check noodzaak

De certificeringsplicht is niet voor alle agrariërs relevant. Agrariërs zijn certificeringsplichtig indien zij
 1. knaagdierbestrijding op hun bedrijven in eigen beheer (blijven) uitvoeren
 2. daarbij de mogelijkheid willen behouden om ook buiten gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in te zetten.
Voor inzet van middelen binnen gebouwen blijft het hebben van een KBA certificaat voldoende. De certificeringsplicht geldt ook voor professionele knaagdierbestrijders; agrariërs die de knaagdierbestrijding hebben uitbesteed kunnen het betreffende bedrijf hierop aanspreken.

Stap 2: Pre-registratie
De certificeringsplicht gaat formeel op 1 januari 2017 in. Agrariërs die overwegen hun bedrijf te laten certificeren en gebruik willen maken van de overgangsregeling wordt geadviseerd zich vóór deze datum te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat geval krijgen zij nog tot 1 juni 2017 om hun certificering in orde te maken.U pre-registreert zich gratis door onderstaande stappen te volgen.
 1. Ga naar de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (klik hier voor een directe link)
 2. Ga naar direct naar, en klik op melden.
 3. Geef bij rubriek aan: Risicovolle stoffen en bij soort: Buitengebruik anticoagulantia
 4. Vul uw email adres in en volg de stappen zoals door ILT aangegeven.
Let op: Bedrijven die zich niet vóór 1 januari bij ILT gemeld hebben, kunnen geen aanspraak maken op de overgangsregeling!

Stap 3a: Kies uw Certificerende Instantie
Heeft u stap 2 tijdig uitgevoerd? Dan is het bij buitengebruik van rodenticiden gedurende de overgangsperiode voldoende als u kan aantonen een overeenkomst met een erkende Certificerende Instantie te zijn aangegaan en dat er een audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017.
Voor de bedrijfscertificering zijn momenteel een aantal Auditorganisaties toegelaten. Zie http://kpmb.nl/Register/Certificerende-instanties

Stap 3b: Registratie bij Bureau Erkenningen
(Mogelijk vanaf 10 december 2016)
U dient zich tevens te melden bij Bureau Erkenningen. Dit moet u geregeld hebben vóórdat u daadwerkelijk aan de slag gaat met het buitengebruik van rodenticiden. Bij het melden geeft u aan met welke Certificerende Instantie u contact legt voor het plannen van een eerste audit. Bureau Erkenningen verwerkt uw melding waarna de door u gekozen Certificerende Instantie contact met u zal opnemen voor het plannen van de eerste audit. Deze audit moet vóór 1 juni 2017 gepland staan.
Meld u vanaf 10 december bij Bureau Erkenningen

Stap 4: Volg cursus KBA-GB
Om aan te tonen dat gewerkt wordt volgens IPM (Integrated Pest Management) principes is – naast de bedrijfscertificering – een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB nodig. Dit is een aanvullende module op het al bestaande KBA certificaat.
Cursussen en examens KBA-GB worden gegeven door bevoegde AOC docenten in combinatie met ervaren knaagdierbeheersers. De examens zijn in opdracht van Bureau Erkenningen opgesteld en worden digitaal afgenomen. Het volgen van een cursus (kennisbijeenkomst) is verplicht.

Tijdig inplannen
Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling dan dient u dit examen tijdig in te plannen en uiterlijk vóór 1 juni 2017 te hebben gehaald.
 • De KBA-GB opleiding is naar verwachting vanaf januari 2017 te volgen, onder voorwaarde dat de agrariër al over een KBA certificaat beschikt.
 • De KBA-opleidingen worden vanaf december weer gegeven
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van LTO en de site van Bureau erkenningen.

(Bron: LTO en Bureau erkenningen)

 

Inschrijven cursus KBA of KBA-GB
Mocht u interesse hebben in het volgen van een cursus KBA-GB of cursus/verlenging KBA. Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar licentie@wpa-robertus.nl.
Wij zullen dan proberen in samenwerking met TerraNext een cursus bij u in de regio te organiseren. 
Klik hier voor het inschrijfformulier
Geeft u alstublieft duidelijk aan om welke cursus het hierbij gaat.

Kennisbijeenkomsten 2017

Geschreven op 17 november 2016.

WPA-Robertus organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten voor het behalen van een punt om uw Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie) te verlengen.

Wij bieden u evenals voorgaande jaren weer de gelegenheid om één van onze kennisbijeenkomsten te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat er de mogelijkheid om tevens een punt te behalen voor uw Bewijs van Vakbekwaamheid. 

In verband met de steeds strengere eisen van Bureau Erkenningen en de naleving hiervan, is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Let op: VOL = VOL

Hieronder staan de data, u kunt zich indien ruimet aanmelden.

Datum

Locatie (adres)

Plaats

Thema

Aanvang

Aanmelden

16 februari 2017 Reesink Technische Handel b.v.
Woudhuizermark 79
Apeldoorn Veiligheid en techniek 13.30 uur Opgaveformulier
16 februari 2017 Reesink Technische Handel b.v.
Woudhuizermark 79
Apeldoorn Veiligheid en techniek 19.30 uur Opgaveformulier
21 februari 2017 Kort Stadskanaal b.v.
Gildestraat 3
Stadskanaal Teelt 19.30 uur Opgaveformulier

Zelfstudie plus cursussen

Geschreven op 10 november 2016.

Uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming

Ook dit jaar verzorgen wij bij voldoende deelname in samenwerking met TerraNext weer een aantal zelfstudie plus cursussen. Het gaat hierbij om een cursus uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming. Dit zijn zelfstudie plus cursussen, waarbij wij om het u wat makkelijker te maken, naast de zelfstudie, een aantal lesuren verzorgen. Zowel voor de zelfstudie plus cursus uitvoeren gewasbescherming die zal worden gehouden op maandag 13 februari en maandag 27 februari 2017, als de zelfstudie plus cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming, zijn nog plekken beschikbaar, deze zal onder voorbehoud van voldoende deelname worden gehouden op vrijdag 3 maart en vrijdag 17 maart 2017.
Voor beide zelfstudie plus cursussen geldt dat de cursus 2 dagen in beslag neemt en de tweede dag het examen zal worden afgenomen.

Mocht u interesse hebben, klik dan hier voor het inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.

Let op: Diverse melkveehouders hebben in 2017 meer plaatsingsruimte (fosfaat) nodig en zullen om die reden meer land op hun gecombineerde opgave willen hebben. Houdt u rekening met het volgende: Als u land verhuurt, maar wel het gewas zelf gaat telen en ook spuiten, dan moet u in het bezit zijn van spuitlicentie 2, Bedrijfsvoeren gewasbescherming. Want u voert nu loonwerk uit voor de desbetreffende melkveehouder.

 

Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie)

Geschreven op 10 november 2016.

Controleer hoelang uw spuitlicentie nog geldig is en volg tijdig de benodigde verlengingsbijeenkomsten. Kijk op erkenningen.nl voor uw status of neem telefonisch contact op met Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RVO) telefoonnummer: 088-0424242.

Let op dat u minimaal 1 bijeenkomst in de categorie veiligheid en techniek moet volgen, indien u in het bezit bent van een Bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren- of bedrijfsvoeren gewasbescherming. Helaas merken wij nog steeds dat licenties zijn verlopen omdat alle benodigde thema's niet zijn gevolgd of omdat de bijeenkomsten niet binnen de gestelde tijd van 5 jaar zijn bijgewoond.

Wie goed bewaart, die heeft wat

Geschreven op 28 oktober 2016.

Hoewel de bietencampagne dit jaar korter is dan in voorgaande jaren, zullen toch weer de nodige bieten voor meerdere weken bewaard moeten worden. Het blijft daarbij onverminderd van belang om de oogst en het aanleggen en afdekken van de bewaarhoop met zorg uit te voeren en tijdens de bewaarperiode de temperatuur in de bietenhoop te blijven volgen.

Een gezond gewas en goed rooiwerk zijn de basisvoorwaarden voor een succesvolle bewaring van bieten.
Door rot of vorst aangetaste bieten geven hoge bewaarverliezen in de hoop. Probeer daarom te voorkomen dat zulke bieten in de hoop komen. De rooikwaliteit en de temperatuur in de hoop tijdens de bewaring bepalen vervolgens in grote mate de bewaarverliezen.

Oogst met aandacht
Rooi bij late levering niet onnodig vroeg, maar wacht ook weer niet zolang totdat de kans op zeer natte of bevroren grond te groot wordt. Bij rooien onder gunstige omstandigheden voldoet een minder intensieve reiniging om grondtarra, bladresten en onkruid voldoende te verwijderen en kunnen puntbreuk en kneuzingen beperkt worden. Let op dat het kopwerk goed uitgevoerd wordt: niet te diep, maar wel alle bladstelen eraf. Probeer ook bij het aanleggen van de bewaarhoop beschadiging van de bieten zoveel mogelijk te voorkomen.

Controleer de temperatuur in de hoop
In een langgerekte, dakvormige hoop van maximaal 2,5 meter hoog kan de ademhalingswarmte van de bieten via natuurlijke ventilatie doorgaans voldoende worden afgevoerd. Indien telers wegens ruimtegebrek zich toch genoodzaakt zien om van deze hoopvorm af te wijken kan mechanische ventilatie uitkomst bieden om warme plekken in het midden van de hoop te voorkomen. De afdekstrategie moet erop gericht zijn om de bieten zo koel mogelijk, maar wel vorstvrij en droog te houden. Check dagelijks de actuele weersvoorspellingen en eventuele vorstwaarschuwing en dek de hoop tijdig af met geschikt materiaal als grote hoeveelheden (>10mm) regen of vorst verwacht worden Meet vervolgens regelmatig de temperatuur op diverse plaatsen in de hoop en onderneem actie als de temperatuur tot boven de 8°C stijgt. (bron: IRS)

Toptex
Gezonde, schone en weinig beschadigde bieten zijn een eerst vereiste voor een goed bewaarresultaat. Uit een langgerekte, dakvormige hoop kan de warmte goed weg. Afdekken van de hoop met Toptex houdt de bieten droog. Bij kans op nachtvorst wordt geadviseerd over de gehele kuil stro aan te brengen, met eventueel een extra laag folie om bevroren bieten te voorkomen.

TOPTEX aardappel- en bietendoek is leverbaar in de volgende afmetingen:
• 9,8 x 12,50 meter          
• 9,8 x 25 meter           
• 12,50 x 25 meter

Klik hier voor meer informatie over Toptex

Slakken actief

Geschreven op 18 oktober 2016.

De nachten worden langer en het weer vochtiger. Ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van slakkenpopulaties. Ze zijn dan ook behoorlijk actief in diverse gewassen. Zorg ervoor dat uw teelt wordt beschermd. Dit kan uitstekend door het strooien van slakkenkorrels op basis van ijzer-III-fosfaat: Iroxx of Derrex.

Werking

Iroxx en Derrex zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken.
De werking is zeer effectief. Na opname stopt direct de vraat. De slakken zoeken een schuilplaats in de grond en gaan daar na enkele dagen dood. Er ontstaat geen slijm. Zo wordt de teelt snel en doeltreffend beschermd tegen vraatschade.

Regenvastheid en lange duurwerking
De Iroxx korrel is niet alleen hoogwaardig geformuleerd, maar bevat tevens een anti-schimmel middel op natuurlijke basis. Na regen blijft de korrel langer intact en daardoor langer beschikbaar voor de slakken. Door de intens blauwe kleur blijven de Iroxx korrels lang zichtbaar in het veld.
Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid en duurwerking.

Onbeperkt toepassen
De toepassing mag onbeperkt herhaald worden. Pas opnieuw toe bij een hoge slakkendruk. Ook als de korrels niet meer zichtbaar zijn is een nieuwe toepassing nodig.

