Wij hebben verschillende certificaten om te voldoen aan kwaliteitseisen.

Certificaten

WPA- Robertus heeft verschillende certificaten om te voldoen aan de kwaliteitseisen, die opgesteld zijn door de overheid.

Hieronder een overzicht van de verschillende certificaten:

CDG

Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema én opgenomen staan in het register van de Stichting CDG.

Kopie Certificaat

GMP

Door de GMP-regeling, kunnen bedrijven aantonen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen.

Kopie Certificaat

SKAL

Ieder bedrijf dat biologische producten verhandelt, moet hiervoor zijn gecertificeerd. Een handelsbedrijf mag alleen aantoonbaar gecertificeerde biologische producten verkopen.

Kopie Certificaat Dedemsvaart

Kopie Certificaat Westerbork