Wanneer Iroxx en wanneer Derrex?
De Iroxx korrels zijn uitermate geschikt voor hoogwaardige teelten zoals spruiten, aardbeien, sla e.d. Met name te gebruiken in teelten waar geen enkele slakkenvraat geaccepteerd kan worden en waar duurwerking essentieel is.

Derrex is een standaard korrel, die prima inzetbaar is voor gangbare teelten, zoals granen of koolzaad. Derrex heeft een lagere prijs per ha.

Advies Iroxx
• Toepassen in hoogwaardige teelten, bijv. spruiten, aardbeien, sla
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de korrels voordat het gewas sluit

Advies Derrex
• Toepassen in standaard gewassen als granen of koolzaad
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de perceelsranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen

(bron: Certis Europe B.V.)

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen

Geschreven op 18 oktober 2016.

Belangrijk, de onkruidbestrijding in wintergraan start in het najaar:

 • goedkope manier om lastige onkruiden, zoals duist, windhalm, ereprijs, straatgras en klein kruiskruid efficiënt op te ruimen
 • onkruidvrij van begin af aan, en – zeker bij een hoge onkruiddruk – een hogere opbrengst
 • bij vroege zaai (beter opbrengstpotentieel!) krijgt ook het onkruid meer kans. Altijd een najaarstoepassing inzetten om het onkruid tijdig te bestrijden
 • geen stress voor de teler in het drukke voorjaar
 • wortelonkruiden kunnen in het voorjaar aangepakt worden, zonder dat een eerdere voorjaarstoepassing hen “aangebrand” heeft
 • de tarwe groeit in het voorjaar ongehinderd door

en… steeds belangrijker:

 • resistentiemanagement

O.a. met duist en windhalm worden er ook in Nederland bij intensievere graanteelt hoewel nog incidenteel, toch meer en meer werkingsproblemen bij de onkruidbestrijding geconstateerd. Om deze problematiek te voorkomen, is het uitermate belangrijk om reeds in het najaar te starten met de onkruidbestrijding. Dit voorkomt dat er een te zwaar beroep op de voorjaarsbestrijding komt te liggen.

Kies de juiste strategie afhankelijk van de omstandigheden!
Neem voor een op maat gemaakt advies contact op met uw technisch adviseur van WPA-Robertus.

Pre-harvest tegen meerjarige onkruiden in graan

Geschreven op 22 juli 2016.


Door de toenemende uitzaai van groenbemesters is de gelegenheid om wortelonkruiden, zoals kweek, hoefblad, riet, veenwortel, akkerwinde en distel goed te bestrijden in de herfst sterk afgenomen. De akkers waar die onkruiden en andere eenjarige onkruiden aanwezig zijn, zijn vlak voor de graanoogst goed zichtbaar.

Een voor-oogst toepassing is dus de gelegenheid bij uitstek om wortelonkruiden op een efficiënte manier te bestrijden. Bovendien worden ook de overblijvende eenjarige onkruiden vernietigd en dat brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo worden onder meer de oogstwerkzaamheden aanzienlijk vergemakkelijkt, omdat er minder blokkering van de dorstrommel is en een verhoogd vochtgehalte wordt voorkomen, omdat er geen groene plantedelen gedorst worden.

Wanneer behandelen?
Een voor-oogstbehandeling met een glyfosaat-formulering, kan reeds toegepast worden zodra het graan minder dan 30% vochtgehalte bereikt. Dit is het stadium van deegrijpheid, dat normaal gesproken zo'n tien dagen voor de oogst wordt bereikt. Vanaf dit stadium treden door een bespuiting geen oogstverliezen meer op. Praktisch gezien kan men de test doen met de nageldruk. In deegrijp graan blijft de nageldruk zichtbaar in de korrel. Daarnaast zijn er nog enkele andere factoren waarmee rekening gehouden dient te worden:

• De waarnemingen dienen te gebeuren op meerdere plaatsen in het veld, en op verschillende graankorrels op de aar.
• Ga na of de te bestrijden onkruiden voldoende bladontwikkeling hebben en vrij zijn van insectenvraat
• Het stro moet afgerijpt zijn, doch de knopen mogen nog groen/geel zijn
• Houd rekening met de verschillende variëteiten
• Het gebruik van fungiciden op basis van stobilurines kunnen het groenzijnde effect langer behouden
• Respecteer de veiligheidstermijn van 7 dagen tussen de bespuiting en de oogst

Deze behandeling niet toepassen bij granen bestemd voor zaaizaadvermeerdering en brouwgerst.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.

Doodspuiten pootaardappelen

Geschreven op 22 juli 2016.

Voor veel percelen pootgoed is het binnen kort tijd om deze dood te spuiten. Indien de aardappelrug nog vochtig is kunt u eerst het gewas open spuiten met Reglone, dit heeft onze voorkeur i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van bacterieziek.
Daarna kunt u binnen enkele dagen naspuiten met Spotlight Plus of Quickdown, voor deze middelen is het wel zaak dat er op de dag van spuiten voldoende licht is, dus bij voorkeur niet 's avonds spuiten.
Indien de aardappelrug droog is dan geldt weer een andere werkwijze. U kunt dan het beste eerst met Spotlight of Quickdown spuiten en na enkele dagen een nabespuiting uitvoeren met Quickdown of Reglone.
Let op: Spotlight Plus mag maar één keer per teeltseizoen worden ingezet.
Ook kunt u er voor kiezen om Finale toe te passen in combinatie met loofklappen, dit middel is alleen als rijenbespuiting toegelaten. 

Om de inzet van Reglone onder droge omstandigheden goed te laten plaatsvinden heeft de fabrikant Syngenta Crop Protection een speciale app ontwikkeld. Door op de afbeelding hiernaast te klikken, kunt u een link openen. Hier kunt u een beschrijving vinden over hoe de app werkt en hoe u deze kunt downloaden.

Stemphylium in Noordelijk zand en dal/veen in bieten gevonden

Geschreven op 29 juni 2016.

Op diverse bietenpercelen in Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen is stemphylium gevonden.
De bladschimmelwaarschuwingsdienst* adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door schimmels hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek.

Bestrijdingsadvies stemphylium
Heeft u vlekjes door stemphylium waargenomen, spuit dan zodra de eerste symptomen van stemphylium (kleine gele vlekjes) in uw perceel zichtbaar zijn. Dit kan met 1,0 liter per hectare Retengo Plust, 1 liter per hectare Spyrale (houdt u rekening met het gewijzige etiket, qua drifredcuctie) of 0,35 liter per hectare Sphere. Deze middelen hebben een nevenwerking tegen stemphylium. Score 250EC/Borgi heeft een vergelijkbare nevenwerking als Spyrale tegen stemphylium, maar is op veel minder proefvelden onderzocht op effectiviteit tegen stemphylium. (Bron: IRS)

Phytophthora op meerdere plaatsen gevonden

Geschreven op 28 juni 2016.De omstandigheden voor een hoge druk van Phytophthora zijn aanwezig, het blijft nat en er is al op meerdere plaatsen Phytophthora gevonden. Ook in het werkgebied van WPA-Robertus is op meerdere plekken al Phytophthora aangetroffen. Controleer uw percelen en voer waar nodig een curatieve bespuiting uit.

In het eerste deel van de aardappelteelt kan het gewas tot de bloei nog veel loof bijmaken. Door een product te kiezen met een meegroei-effect zal ook dit nieuwe loof beschermd worden. Het is wel noodzakelijk dat u op tijd terug kunt komen met een volgende bespuiting. 

Als het niet lukt om een kort interval te hanteren, door veel regenval bijvoorbeeld, kan een curatieve component worden toegevoegd. 

Safari: nieuw etiket na herregistratie.

Geschreven op 26 april 2016.

Herregistratie
Safari® heeft een herregistratieproces doorlopen en we mogen melden dat Safari® weer geherregistreert is in Nederland. Er zijn wel een aantal zaken veranderd en er is een uitbreiding bij gekomen op het huidige etiket. Dit zijn gelukkig allemaal aanpassingen die de toepassing van Safari® eenvoudiger zullen maken.

Safari® algemeen
Voor de toepassing van Safari® in alle gewassen op het label zal het volgende worden aangepast t.o.v. het huidige etiket;

 • De restrictie dat behandeld blad niet vervoederd mag worden komt te vervallen,
 • De restrictie dat je maximaal 120 gram/ha in de 3 jaar mag toepassen komt te vervallen,
 • Gebruik van 75% driftdoppen langs watergangen en het gebruik van 50% doppen + kantdop langs overige perceelsranden.

Verder zijn er per gewas een aantal aanpassingen gekomen. Hieronder staat per gewas vermeld wat de nieuwe gebruiksvoorschriften zijn:

Safari® in cichorei

 • Bij de toepassing van Safari® in cichorei mag men weer gebruik maken van een interval van 7 dagen i.p.v. 14 dagen,
 • Er mag maximaal 120 gram/ha per jaar worden toegepast i.p.v. 60 gram/ha per jaar.
 • Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus.


Safari® in witlof

 • Bij de toepassing van Safari® in witlof mag men weer gebruik maken van een interval van 7 dagen i.p.v. 14,
 • Bij witlof blijft de maximale dosering 60 gram/ha per jaar.
 • Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus.


Safari® in rode bieten
Voor de teelt van rode bieten heeft Safari® een uitbreiding gekregen op het etiket, hiervoor gelden de volgende gebruiksvoorschriften:

 • Interval van 7 dagen,
 • Maximaal 60 gram/ha per jaar,
 • Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus.

(Bron: Du Pont de Nemours (Nederland) B.V)

Tulpenroute Drenthe 2016

Geschreven op 19 april 2016.

Het voorjaar is begonnen en de eerste voorjaars bloeiers staan prachtig in bloei. De tulpen groeien hard en zullen waarschijnlijk eind april, begin mei weer prachtig bloeien. De Drentse bloembollentelers hebben ook dit jaar weer een diversiteit aan fiets, wandel en autoroutes gemaakt langs de diverse bloembollenvelden in Drenthe. Net zoals voorgaande jaren heeft ook Maatschap Joling weer een aantal tulpenroutes door Drenthe gemaakt, om u de kans te geven om deze prachtige gekleurde tulpenvelden te bewonderen.

Er zijn vier routes samengesteld. Eén autoroute, waar u een middagje zoet mee bent, drie fietsroutes en één wandelroute. De verschillende routes kunt u hier onder vinden. 

Mocht u nog meer bloembollenvelden willen bewonderen in de regio kijk dan op één van de volgende pagina's.

Hier is ook een tulpenroute te vinden die u kunt afleggen in een Daf. Voor de meeste tulpenvelden in ons gebied is het misschien nog iets te vroeg, maar hier kunt u ook routes langs andere voorjaarsbloeiende bloembolgewassen vinden. Wij wensen u veel plezier!

tulpen

Voorkom muizenvraat

Geschreven op 19 april 2016.

Aanbieden alternatief voer
Door enkele dagen tot een week voor het zaaien alternatief voer aan te bieden, leren de muizen de voerplaatsen te vinden. Plaats het voer langs de randen van het perceel, onder bijvoorbeeld een dakpan of onder/in een pvc-pijp. Controleer deze plaatsen regelmatig op voldoende voer, want als het op is, zullen de muizen alsnog op zoek gaan naar het bietenzaad. Dit is altijd belangrijk, maar zeker als u vroeg zaait. Sommige telers zijn bang om de muizen juist te vermeerderen door ze alternatief voer aan te bieden. De levenscyclus duurt echter langer dan de tijd tussen het neerleggen van het alternatief voer en het kiemen van het bietenzaad.

Ondiep zaaibed
Ook met een goede voorbereiding kunt u de schade beperken. De kans op schade door muizenvraat is namelijk het grootst op percelen waar ondiep of in een grof zaaibed is gezaaid. Ook bij vroege zaai en een trage kieming is er extra risico op muizenvraat, meldt het IRS. Muizen vinden vaakt eerst het zaad dat niet is bedekt en vreten vervolgens meerdere zaden uit de rij op. Het is dus van belang er voor te zorgen dat al het zaad volledig bedekt is met grond en bovendien in de vochtige grond ligt. Zodra het zaadje is gekiemd, treedt er geen schade meer op.

Slakken actief

Geschreven op 19 april 2016.

De afgelopen tijd was de grond regelmatig vochtig en daardoor hebben slakken zich voorspoedig kunnen ontwikkelen. Pas gezaaide gewassen, zoals suikerbieten, worden graag aangevreten door slakken. Zorg ervoor dat uw gewas wordt beschermd.

Derrex en Iroxx
Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van IJzer-III-fosfaat. De werking is zeer effectief. Na opname door de slak stopt de vraat vrijwel direct, waardoor meer vraatschade wordt voorkomen. Na enkele dagen gaan de slakken dood. Op deze wijze wordt de teelt van de gewassen uitstekend beschermd.

Regenvast en duurwerking
Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid en duurwerking.
De Iroxx korrel is hoogwaardig geformuleerd en bevat tevens een anti-schimmel middel op natuurlijke basis. Na regen blijft de korrel nog lang intact en beschikbaar voor de slakken.

Korreldichtheid
Een hoge korreldichtheid zorgt voor een hoge trefkans en daardoor een betere werking. Gebruik daarom de juiste dosering en zorg voor een goede verdeling.

Advies Derrex en Iroxx
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de perceelsranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen
• Jaarrond toepassen is mogelijk

Emelten doen schade aan suikerbieten

Geschreven op 19 april 2016.

De laatste week hebben we diverse meldingen gekregen van schade door emelten in suikerbieten (foto 1). De planten vallen door vreterij weg. Helaas is hier momenteel niets tegen te doen. 

Schade tot het vierbladstadium
De emelt, de larve van de langpootmug, veroorzaakt schade van het kiemblad- tot het vierbladstadium. Helaas staan de meeste bieten nu pas in het kiem- of tweebladstadium en is het gevaar dus nog niet geweken. Houd uw bieten goed in de gaten en voer regelmatig tellingen uit. Op deze manier ziet u of er nog meer planten wegvallen. Hoe u dit het beste kunt doen, kunt u lezen in het eerder verschenen bericht: ‘Eerste bieten komen boven, blijf de opkomst volgen’. De vreterij en de plantwegval stoppen als de larven zich verpoppen (foto 2).

Toekomst
Het beperken van schade door emelten begint met het vermijden van grassen als voorvrucht voor de bieten. Bij bepaalde soorten emelten kan later zaaien (vanaf eind april) schade beperken, doordat de emelt zich dan verpopt heeft.
Afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan in samenwerking met het Belgische bieteninstituut KBIVB. Hieruit bleek dat biologische middelen, waaronder Pireco, geen enkel effect hadden. Vydate 10G, toegepast in de zaaivoor, gaf wel goede resultaten. Maar zoals wellicht bij u bekent, is dit product dit jaar niet leverbaar.

Bron: IRS

 

Mais niet te vroeg zaaien

Geschreven op 19 april 2016.

Op plaatsen in Nederland waar minder neerslag is gevallen, neigen sommige maistelers al naar inzaai. Geduld is in dit geval een schone zaak! De komende tijd worden lage temperaturen verwacht, dus de omstandigheden zijn nog niet erg geschikt.

Te lage temperaturen na de inzaai zorgt voor veel groeistress tijdens de beginontwikkeling van het maisplantje. Als een maisplant na de inzaai niet ongestoord kan doorgroeien, kost dit opbrengst of zorgt dit voor een latere afrijping. 

Vorst en fosfaat
De omstandigheden voor maisinzaai zijn goed, wanneer de bodemtemperatuur minimaal 10 graden is, de kans op nachtvorst afneemt en ook de dagtemperaturen naar 15 tot 20 graden gaan. Bij een voldoende warme bodem komt de mineralisatie pas goed op gang, zodat het aanwezige fosfaat beschikbaar komt voor het maisplantje.

Liever later dan vroeger
Nu de omstandigheden dus nog niet optimaal zijn, is het verstandiger eerder wat later dan vroeger te zaaien. In de praktijk is er ook nauwelijks verschil in het moment van onkruidbestrijding tussen vroeg en laat gezaaide mais. Kijk dus wat minder naar de kalender maar vooral naar de weersverwachting en de bodem.

(bron: Limagrain)

Wijziging etiket Goltix SC bloembollen

Geschreven op 15 april 2016.

Enkele weken geleden heeft het CTGB de aanvraag van Adama om Goltix SC weer in LDS te mogen toepassen in bloembollen goedgekeurd. Het huidige W1 etiket mag worden uitgeleverd en opgebruikt tot 31 augustus 2016, bij nieuwe aanmaak zal het W2 etiket op de verpakking staan. U als teler mag tot die tijd volgens beide etiketten toepassen. Dit geeft extra flexibiliteit t.a.v. het aantal toepassingen en het aantal liters gebruikt product.

Hieronder een overzicht van het Wettelijk gebruiksvoorschrift wat u aantreft op het W2 etiket. Deze is beperkt tot de toepassingen in bloembollen.

1 In combinatie met 2 liter minerale olie per ha.
2 In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.
3 In combinatie met 5 liter minerale olie per ha.
4 In combinatie met fenmedifam.
5 In combinatie met toegelaten middelen.

Zie voor de toepassingsvoorwaarden en extra aanbevelingen het etiket.

Tijdelijke vrijstelling Asulam 2016

Geschreven op 11 april 2016.

Ook dit jaar heeft het ministerie van Economische Zaken een vrijstelling verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078N) in diverse teelten.

Agrichem Asulam 2 mag in 2016 volgens onderstaande Wettelijjk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden:


Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

 • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;
 • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;overdekte beddenspuit.

 
Graag willen wij uw aandacht er op vestigen dat de zin “met daarvoor geschikte spuitapparatuur” niet op de labels van Agrichem Asulam 2 is opgenomen. Wij hebben hierover een afspraak met de NVWA en andere bevoegde instanties dat deze niet op het label staat en dat bij controle de labels zonder deze zin goedgekeurd zijn. Wel dient duidelijk te zijn dat het WG in deze brief het volledige goedgekeurde WG is zoals gepubliceerd in de staatscourant.

De 120 dagen vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 is van kracht gedurende de volgende perioden:

Goed graslandbeheer voor de laagste voerkosten

Geschreven op 10 april 2016.

Zeker momenteel is de kostprijs van melk belangrijk. De goedkoopste melkprijs wordt geproduceert met zoveel mogelijk ruwvoer van goede kwaliteit van uw eigen grond. Uit onderzoek blijkt dat er tussen de veehouderijbedrijven grote verschillen zijn in drogestofproductie per hectare.

Meer en beter voer van eigen land verlaagt uw kritieke melkprijs
De kostprijs van een liter melk wordt meestal weergegeven als de kritieke melkprijs. Opbrengst en kwaliteit van uw eigen ruwvoer hebben hier een grote invloed op. De drogestof opname van een koe is ongeveer 13 kilo per dag. Als u zorgt voor zoveel mogelijk ruwvoer Kvemmen in die 13 kilo dan hoeft u de geringste krachtvoercorrectie toe te passen en heeft u een betere voerefficiëntie. Dus de goedkoopste melk produceert u van kwalitatief goed, geconcentreerd ruwvoer.

Graslandverbetering; daar is nog veel te winnen
Uit onderzoek is gebleken dat er grote opbrengstverschillen zijn tussen de verschillende graslandpercelen. Uit onderzoek onder 553 melkveebedrijven lag de productie namelijk grofweg tussen de 7,5 ton en 15 ton droge stof per hectare. Goed graslandbeheer is belangrijk en hier is blijkbaar voor veel bedrijven nog verbetering mogelijk. De belangrijkste factoren bij de verhoging van de productie en de verbetering van kwaliteit van grasland zijn: 

 • Onkruidbestrijding
 • Graslandvernieuwing of doorzaaien
 • Goed bemestingsplan op basis van gehaltes in de grond en in de mest.

Daarnaast is het  natuurlijk ook een kwestie van "netjes boeren" oftewel:

 • Voorkom structuurbederf
 • Zorg dat er geen water op het land blijft staan
 • Geen grond/zand in de kuil
 • Voorkom broei in de kuil

Kwaliteitsverbetering door onkruidbestrijding
Dow AgroSciences heeft de kwaliteit van gras en onkruid laten bepalen door het BLGG. Uit de cijfers kwam naar voren dat gras 24% meer VEM, 43% meer DVE, 58% meer structuurwaarde en 31% meer droge stof bevat. Dit betekent dat onkruid een duidelijk negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het gras.

Controleer uw percelen
Advies is om uw percelen binnenkort goed te controleren op de aanwezigheid van onkruid. En indien nodig in bestaand grasland een onkruidbestrijding uit te voeren met 1 - 1,9 liter/ha Primstar + 1 - 1,5 liter/ha Cirran.
Let op: In jong grasland mag Cirran niet worden toegepast.
U kunt op deze percelen de Cirran vervangen door 1 - 1,5 liter/ha Jepolinex Pro.

Grasland vernieuwing of doorzaaien

Geschreven op 10 april 2016.

Momenteel worden er veel vragen gesteld over het doodspuiten van grasland om het perceel opnieuw in te kunnen zaaien. Alhoewel het grasland al redelijk groen kleurt door de hoge temperaturen, is de kweek in de meeste gevallen nog niet voldoende ontwikkeld om een goed eindresultaat te kunnen verwachten.

Doorzaaien
Wanneer er bij een onkruidbestrijding kleine kale plekken ontstaan waar het onkruid gestaan heeft, dan zal het omringende gras die door uitstoeling weer opvullen. Wanneer er echter groter kale plekken ontstaan, doordat er bijvoorbeeld een grote zuringplant heeft gestaan, zoals op bijgaande foto. Dan is het verstandig om ook door te zaaien. Anders bestaat er de kans dat er op zo'n kale plek weer onkruid kiemt of bijvoorbeeld laagproductief straatgras. Bovendien zorgt u met dit doorzaaien dat u de grasmat weer verjongt en bestaat uit de nieuwste grasrassen met de beste genetica.

Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij u naar de folder van Dow AgroSciences. "Onkruidbestrijding in grasland. Meer en beter voer van eigen land verlaagt uw kritieke melkprijs." Klik hier voor de folder.

Vraag uw buitendienstmedewerker indien u twijfelt over het uitvoeren van een bespuiting. Deze kan u ook adviseren over welk mengsel u in uw situatie het beste kunt gebruiken voor herinzaai of doorzaai van uw perceel.

Doorzaai voetbalvelden Quick'20 met Advance DDS

Geschreven op 08 april 2016.

Donderdag 7 april jl. zijn er bij voetbalvereniging Quick'20 in Oldenzaal op advies van WPA-Robertus een tweetal voetbalvelden doorgezaaid met het nieuwe Advance DDS systeem.

Op de foto kijken dhr. R. Damink van Quick'20 en dhr. R. van der Wonink van W.I.L. Losser toe hoe dit gebeurt.

De zaad- en zaaitechnologie Advance DDS. Deze zaad- en zaaitechnologie, die Advanta samen met Vredo ontwikkelde, is dé sleutel tot nóg duurzamere sportvelden van natuurgras die een bespeling van wel 500 uur per seizoen aankunnen

Met Advance DDS komt zowel Engels raaigras als veldbeemdgras optimaal tot zijn recht, voor een sportveld met meer speeluren, die sneller herstelt en efficiënter omgaat met water en voedingsstoffen. 

Het principe is tweeledig: het uitgangspunt is hoogwaardig zaaizaad met de nieuwste wortel- en kiemtechnologie Advance. Vervolgens is vanaf nu precisiezaai van dit gras mogelijk met het DDS Dual Dosage Depth-systeem van Vredo. Resultaat: het gras staat in de helft van de tijd boven en de speelurennorm van natuurvelden gaat omhoog naar 450 tot 500 uur. 

Herwonnen fosfaat in Physiostart P plus voor derogatie bedrijven

Geschreven op 14 maart 2016.

Physiostart P Plus (6-16)  is op basis van wetenschappelijk onderzoek van PPO/WUR toegelaten als herwonnen fosfaat. Het product mag naast het gebruik op derogatie bedrijven in de veehouderij ook worden gebruikt in de akkerbouw en tuinbouw

In officiële proeven in snijmais heeft Physiostart P Plus zich gelijkwaardig getoond ten aanzien van drogestof opbrengst per hectare aan de reeds bestaande Physiostart met minerale fosfaat. Naast de door onderzoeksinstituut PPO/WUR aangetoonde landbouwkundige waarde van deze bemesting voor de veehouder/maïsteler, heeft men verder aangetoond dat het gebruik van deze meststof de stikstofbenutting met 10 kg/ha verhoogd wat resulteert in significante afname van nitraat in het grondwater.
De advieshoeveelheid in snijmais bedraagt 30 kg/ ha.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze buitendienstmedewerkers

PIADIN benut stikstof beter

Geschreven op 02 maart 2016.

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest omgezet in nitraatstikstof. Deze stikstofvorm heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag snel uitspoelt naar het grondwater en verloren gaat voor het gewas. Piadin activeert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit proces (nitrificatie). De nitrificatieremmer in Piadin zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met Piadin blijft de kostbare stikstof uit drijfmest langer in de bodem aanwezig en blijft beschikbaar als het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten.

In de brochure wordt met behulp van afbeeldingen uitgelegd, hoe PIADIN in de bodem werkt. Download de brochure hier.

(bron: Triferto)

Knaagdierbeheersing Agrarische bedrijven

Geschreven op 02 maart 2016.

In het verleden waren agrariërs, die rodenticiden toepasten op hun eigen bedrijf, vrijgesteld van het hebben van een licentie. Vanaf 1 juli 2015 werd het verplicht voor agrariërs om over een KBA licentie te beschikken. Terwijl agrariërs werden opgeleid voor het mogen toepassen van rodenticiden, voerde het CTGB een herbeoordeling uit van alle rodenticiden. Bij deze beoordeling werd een onacceptabel risico  (doorvergiftiging) vastgesteld voor gebruik van rodenticiden rondom gebouwen. Om die risico’s zoveel mogelijk te beperken werden extra opleidingseisen gesteld aan het kunnen en mogen toepassen van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Opleiding tijdelijk gestopt
Het bureau erkenningen is nu (tijdelijk) gestopt met de opleiding en afgeven van licenties aan agrariërs. Zij wil nu eerst meer duidelijkheid over of er door de agrariër twee opleidingen gevolgd dienen te worden of dat een nieuw allesomvattende opleiding een beter alternatief is.

Gebruik rodenticiden binnen de muren van een gebouw
Voor het gebruik van rodenticiden binnen de muren van een gebouw volstaat vanaf 1 juli 2015 de KBA licentie. De KBA licentie is de opvolger van de voormalige vrijstelling voor agrariërs.

Gebruik rodenticiden rondom gebouwen
Voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen is aanvullende kennis nodig. Deze kennis wordt niet gedekt door de huidige KBA licentie . Of deze aanvullende kennis wordt aangeboden in een aparte opleiding of wordt samengevoegd tot 1 opleiding is nog niet bekend. Uiteindelijk dient iedereen, ook de agrarisch ondernemer, die volgend jaar rondom gebouwen rodenticiden inzet daarvoor opgeleid en gecertificeerd te zijn. Alle etiketten vermelden momenteel onderstaande tekst: 

Rodenticiden mogen rondom gebouwen of voedselopslagplaatsen vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Download hier het handboek buitengebruik
(bron: Bayer)

Maisrassenkeuze 2016

Geschreven op 23 januari 2016.

De komende periode worden er weer voorbereidingen  getroffen voor het nieuwe teeltseizoen. Hieronder valt ook het kiezen van een optimaal maisras. Ook dit jaar hebben wij weer een maisfolder samengesteld.
Deze folder bevat toprassen die zijn geselecteerd op basis van onze ervaring met de rassen en de cijfers van de rassenlijst.
Klik hier voor onze maisfolder 2016.

Het afgelopen teeltseizoen hebben wij weer veel goede ervaringen opgedaan met het ras DKC 3333. Door de combinatie van zeer goede landbouwkundige eigenschappen en zeer vroege afrijping, met een bovengemiddelde opbrengst, is dit ras ook het komend jaar zeer zeker weer aan te bevelen.Tevens heeft dit ras een goede gezondheid van het blad en de kolf, wat tot minder schimmelvorming en mycotoxinen lijdt.

Meer informatie kunt u vinden in het rassenbulletin. Klik hier voor een link naar het rassenbulletin van de CSAR.

Neem voor een advies op maat contact op met één van onze buitendienstmedewerkers.

Licentieverlengingsbijeenkomsten 2015-2016

Geschreven op 11 januari 2016.

Wij bieden u evenals voorgaande jaren weer de gelegenheid om één van onze kennisbijeenkomsten te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat er de mogelijkheid om tevens een punt te behalen voor uw Bewijs van Vakbekwaamheid. Hieronder vind u een overzicht met de data.

Datum Locatie (adres) Plaats Thema Aanvang Aanmelden
24 februari 2016        GroeNoord,
Cuxhavenweg 8       
Groningen        Veiligheid en techniek       19.30 uur VOL
25 februari 2016 GroeNoord,
Cuxhavenweg 8
Groningen Teelt 19.30 uur Klik hier


Om zich in te schrijven voor deelname aan de licentieverlenging, dient u een half uur voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig te zijn. 

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen

Geschreven op 06 november 2015.

Advies onkruidbestrijding voor najaar 2015

Belangrijk, de onkruidbestrijding in wintergraan start in het najaar:

 • goedkope manier om lastige onkruiden, zoals duist, windhalm, ereprijs, straatgras en klein kruiskruid efficiënt op te ruimen
 • onkruidvrij van begin af aan, en – zeker bij een hoge onkruiddruk – een hogere opbrengst
 • bij vroege zaai (beter opbrengstpotentieel!) krijgt ook het onkruid meer kans. Altijd een najaarstoepassing inzetten om het onkruid tijdig te bestrijden
 • geen stress voor de teler in het drukke voorjaar
 • wortelonkruiden kunnen in het voorjaar aangepakt worden, zonder dat een eerdere voorjaarstoepassing hen “aangebrand” heeft
 • de tarwe groeit in het voorjaar ongehinderd door

en… steeds belangrijker:

 • resistentiemanagement

O.a. met duist en windhalm worden er ook in Nederland bij intensievere graanteelt hoewel nog incidenteel, toch meer en meer werkingsproblemen bij de onkruidbestrijding geconstateerd. Om deze problematiek te voorkomen, is het uitermate belangrijk om reeds in het najaar te starten met de onkruidbestrijding. Dit voorkomt dat er een te zwaar beroep op de voorjaarsbestrijding komt te liggen.

Kies de juiste strategie afhankelijk van de omstandigheden!
Neem voor een op maat gemaakt advies contact op met uw technisch adviseur van WPA-Robertus.

Erfemissie en de erfemissiescan

Geschreven op 16 oktober 2015.

Agrariërs kunnen met ingang van dit najaar met de erfemissiescan het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen. De digitale tool geeft ook informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen.

Als gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen, is dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan dit uiteindelijk leiden tot beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of kan de toelating van een middel zelfs helemaal worden ingetrokken.

Beperking erfemissie belangrijk
Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit kan waswater met gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot stromen of in het riool terecht komen. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Dit komt ook naar voren in metingen van de waterschappen. Zij stellen vast dat water dat van het erf afspoelt hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel kan bevatten. En als gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen, is dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan dit uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Erfemissiescan
De organisaties van de Toolbox Emissiebeperking (LTO Nederland, Nefyto, Agrodis en Unie van Waterschappen) heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld
Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunt u als agrariër eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Door het invullen van vragen over het vullen van de spuit, inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Als resultaat krijgt u te zien bij welke van deze activiteiten emissie naar het oppervlaktewater optreedt. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die u kunt nemen om emissie vanaf het erf te verminderen.

Graandemoveld Finsterwolde gezaaid

Geschreven op 16 oktober 2015.

 

 


 

 

 

 

 


Hierbij een kleine foto-impressie van de zaaiwerkzaamheden op het demoveld bij de familie Kremer te Finsterwolde. Dit demoveld met diverse wintertarwerassen is eind vorige week onder goede condities gezaaid. Naast de bestaande rassen liggen er een aantal veelbelovende rassen. Het demoveld is gezaaid door dhr. H. Kremer.

Maisoogst

Geschreven op 12 oktober 2015.

De afrijping van de mais komt door de weersomstandigheden van het afgelopen teeltseizoen, dit jaar wat later op gang.

Voor de keuze van het optimale oogstmoment van mais is de bepaling van het drogestofgehalte van groot belang. Het drogestofgehalte van de hele plant wordt bepaald door het kolfaandeel, het drogestofgehalte van stengel en blad en het drogestofgehalte van de kolf.

Klik hier voor meer informatie over het bepalen van het juiste oogstmoment.

Wintergroen, ideaal vanggewas na mais

Geschreven op 01 oktober 2015.

De komende weken zal er worden begonnen met het oogsten van de mais en zal er op zandgronden een vanggewas ingezaaid gaan worden. Door het zaaien van een vanggewas worden er mineralen (vnl. stikstof en kali) vastgelegd en kunt u het organische stofgehalte van de bodem verbeteren. Hierdoor zal de activiteit van het bodemleven toenemen, wat zorgt voor een betere vochthuishouding en meer lucht in de grond. 

WPA-Robertus heeft een wintergroenmengsel samengesteld, ideaal als vanggewas na mais. Het wintergroenmengsel is een combinatie van rogge en tarwe, welke een vlotte grondbedekking geeft en in verhouding iets minder bladmassa dan pure rogge. Zeker als de maisoogst later plaatsvindt, wat dit jaar het geval is, is het wintergroenmengsel de beste keuze in verband met de snelle kieming.

Het moment van inzaaien van het vanggewas zorgt voor grote verschillen in de hoeveelheid organische stof die aangevoerd wordt. Over het algemeen geeft het 
wintergroenmengsel een hogere drogestof opbrengst (500- 800 kg), dan Italiaans raaigras.

De geadviseerde zaaizaadhoeveelheid is 70 kg/ha. Het zaaizaad wat door ons wordt geleverd is NAK gekeurd en wordt door WPA- Robertus in Nederland geteeld. Hierdoor bent u verzekerd van de beste kwaliteit zaaizaad.

Let op: Langpootmuggen!

Geschreven op 30 september 2015.

In september kwamen, na verpopping van de emelten op veel plaatsen langpootmuggen tevoorschijn.
Deze hebben eieren afgezet in gras en tuingrond. Ook in kwekerijen zien we ei-afzet, o.a. in pioenen, vaste planten, zomerbloemen en boomkwekerijgewassen. 
Eieren van langpootmuggen zijn gebaat bij vocht: in vochtige grond komen ze massaal uit. Het regenachtige weer van de afgelopen weken zal ervoor zorgen dat het ei-stadium goed overleeft. We vinden momenteel de eerste jonge emelten. Deze zijn eerst wit-glasachtig van kleur en ongeveer 0,8 - 1 cm lang. Later worden ze grijs-bruin, volgroeid ruim 3 cm lang.

Vanaf oktober is de eerste vraatschade door emelten te verwachten. Omdat emelten geen winterrust kennen richt het insect ook in het najaar en de winter schade aan in gras en gewas, door stengels en knoppen of neuzen aan te vreten. Bovendien treedt in gazons en op golfbanen en sportvelden bijkomende schade op, doordat vogels de grasmat kapot prikken op zoek naar emelten.

Oplossing
Emelten kunnen momenteel goed worden bestreden met insect-parasitaire nematoden. Deze microscopisch kleine aaltjes kruipen in de emelt en maken deze ziek, waarna de emelten dood gaan. Uit de dode emelten komt een nieuwe generatie aaltjes, die ook weer op zoek gaat naar emelten. Zolang de grondtemperatuur boven de 6 graden is gaat dit proces door en kan de toepassing ook nog worden uitgevoerd.

Aaltjes kunnen op kleine schaal worden toegepast met een gieter, nemasprayer of rugspuit (zonder zeefjes). Op sportvelden en golfgreens kan de toepassing met professionele apparatuur worden uitgevoerd, zoals een speciaal voor dit doel aangepaste doorzaaimachine of een veldspuit.

Snel en goed resultaat
Voor een snel herstel van het gras kan Natusys aan de aaltjesoplossing worden toegevoegd. Dit bacteriepreparaat bevordert de kieming van de wortels van het gras zeer sterk, waardoor de grasmat heel snel herstelt.

Heeft u vragen over de bestrijding van emelten, nematoden of toepassingstechniek, neemt u dan contact op met één van onze buitendienstmedewerkers. 

A. Kirchhoff           06-29107175
H. ten Vergert       06-22608537
P. Poortman          06-10377511

Slakken actief

Geschreven op 29 september 2015.

De nachten worden langer en het weer vochtiger. Ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van slakkenpopulaties. Ze zijn dan ook behoorlijk actief in diverse gewassen. Zorg ervoor dat uw teelt wordt beschermd. Dit kan uitstekend door het strooien van slakkenkorrels op basis van ijzer-III-fosfaat: Iroxx of Derrex.

Werking
Iroxx en Derrex zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken.
De werking is zeer effectief. Na opname stopt direct de vraat. De slakken zoeken een schuilplaats in de grond en gaan daar na enkele dagen dood. Er ontstaat geen slijm. Zo wordt de teelt snel en doeltreffend beschermd tegen vraatschade.

Regenvastheid en lange duurwerking
De Iroxx korrel is niet alleen hoogwaardig geformuleerd, maar bevat tevens een anti-schimmel middel op natuurlijke basis. Na regen blijft de korrel langer intact en daardoor langer beschikbaar voor de slakken. Door de intens blauwe kleur blijven de Iroxx korrels lang zichtbaar in het veld.
Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid en duurwerking.

Onbeperkt toepassen
De toepassing mag onbeperkt herhaald worden. Pas opnieuw toe bij een hoge slakkendruk. Ook als de korrels niet meer zichtbaar zijn is een nieuwe toepassing nodig.

Wanneer Iroxx en wanneer Derrex?
De Iroxx korrels zijn uitermate geschikt voor hoogwaardige teelten zoals spruiten, aardbeien, sla e.d. Met name te gebruiken in teelten waar geen enkele slakkenvraat geaccepteerd kan worden en waar duurwerking essentieel is.

Derrex is een standaard korrel, die prima inzetbaar is voor gangbare teelten, zoals granen of koolzaad. Derrex heeft een lager prijs per ha.

Advies Iroxx
• Toepassen in hoogwaardige teelten, bijv. spruiten, aardbeien, sla
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de korrels voordat het gewas sluit

Advies Derrex
• Toepassen in standaard gewassen als granen of koolzaad
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de perceelsranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen

(bron: Certis Europe B.V.)

Loofvernietiging aardappelen

Geschreven op 24 september 2015.
Loofvernietiging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Ervaring van u als teler en de bodem- en weersomstandigheden zijn mede bepalend voor de juiste keuze. Ook de mate van afsterving is bepalend.

Groen gewas:
Spuit 2 liter Reglone/Diquat met uitvloeier of olie en na 3-5 dagen eventueel 0,8 liter Quickdown met 2 liter Olie of 1 liter Spotlight Plus. (doseringen per hectare)

Afstervend gewas minder als 50 % groen:
Spuit 2 liter Reglone/Diquat met uitvloeier of olie per hectare.
 
Voor alle middelen is een goede spuittechniek vereist.
Quickdown en Spotlight Plus het liefst toepassen in de ochtend, maar uiterlijk drie uur voor zonsondergang, deze middelen hebben namelijk voldoende zonlicht nodig voor een goede werking.

Spotlight Plus heeft geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden.
Overweeg om bij de loofdoding een knolbeschermend middel tegen phytophthora toe te voegen.
 
 

Informatiefolder grondontsmetting beschikbaar

Geschreven op 24 september 2015.

Grondontsmetting in de landbouw is de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Bij omwonenden bestaat bezorgdheid en zijn er vragen in relatie tot grondontsmetting. De nieuwe folder is een hulpmiddel voor telers en loonwerkers om omwonenden te informeren over het hoe, wat en waarom van grondontsmetting.

LTO, Plantum, Cumela, Agrodis, KAVB en Nefyto hebben gezamenlijk deze informatiefolder opgesteld. In deze folder worden de meest gestelde vragen beantwoord en staan de belangrijkste feiten op een rij over grondontsmetting.

De informatiefolder grondontsmetting sluit aan bij de reeds gestarte campagne "Een goede buur is beter...".

De informatiefolder kunt u downloaden door hier te klikken.

Gewasbeschermingsmonitor

Geschreven op 07 september 2015.

Met ingang van dit teeltseizoen is het gewasbeschermingsplan vervangen door een gewasbeschermingsmonitor. Hiermee is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken – dus ook buiten de landbouw - een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.

Maatregelen
De monitor komt in de plaats van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden (overzicht aspecten: zie bijlage). Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.
Met de gewasbeschermingsmonitor houden telers onder meer bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook administreren zij hun vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Monitor vormvrij
Het idee achter het opstellen van de gewasbeschermingsmonitor is dat de teler op basis van de monitor zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen. Daarnaast helpt de gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden. Hiermee wordt de telers ruimte geboden om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen. LTO verwacht geen problemen bij de uitvoering omdat de meest gebruikte systemen bij telers reeds zijn toegerust op de nieuwe werkwijze.

Om u een leidraad te geven welke gegevens u moet registreren, hebben wij een gewasbeschermingsmonitor voor u gemaakt. Klik hier voor de link naar de Gewasbeschermingsmonitor.

Gele roest in zomertarwe

Geschreven op 04 juni 2015.

De afgelopen dagen worden er steeds vaker aantastingen van gele roest in percelen zomertarwe aangetroffen.

Controleer daarom uw zomertarwepercelen en voer daar waar nodig een bespuiting uit.

Gele roest kan op verschillende graangewassen en grassen voor komen. Van de graangewassen is vooral tarwe gevoelig. Gele roest is te herkennen aan de gele sporenhoopjes, die in lengterijen op het blad liggen.

De ziekte verspreidt zich het snelst bij koel weer. Zwaar aangetaste gewassen verliezen veel groen blad en brengen daardoor uiteindelijk veel minder op. Ook de aren van planten kunnen worden aangetast. Gele roest is dus ook een van de 'afrijpingsziektes'.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze vertegenwoordigers.

 

Graandemovelden

Geschreven op 03 juni 2015.

Ook dit jaar hebben wij weer diverse graandemovelden aangelegd.

Op onderstaande data bieden wij u de mogelijkheid, één van onze graandemovelden te komen bezoeken. Hier hebt u ook de mogelijkheid een punt te behalen voor uw Bewijs van Vakbekwaamheid. Let op: In Warffum bestaat in tegenstelling tot op de andere demovelden niet de mogelijkheid om een punt voor uw bewijs van vakbekwaamheid te behalen.  
 

Datum Locatie (adres) Plaats Thema Aanvang Opgaveformulier  
1 juli 2015 Nabij: Elfde Wijk 7a Dedemsvaart Teelt 13.30 uur info + opgave  
2 juli 2015 Oostervalge 36b Warffum n.v.t. 13.30 uur info + opgave geen licentieverlenging
8 juli 2015 Parallelweg N33 (noordzijde) Wildervank Teelt 13.30 uur info + opgave  


Om zich in te schrijven voor deelname aan de licentieverlenging, dient u een half uur voor aanvang aanwezig te zijn. Door op info + opgave te klikken achter de betreffende locatie, vind u de benodigde informatie en het aanmeldingsformulier.

Groene oplossingen: hard nodig en goed mogelijk!

Geschreven op 03 juni 2015.

Chemische gewasbescherming komt steeds meer onder druk te staan, ook bij hoveniers en groenvoorzieners. Bedrijven en gemeenten, maar ook particulieren vragen steeds vaker of er een alternatief is voor chemisch product. Nog niet alle plagen of ziekten zijn biologisch aan te pakken, maar gelukkig is er steeds meer mogelijk!
Een paar voorbeelden:

Bladluis
Larven van lieveheersbeestjes en van gaasvliegen eten heel veel luizen. De larven worden in zakjes geleverd, die kunnen worden uitgehangen in bomen of struiken. Binnen enkele weken is de luis bestreden.


Taxuskever
Microscopisch kleine wormpjes, de insectparasitaire aaltjes, kunnen worden toegepast in de grond om taxuskeverlarven te bestrijden. De kevers kunnen worden bestreden met een ander product dat aaltjes en enkele toevoegingen bevat.


Emelten
Deze larven van de langpootmug komen de laatste 2 jaar massaal voor en veroorzaken veel schade in grasvelden en gazons door van het jonge gras te eten.
Vogels die de emelten uit het gras komen pikken maken nog meer schade. Insectparasitaire aaltjes zijn een zeer effectieve oplossing.


Rupsen
Rupsen van de eikeprocessievlinder en bastaardsatijnvlinder, wintervlinder en Buxusmot, larven van elzenhaan e.d. kunnen worden bestreden met insectparasitaire aaltjes. Het betreft hier een speciaal product met een toevoeging, waardoor de aaltjes op de planten langer overleven.

 Foto: Buxusmot


Engerlingen
Engerlingen van bijv. meikever en rozenkever vreten onder de grond aan de wortels van het gras. Daardoor ontstaan kale plekken in het gazon en kan de grasmat los komen te liggen. Vogels, egels, dassen en wilde zwijnen zijn verzot op engerlingen en veroorzaken vaak grote secundaire schade. Engerlingen zijn door gieten, spuiten of injecteren van insectparasitaire aaltjes goed te bestrijden.


Tal van problemen in tuinen en aanplant zijn terug te voeren op de bodem en/of bemesting. Door te zorgen voor sterke en actieve wortels (Natusys wortelstimulator kan u daarbij helpen) en een goede calcium- en magnesiumvoorziening zijn veel bladschimmels sterk terug te dringen. Wees zuinig met stikstof, want dit werkt schimmelziekten erg in de hand.

Neem voor vragen over bijv. welke type insectparasitaire aaltje voor uw probleem de juiste oplossing biedt, contact op met uw vertegenwoordiger.

A. Kirchhoff           06-29107175
H. ten Vergert       06-22608537
P. Poortman          06-10377511

Blad- en netvlekkenziekte

Geschreven op 21 mei 2015.

De laatste dagen worden er in verschillende percelen steeds meer bladvlekken en netvlekken in zomergerst waargenomen. Controleer uw zomergerst percelen en voer indien nodig een bespuiting uit.

Diefstal gewasbeschermingsmiddelen

Geschreven op 01 mei 2015.

Helaas horen we de laatste tijd steeds weer geluiden dat er gewasbeschermingsmiddelen uit schuren en opslagplaatsen wordt gestolen.

Voorkom problemen en zet uw gewasbeschermingsmiddelen in afgesloten opslagplaatsen.

Denk ook aan de verpakkingen die op spuitmachines staan. Laat uw spuit niet onbeheerd achter met gewasbeschermingsmiddelen erop.

Tulpenroute in Drenthe

Geschreven op 01 mei 2015.

Het voorjaar is begonnen en de eerste voorjaars bloeiers staan prachtig in bloei. De tulpen groeien hard en zullen waarschijnlijk eind April, begin Mei weer prachtig staan te bloeien.

Wilt u dit prachtige kleuren schouwspel bewonderen? Dan kan dit. Door de eigenaren van de tulpenbollen is een prachtige route samengesteld.

Vernietigen vanggewas

Geschreven op 11 maart 2015.

Binnenkort is het weer tijd om de vanggewas op uw maisland te vernietigen.

Mede door de hogere temperaturen gaan veel groenbemesters zich al behoorlijk ontwikkelen en is het gewenst om hier binnenkort wat aan te doen.
Pas bij het onderwerken van groenbemesters op voor het ‘inkuileffect’, waarbij de bladmassa als één laag in de ploegvoor komt te liggen en daardoor moeilijk verteert. Vooral na het maaien of klepelen van bladrammenas dient u bij voorkeur minimaal een week te wachten met onderwerken, zodat het gewas makkelijker verteert.
Doodspuiten van de groenbemester (gras/graanopslag) is een optie die in veel gevallen de voorkeur verdient. 

 

Buitengebruik Super Caïd goedgekeurd

Geschreven op 10 maart 2015.

Het Ctgb een overgangsregeling voor buitengebruik ingesteld, waardoor het buitengebruik tot 2017 mogelijk blijft. De regeling houdt in dat bedrijven die rodenticiden buiten willen toepassen zich moeten melden bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Boeren en ongediertebestrijders moeten daarvoor eerst Integraal Plaagdier Management (IPM) toepassen. Dit betekent dat zij preventieve maatregelen moeten nemen, bij overlast niet-chemische methoden toepassen en pas als laatste redmiddel chemische middelen

Het Ctgb heeft op 25 februari het buitengebruik van alle Super Caïd formuleringen goedgekeurd. Met de toevoeging van het buitengebruik hebben de Super Caïd producten tevens een nieuw toelatingsnummer gekregen.

De uitbreiding betreft concreet het volgende; bestrijding van bruine ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Wilt u uw huidige voorraad al geschikt maken voor het buitengebruik vraag dan de benodigde stickers bij ons aan. Geef hierbij goed aan hoeveel stickers u per verpakking Super Caïd nodig heeft.

Eerste aantasting van gele roest gevonden

Geschreven op 18 februari 2015.

Alvast een waarschuwing voor tarwetelers!  Na de screening van de eerste velden in het “Oldambt” is de gevreesde aantasting van gele roest pleksgewijs in een perceel wintertarwe waargenomen. Ook zien we onderin het gewas vrij veel Septoria Tritici. 

Waarschijnlijk hebben we hier te maken met het “Warrior”-type van de gele roest. Het Warrior-fysio is niet ontstaan door mutatie uit de lokaal aanwezige roest, maar afkomstig uit het Andez-gebergte. Het “Warrior”-type kan zicht niet alleen vegetatief, maar ook generatief vermeerderen, dit in tegenstelling tot de gele-roesten die we eerder kennen. We weten dat hij beter tegen hoge- en lage temperaturen kan, dan oudere fysio’s.

Het “Warrior”-type is een gele roest-soort, waarbij de rasgevoeligheid nog zeer veel onduidelijk is. Uit het buitenland komt uit onderzoek naar voren dat het overgrote deel van de rassen, lijnen gevoelig zijn voor dit type.

Blijf alert en controleer uw percelen regelmatig.

 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Geschreven op 17 februari 2015.

Wat betekent GLB voor mij?

De website GLBcheck, die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) onlangs onder de aandacht bracht bevat een rekenprogramma waarin u gegevens kunt invoeren. Denk aan teeltplannen en inkomenssteun waarvan u nu gebruik maken. Op basis van deze gegevens maakt het programma bekend wat de gevolgen zijn voor de toekomstige inkomenssteun van u als agrarisch ondernemer (op basis van de huidige wetsvoorstellen van de Europese Commissie).

Klik op deze link om naar de betreffende website te gaan.

 

Zomergranen

Geschreven op 17 februari 2015.

De rassenlijsten zomergranen zijn weer uitgebracht en via deze link kunt de CSAR rassenlijst zomertarwe bekijken en via deze link de CSAR rassenlijst zomergerst.

Zomertarwe

WPA-Robertus levert verschillende rassen zomertarwe, maar de belangrijkste zijn Tybalt en Quintus.

Tybalt levert een hoge opbrengst en is redelijk vroeg.

Trappe is ook redelijk vroeg maar heeft iets lagere opbrengst, maar is wel wat meer vatbaar voor gele roest.

Quintus is een nieuw ras met de hoogste opbrengst op de rassenlijst maar met als aantekening  de lagere schotresistentie. De ervaring van afgelopen jaar heeft geleerd dat deze lagere resistentie niet tot problemen heeft geleid.

Alle rassen zijn standaard ontsmet met Beret Gold.

Vanwege het steeds meer signaleren van tarwehalmdoder, vooral in percelen graag op graan, is Tybalt leverbaar met Beret Gold en Latitude.

Tarwehalmdoder is een belangrijke bodemziekte en indien de zomertarwe vroeg gezaaid wordt is er een verhoogde kans op aantasting van deze ziekte.

Door het zaad met Latitude te behandelen wordt de kans op tarwehalmdoder aanzienlijk gereduceerd.

 

Zomergerst

WPA-Robertus heeft ook verschillende zomergerstrassen uit eigen vermeerdering beschikbaar.

Columbus, Quench, Propino en Salome zijn de rassen die door ons bedrijf vermeerderd zijn en die ruim in voorraad zijn. Ook zijn andere rassen van de rassenlijst leverbaar.

Ook deze rassen zijn standaard ontsmet met Beret Gold.

 

Verder kunnen we als WPA-Robertus ook zaaizaad haver ( het ras Max)  leveren en tevens verschillende rassen voor de ecologische teelt.

Het zaaizaad is leverbaar in papieren zakken van 25 kg. en in Big Bags van 500 kg.

Neem contact op met uw buitendienstmedewerker voor meer informatie.

Graan afgezakt in 25 kg. zakken klaar voor verzending

Prijsuitreiking "De Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2015"

Geschreven op 16 februari 2015.

Op onze stand tijdens "De Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2015" konden de bezoekers meedingen naar een prijs door het oplossen van een prijsvraag. 

Op de beurs van afgelopen januari 2015, met ongeveer 15.000 bezoekers werd onze stand goed bezocht. Hier konden de bezoekers van onze stand raden welke soorten veldbloemen er tentoongesteld waren.

Uit de vele oplossingen waren een tweetal personen die acht van de tien soorten veldbloemen goed geraden hadden. De prijswinnaars zijn: Bert Visscher van Hoveniersbedrijf Visscher uit Nijeveen en Bas Dijkstra van Twente Milieu uit Enschede.

De prijzen zijn inmiddels uitgereikt door de medewerkers van WPA-Robertus zeker&vast. Hieronder ziet u de foto's van de prijsuitreiking.

 

Albert Kirdhhoff van WPA_Robertus zeker&vast reikt de waardebon uit aan de heer en mevrouw Visscher.

 

Huub ten Vergert van WPA-robertus zeker&vast reikt de waardebon uit aan Bas Dijkstra.

Ratten en muizenbestrijding

Geschreven op 03 februari 2015.

Mogelijkheden ratten en muizenbestrijding gewijzigd.

Zoals wellicht bekend moet een agrarische ondernemer die bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren (rodenticiden)  gebruikt in het bezit zijn van een licentie: het vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op het Agrarisch Bedrijf (KBA). Alleen vakbekwame, gecertificeerde knaagdierbestrijders mogen rodenticiden kopen en gebruiken.

In de huidige wetgeving wordt nog een uitzondering gemaakt voor agrarisch ondernemers: zij hebben hiervoor een vrijstelling. Die vrijstelling vervalt vanaf juli 2015. Gebruikers moeten, om die licentie te behalen, een korte opleiding volgen. 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier bij Terranext.

 

Tevens heeft het Ctgb een overgangsregeling voor buitengebruik ingesteld,
waardoor het buitengebruik tot 2017 mogelijk blijft. De regeling houdt in dat
bedrijven die de rodenticiden buiten willen toepassen zich moeten melden bij
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en dat zij conform IPM moeten handelen.
 
Producenten van rodenticiden kunnen een uitbreidingsaanvraag indienen om
het buitengebruik  op het etiket te krijgen. Deze uitbreidingsaanvraag is ook
mogelijk voor rodenticiden die voorheen niet als buitentoepassing waren toegelaten.

Bayer heeft voor alle Super Caïd en Rodilon formuleringen een aanvraag voor
buitengebruik ingediend en verwachten binnenkort de beslissing van het Ctgb
hieromtrent te ontvangen. ZodraBayer de buitentoepassing op het etiket kan
voeren zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Maiszaad bestellen voor oogstjaar 2015

Geschreven op 30 januari 2015.

De tijd breekt weer aan om uw maiszaad voor teeltseizoen 2015 te bestellen.

Het is weer tijd om uw maiszaad voor teeltseizoen 2015 te bestellen. Er zijn weer nieuwe  maisrassen op de markt gekomen en het is zaak om een ras te kiezen wat zo goed mogelijk bij uw gebruiksdoel past.

Houdt rekening met in welke  streek u de mais teelt, in het zuidelijk gedeelte van ons werkgebied zoals Twente en de Achterhoek kunt u latere rassen qua rijpheid telen dan in Noord-Nederland.

Ook is belangrijk voor welk doel u de mais wilt telen, snijmais, korrelmais,ccm of de mogelijkheid om later nog een keuze te maken en een dubbeldoelras te verbouwen.

Na deze afwegingen te hebben gemaakt moet u ook nog een keuze maken tussen de verschillende zaadontsmettingen  zoals Mesurol, Force, Sonido of eventueel een combinatie hiervan.

Als u hier klikt krijgt u onze maisfolder te zien.

Toptex na gerbruik opruimen

Geschreven op 19 januari 2015.

Toptex opruimen en bewaren

Nu de laatste aardappel- en bietenhopen worden of zijn afgeleverd aan de verwerkende industrie is het tijd om uw Toptex-kleden op te ruimen.

Laat de kleden drogen en vouw ze op. Om de levensduur te verlengen is het belangrijk de kleden zo op te slaan dat ze beschermd worden tegen UV-stralen. Met andere woorden leg de kleden buiten het bereik van zonlicht onder een afdak of in een schuur.

 

WPA-Robertus zeker&vast aanwezig op "De Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2015

Geschreven op 14 januari 2015.

Ook dit jaar is WPA-Robertus weer aanwezig met een stand op "De Groene Sector Vakbeurs" in Hardenberg.

Deze beurs wordt van 13 t/m 15 januari georganiseerd in de Evenementenhal in Hardenberg, de openingstijden zijn van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Op onze stand kunt u zich op de hoogte stellen van de actualiteiten in de groene branche. Tevens kunt u deelnemen aan een prijsvraag, waar u altijd prijs heeft.

Hopelijk tot ziens in Hardenberg.

 

 

Korte bewaring van aardappelen

Geschreven op 04 november 2014.

Korte bewaring van aardappelen

De afgelopen weken zijn bij kuilen afgedekt met Toptex enkele problemen geconstateerd. Tijdens perioden met geen of weinig wind is er onvoldoende ventilatie. Onvoldoende ventilatie in combinatie met hoge temperaturen kan condensvorming tot gevolg hebben. Deze vochtige omstandigheden in combinatie met een vers geoogst product en een minder goede kwaliteit van de gerooide aardappelen kan leiden tot rot.
Dit kan voorkomen worden door of stro bovenop de kuil aan te brengen, waardoor het condens in het stro wordt opgevangen en de aardappelen droog blijven, of tijdens windstille perioden het Toptex kleed van de bovenkant van de kuil verwijderen.
Bij een langere bewaring wordt geadviseerd over de gehele kuil stro aan te brengen, zodat de aardappelen ook bij een lichte nachtvorst beschermd zijn.

Bron: Avebe

Let op met bloeiende groenbemesters!

Geschreven op 14 oktober 2014.


Door het vroege zaaitijdstip en de snelle gewasgroei als gevolg van de hoge temperaturen van de laatste tijd, staan veel percelen met bladrammenas en gele mosterd in bloei en vormen kiemkrachtig zaad. 
Om opslagproblemen te voorkomen dient het gewas geklepeld of gemaaid te worden voordat zaadvorming plaats heeft gevonden.

Aanvullende toepassingsvoorwaarden gebruik Monam

Geschreven op 14 oktober 2014.

De afgelopen tijd heeft Monam veel in de belangstelling gestaan. Het Ctgb heeft met ingang van 25 augustus 2014 een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden verplicht gesteld:

 • Er mag een maximale oppervlakte van 1 hectare behandeld worden, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden;
 • Dek de behandelde grond direct na toepassing af met (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van tenminste 14 dagen;
 • Een bufferzone van tenminste 150 meter moet toegepast worden tussen de te behandelen velden en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren;
 • Het middel dient op tenminste 20 cm diepte ingebracht te worden.

Wij verzoeken u als telers en loonwerkers, de aanvullende toepassingsvoorwaarden na te leven. Dit om het middel ook in de toekomst te kunnen behouden.
Afdekken met VIF-folie, direct na toepassen, is verplicht gesteld. Ten aanzien van het plastic leggen, adviseert Certis Europe B.V. (toelatingshouder Monam) gebruik te maken van apparatuur waarbij Monam en het leggen van plastic in één werkgang wordt uitgevoerd.

Ontsmettingsfolie
WPA-Robertus kan ontsmettingsfolie leveren. Het gaat hierbij om het folietype: Hytibarrier black 7 layers ultra strong. Gezien de folie machinaal gelegd wordt en vaak in het open veld (veel wind), dient de folie uitermate sterk te zijn. Hytibarrier black 7 layers strong ultra heeft aanzienlijk hogere mechanische eigenschappen dan gewone VIF folie en een nog betere gasbarrière. Het product ligt niet bij ons op voorraad, wees dus op tijd met het bestellen van het benodigde volume.Stimuleringspremie aanschaf plasticlegger
Plasticleggers zijn nog niet algemeen beschikbaar in de praktijk. Certis Europe B.V. wil vanuit productstewardship oogpunt zich ervan verzekeren dat de toepassing van Monam volgens de voorwaarden plaatsvindt. Daarnaast zijn plasticleggers ook van belang voor toekomstige nieuwe alternatieve producten of methoden van grondontsmetting. Om het gebruik van plastcleggers te stimuleren biedt Certis Europe B.V. loonwerkers een eenmalige stimuleringspremie aan, bij de aanschaf van een platiclegger t.b.v. het ontsmetten met Monam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.

Demoveld groenbemesters in Warffum

Geschreven op 08 oktober 2014.

Op maandag 6 oktober was er gelegenheid een demoveld met groenbemesters te bezoeken bij het depot van WPA-Robertus in Warffum, in samenwerking met  Cosun en DSV-zaden.

Op een tarwestoppel bij het akkerbouwbedrijf van de Fam. Goldhoorn zijn een negental groenbemester-objecten gezaaid, waaronder een aantal groenbemestermixen uit de Terra-Life lijn van DSV-zaden.

 

Een andere benadering van de weerbaarheid van de bodem stond bij deze bijeenkomst centraal.

 

Maisrassenkeuze 2014

Geschreven op 22 januari 2014.

Door de vele rassen die in onderzoek liggen op de verschillende proefvelden bij het CSAR en de DLV is het voor u als teler erg lastig om een goede afweging te maken welke rassen geschikt zijn voor het rantsoen van uw koeien en de grondsoort.
Door de ervaring met de rassen die de laatste jaren geteeld zijn in de praktijk, hebben wij als WPA- Robertus een keuze gemaakt uit het zeer grote aanbod van rassen.


De keuze is gemaakt op basis van de volgende factoren:
- Oogstzekerheid
- Opbrengstpotentieel over de jaren heen
- Kwaliteit


Klik hier voor de rassenkeuze folder
 

Graslandverbetering 2014 begint nu

Geschreven op 06 september 2013.

Door de veranderde wetgeving is het op veel gronden met uitzondering van klei, veen en löss (zie bodemkaart) niet meer mogelijk om in de nazomer graslandpercelen dood te spuiten en opnieuw in te zaaien. Als er geen problemen zijn met kweek (< 5- 10 %) is september bij uitstek de maand voor graslandherstel of vernieuwing. Met het oog op temperatuur en vochtvoorziening is de slagingskans groot. Het doorzaaien van bestaand grasland is dan een relatief lage investering om een boost aan de ruwvoerproductie te geven, zeker na de minder groeizame periode die achter ons ligt. Een zaaizaadhoeveelheid van 20 tot 25 kg graszaad per hectare volstaat om de zode vitaal te houden. Kies voor mengsels met snel kiemende grassoorten, met als basis diploïd of tetraploïd Engels raaigras. De meest gebruikte mengsels zijn Havera, Topmix, Grassbalance en Green Spirit.
De basis voor 2014 wordt dan nu al gelegd.

Onkruidbestrijding
Als er in graslandpercelen veel onkruiden staan is het nu ideaal om deze te bestrijden. Door de hoge luchtvochtigheid worden de middelen snel opgenomen en vindt er transport richting de wortelstokken plaatst van bv. ridderzuring, paardenbloem en boterbloem. Het gras heeft nu nog de mogelijkheid om zich na de bespuiting te herstellen en evt. dicht te groeien. Hierdoor krijgt u in het voorjaar een perceel weiland wat een grotere hoeveelheid droge stof produceert met een hogere voederwaarde. De volgende producten mogen na 1 september nog worden toegepast:
- Primstar
- Starane
- Cirran
- Butress

Het voordeel om nu graslandonderhoud en/of een onkruidbestrijding uit te voeren is, dat het zorgt voor een goede start in 2014. Goed grasland levert al snel honderden euro’s op.

Vraag voor een advies op maat uw loonwerker of vertegenwoordiger.
 

Koolzaad 2013

Geschreven op 15 augustus 2013.

De oogst van graan en koolzaad vindt nog plaats, maar het nieuwe zaaiseizoen voor koolzaad is reeds in aantocht. Uit beproevingen en ervaringen van voorgaande jaren bevelen wij voor de uitzaai onderstaande koolzaadrassen aan:

DK Exquisite (hybride)
Dit is een middenvroege hybride die geschikt is voor alle gronden, ook voor mulchzaai. Het ras kenmerkt zich door een vlotte beginontwikkeling, een hoge korrelopbrengst en een zeer hoog oliegehalte. Het ras heeft een prima resistentie tegen Phoma en Sclerotinia. De wintervastheid is zeer goed.

DK Expower (hybride)
Expower is een hybride koolzaadras. Het ras is iets korter en iets vroeger in de afrijping dan DK Exquisite. Het heeft een zeer hoge resistentie tegen Phoma en prima resistentie voor Sclerotinia. De wintervastheid is prima. De kilogram- en olieopbrengst is gelijkwaardig aan DK Exquisite.

Sherpa (hybride)
Sherpa is een compact groeiend koolzaadras, met een goede ontwikkeling in de herfst. Waardoor het ook iets later gezaaid kan worden. Het is een zeer stevig met een gemiddelde lengte. Het is een vroeg afrijpend ras met een hoge Phoma-resistentie en prima resistentie voor Sclerotinia. De wintervastheid is zeer goed. De kilogramopbrengst is hoog met een gemiddeld oliegehalte. Geschikt voor zand en kleigronden. Sherpa wordt in Duitsland aanbevolen bij mulchzaai.

DK Eximus (hybride)
DK Eximus is hoog in kilogram- en olieopbrengst. Heeft een goede resistentie voor Phoma en gemiddeld voor Sclerotinia. Het ras is middenvroeg afrijpend (als DK Exquisite). Het is middellang maar goed stevig. DK Eximus heeft een goede wintervastheid.

De rassen zijn standaard ontsmet.
Een eenheid bevat 1,5 miljoenzaden en is voldoende voor 3 ha, onder moeilijker omstandigheden 2,5 ha per eenheid

Op 5 augustus 2013 is de SPNA winterkoolzaad rassenproef op Ebelsheerd geoogst. Klik hier voor de resultaten.

Zaaitijd
De zaaitijd moet zo gekozen worden dat de koolzaadplanten voor de winter als volgt zijn ontwikkeld:

 • Zes tot tien goed ontwikkelde bladen (bladrozet)
 • Rechte wortel van ca. 15 – 20 cm lengte
 • Een doorsnee van de wortelhals van 8 tot 10 mm ( minstens > 5 mm)
 • Het doorschieten niet is begonnen

Als hieraan wordt voldaan dan mag verwacht worden dat het koolzaad ook strengere winters zonder veel schade doorkomt. In het noordelijk gebied is een zaaitijd gewenst vanaf 20 augustus tot en met de eerste week van september. Eerder zaaien heeft vaak tot gevolg dat de planten voor de winter te groot worden, terwijl bij latere zaai de plantontwikkeling te wensen over laat (in het bijzonder de ontwikkeling van de wortels).

Engerlingen - ongewenste gasten in het gras

Geschreven op 08 juli 2013.

De Rozekever (Phylloperta horticola) is een massaal voorkomende kever in Nederland.

De larven van de Rozekever, Engerlingen, veroorzaken de schade aan het gras en andere gewassen waaronder jonge bomen en sierplanten. In het begin van de schade ziet het gras er minder fris uit, er verschijnen geelbruine sprieten.

Vanaf juli groeit het gras op de geïnfecteerde plaatsen niet goed. Bij een zware aantasting kan het gras zo zijn aangevreten dat er losse zoden ontstaan die als het ware als een tapijt kunnen worden opgerold. Onder de zoden vind je dan de larven, soms wel honderden bij elkaar. Is er dan ook nog sprake van een droge periode, dan kunnen deze zwaar aangetaste plekken volledig verdrogen en afsterven.

Engerlingen zijn ook een lekkernij voor mollen en diverse vogelsoorten. Zij graven de engerlingen op en veroorzaken daardoor forse schade. Omgewoelde gazons of sportvelden zijn het resultaat.

Engerlingen van de Rozekever eten ook graag aan wortels van allerlei sierplanten en jonge bomen.

Voor een optimale bestrijding is het noodzakelijk dat u weet welke engerlingen u in uw gazon heeft.
Klik hier voor meer infomatie.

Pseudomonas in suikerbieten

Geschreven op 27 juni 2013.

Deze week zijn de eerste waarnemingen gedaan van pseudomonas in suikerbieten.
Deze zwart/bruine vlekken in het blad worden veroorzaakt door een bacterieaantasting.
 

Pseudomonas is gemakkelijk met cercospora te verwarren. De vlekjes van de bacterie pseudomonas lijken op de bladschimmel cercospora, maar zijn het niet!

Vooral na zware regenbuien, hagelbuien of andere bladbeschadigingen kunnen bladvlekken veroorzaakt door pseudomonas verschijnen. Het is niet nodig en niet mogelijk om pseudomonas te bestrijden.
Bestrijding is veelal niet mogelijk en weinig zinvol, omdat de aantasting van tijdelijke aard is.

Hier een aantal beelden van deze bacterieziekte

Voor een duidelijke uitleg over de verschillen tussen Pseudomonas en Cercospora verwijzen wij u naar de site van het IRS. KLIK HIER voor de link

Phytophtora in zetmeeltelend gebied gevonden

Geschreven op 10 juni 2013.

Op meerdere percelen in het zetmeeltelend gebied wordt phytophthora waargenomen.
Indien u nog geen preventieve bespuiting hiertegen heeft uitgevoerd is het zaak  hiermee te beginnen.
Controleer ook uw aardappelgewassen op aanwezigheid van eventuele infectiebronnen. 

Virusoverdracht pootaardappelen

Geschreven op 31 mei 2013.

De eerste pootaardappelen staan voor 80-90 % boven de grond. Zeker met het betere weer dat wordt voorspeld mogen meer actieve luizen worden verwacht. Daarom kan er nu worden gestart met virusolie. Doordat virusplanten nog niet zijn geselecteerd kan gemakkelijk virus door luizen worden overgedragen. Juist deze planten vormen de grootste bron voor het verspreiden van virus binnen een pootgoed perceel. Normaal is een wekelijks interval voldoende maar bij snelle groei is het aan te bevelen het interval te verkorten naar bijvoorbeeld 5 dagen. Naast olie wordt voor virusoverdracht om tevens een pyrethroïde toe te voegen.
 

Wintertarwe

Geschreven op 31 mei 2013.

Het vlaggeblad van wintertarwe schuift langzaam aan uit. De eerste week van juni kan volop worden begonnen met de vlaggebladbespuiting (T2) met fungiciden als Aviator en Adexar. Aangevuld met een pyrethroïde als Decis zodat ook aargalmug, graanhaantje en de eerste luizen worden bestreden.
Natuurlijke vijanden die luizen aanpakken zullen met warmer weer volgen, deze zorgen ervoor dat luizenpopulaties op latere tijdstippen niet groot worden.
 

Koolzaad

Geschreven op 31 mei 2013.

De eerste koolzaadvelden raken zo langzamerhand uitgebloeid. Door het koude weer is de bloeiperiode wat langer dan gebruikelijk. Koolzaadglanskevers lijken slechts geringe schade te hebben toegebracht. De ingezette middelen (geen neonicotinoïden) hebben hun werk goed kunnen doen, want vlak voor het begin van de bloeiperiode waren er volop glanskevers te vinden.
 

Mangaangebrek in wintertarwe, wintergerst en zomergerst

Geschreven op 13 mei 2013.

Mangaan is een element dat nodig is voor de vorming van bladgroen. Verder speelt het element een rol in veel andere processen binnen in de plant. Mangaangebrek uit zich in een lichte kleur in de jongste bladeren van de plant. Mangaangebrek zal sterker naar voren treden bij een snelle gewasgroei gecombineerd met koude of drogere perioden. Ook percelen die pas zijn bekalkt ter verbetering van de bodemstructuur of al een hoge pH hebben zijn gevoeliger voor mangaangebrek. Mangaan gebrek kan het beste preventief worden bestreden met 1- 2 liter Mantrac/Mangaan 500 (500 gr Mangaan per liter) per hectare. Mantrac/Mangaan 500 kan aan verschillende tankmengingen in granen worden toegediend. In zomergerst heeft mangaan een positieve invloed op het volgerstpercentage en daarmee het eiwitgehalte.

Bestrijding Jacobskruiskruid

Geschreven op 06 mei 2013.

Als er Jacobskruiskruid in uw percelen voorkomt is het nu de tijd om dit aan te pakken.
Dit onkruid is zeer giftig voor paarden, maar ook rundvee kan er behoorlijk ziek van worden.
Hooi met hierin het gedroogde onkruid geeft vooral problemen.
Voor de bloei een bespuiting uitvoeren met een combinatie van Primus en Cirran, vraag uw adviseur voor de juiste dosering en het juiste bespuitingstijdstip.

 

Wintergerst

Geschreven op 29 april 2013.

De wintergerst is door de lange winter nog wat achter in ontwikkeling.
Voor halmverkorting is het op dit moment vaak nog net even te vroeg.

De ziekten in wintergerst beginnen al zichtbaar te worden. Op de noordelijke zeeklei wordt in diverse percelen bladvlekkenziekte geconstateerd. Houd uw wintergerst daarom goed in de gaten.

Op de eerste percelen is het al nodig om de bladvlekkenziekte te bestrijden.
 

Koolzaadglanskever

Geschreven op 25 april 2013.

Nu het weer mooi weer is, met leuke temperaturen, zijn er volop koolzaadglanskevers te vinden. Koolzaadglanskevers geven vooral schade wanneer de bloemen nog niet open zijn. Ze boren door de bloemknop op zoek naar stuifmeel. In een doorboorde knop vormt zich later geen gevuld hauwtje.

Of de glanskevers resistent zijn tegen pyrethroïden, weet je als teler niet. Maar op veel plaatsen in Nederland werkt Decis nog prima. Voor een vroege toepassing is daarom Decis aan te bevelen.

Vlak voor de bloei kan 85 gram Steward toegepast worden, deze werkt ook op resistente glanskevers, echter, het mag maar één keer per teelt worden toegepast. Gebruik Steward daarom zo dicht mogelijk tegen de bloei aan.

De insecticiden kunnen worden gecombineerd met een fungicide als Score fo Caramba en/of een bladmeststof. Is de koolzaad in bloei, dan mag er geen insecticide meer worden toegepast.

Beide middelen zijn veilig voor bijen, als ze vóór de bloei worden gespoten.
 

 

 

Onkruidbestrijding in uien

Geschreven op 11 april 2013.

De eerste uien zijn of worden de komende weken gezaaid.

Wanneer er wordt gezaaid is de grond nog vochtig en kan er al direct Stomp worden toegepast om de eerst kiemende onkruiden aan te pakken.
Het toepassen op een iets later moment, op droge grond, geeft een grotere kans op schade, omdat de Stomp (na regenval) tot bij het kiemende uienzaad kan komen. Een aanvullende dosis Stomp kan worden gegeven wanneer al het uienzaad is gekiemd.
De dosering Stomp is afhankelijk van de zwaarte van de grond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.
 

Wintertarwe

Geschreven op 11 april 2013.

Op de foto van het demoveld in Finsterwolde is duidelijk te zien dat het ene ras beter tegen de winterse omstandigheden kan dan de andere. Uitval van planten is er nauwelijks. Enkele rassen als Kometus, Elixer en Kelvin komen wel heel mooi de winter uit.

Dit zegt echter nog niets over of deze rassen aan het eind ook de hoogste opbrengsten scoren. Een aantal percelen wintertarwe zijn/worden nog gerold met o.a. cambridgerollen, dit omdat de plantjes door opvriezen en dooien wat los zijn komen te liggen.
 

De tarwe heeft nu nog een groeiachterstand maar zal deze gedeeltelijk nu in gaan halen, nu we eindelijk (hopen we) echt voorjaarsweer krijgen. De onkruidbestrijding kan nog even wachten, zeker op later gezaaide percelen mag er nog nieuw onkruid worden verwacht.

Op de percelen met vroeg gezaaide wintertarwe kan als de tarwe goed aan de groei is gekomen, de komende week worden gestart met de duistbestrijding.
 

Activiteitenbesluit

Geschreven op 03 april 2013.

Sinds 1 januari 2013 is het activiteitenbesluit veranderd. Dit kan tot gevolg hebben dat er voor u veranderingen optreden m.b.t. de keuze en het gebruik van uw spuitdoppen. U kunt via onderstaande link meer informatie vinden.


 Lijst driftarme doppen, versie 1 januari 2013

Veiligheidsinformatieblad

Geschreven op 02 april 2013.

Heeft u het Veiligheidsinformatieblad (VIB) van de geleverde producten al ingezien of gedownload?
Volgens art. 31 van de REACH-regelgeving zijn wij verplicht informatie te verstrekken over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de producten d.m.v. het VIB en hoe er mee om te gaan.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in 2013 controleren op de naleving hierop.
De VIB’s zijn te downloaden van de websites van de fabrikanten en voor een belangrijk deel via de website www.fytostat.nl.

De websites kun u in de linkerkolom op deze pagina onder het tabblad “links” vinden.
Over het algemeen zijn ook de gebruiksaanwijzingen van de middelen en de etiketten te downloaden van de genoemde websites. (pdf-bestanden).

Op de website van het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, (www.ctgb.nl), kunt u ook veel informatie vinden over de toelating en het gebruik van de toegelaten middelen.
 

Stuiven op de zware klei - foto's

Geschreven op 28 maart 2013.

Stuiven op de zware klei in Het Oldambt.

Door de winter is de grond mooi droog doorgevroren.Vooral in de winter bewerkte grond is er los bij komen te liggen. Dit zijn doorgaans de percelen waar bieten zijn of worden gezaaid, maar ook laat ingezaaide tarwepercelen.

Door de harde wind van afgelopen week/weekend is er zelfs op de zeer zware klei sprake van stuiven. In laatgezaaide tarwe is daardoor ook enige schade ontstaan.

Op de foto’s een indruk van verstoven percelen en perceelsranden. Ze zijn écht niet gemaakt aan het strand.

Gewasbeschermingsplan

Geschreven op 31 januari 2013.

Heeft u het Bedrijfsplan Gewasbescherming al ingevuld?

In voorbereiding op het nieuwe teeltseizoen moet u een gewasbeschermingsplan invullen. Hierin geeft u aan hoe de bescherming van uw gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden er ongeveer uit gaat zien. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren of dit plan klaar ligt voor teeltseizoen 2013.

Boeren die hun gewasbeschermingsplan niet op 1 februari kunnen laten zien, zullen 3% gekort worden op hun subsidie. Meer hierover leest u in dit artikel op Boerderij.nl

U kunt hier het Bedrijfsplan Gewasbescherming downloaden.

Gratis en verantwoord inzamelen van lege STORL verpakkingen.

Geschreven op 11 oktober 2012.

Binnenkort kunnen de afnemers van gewasbeschermingsmiddelen van WPA-Robertus gratis hun lege STORL verpakkingen laten inzamelen. WPA-Robertus heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met afvalverwijderingsbedrijf Rova.
Leeg kunststof verpakkingsmateriaal van gewasbeschermingsmiddelen wordt gezien als bedrijfsafval.

WPA-Robertus wil in samenwerking met Rova de mogelijkheid bieden om de lege, schoongespoelde kunststof verpakkingen gratis, verantwoord en duurzaam af te voeren. De verpakkingen worden gebruikt als secundaire brandstof, van de warmte die hierbij vrijkomt wordt stroom opgewekt.
 

Het gescheiden inzamelen en verwerken van de lege verpakkingen levert milieuwinst op en kost niet veel extra moeite.

Op deze website zal binnen afzienbare tijd een invulformulier gepubliceerd worden., die u na invulling kunt faxen of mailen naar Rova. Deze zal het afvalmateriaal (minimaal 2m3) binnen de afgesproken tijd ophalen.

 

Opslag duist bestrijden

Geschreven op 04 oktober 2012.

Op veel percelen komt opslag duist voor. Indien u dit najaar graan gaat zaaien, is het een goede zaak om de duist enkele dagen voor het zaaien te bestrijden met glyfosaat om zo "schoon" te kunnen beginnen.

Groenbemesters

Geschreven op 19 juli 2012.

Augustus is de ideale tijd voor het zaaien van groenbemesters. Bladrammenas heeft een goede gewasontwikkeling en inbreng van organische stof en het bestrijdt aaltjes.
Sommige nieuwe soorten bladrammenas beschikken over een multi resistentie. Door het zaaien van deze rassen met dubbele resistentie, kunt u besmetting met Meloidoygne chitwoodi of Meloidogyne fallax aanpakken. Op de nieuwe rassenlijst staan rassen met deze eigenschappen, die tevens over zeer goede landbouwkundige eigenschappen beschikken. Met een zeer snelle grondbedekking en een zeer late bloei passen deze rassen ideaal in uw bouwplan.
Indien u de optimale aanpak wilt van het bietencystenaaltje kies dan voor een BCA 1 resistent ras.De voorkeur gaat dan uit naar een zeer laat bloeiend ras met een goede resistentie tegen alternaria.
Bij inzaai in september heeft Gele mosterd de voorkeur. Gele mosterd komt vlug in bloei . De kans op opslag is niet groot, mede omdat het gewas tamelijk vorstgevoelig is.In deze categorie is ook een BCA2 ras beschikbaar voor de bestrijding van het witte bietencystenaaltje .
Als alleen gekozen wordt voor inzaai van gele mosterd als organische stof toevoer dan kan men het beste een niet resistent ras kiezen.