Op onze open dagen voorzien wij u van de laatst beschikbare informatie

Licentie verlengen

Kennisbijeenkomsten

Ook dit jaar willen wij u de mogelijkheid bieden om een punt te behalen voor uw bewijs van vakbekwaamheid.
Eind juni en begin juni zullen onze graandemovelden ter bezichtiging voor u worden opengesteld. Tijdens deze bijeenkomsten bieden wij u dan ook de mogelijkheid om uw bewijs van vakbekwaamheid te verlengen.

 

U kunt altijd uw licentie digitaal verlengen. Meer informatie hierover vindt u verderop deze pagina.

In onderstaand schema staan de verplichte en vrije keuzes voor het verlengen van uw licentie.

Let op: De vrije keuze voor adviseren kan alleen worden gezocht in de competentie adviseren.
Dus het thema Adviseren Teelt, Onderzoek & Innovatie en Kennis & Informatieoverdracht.

Voor de licentie uitvoeren en bedrijfsvoeren geldt, dat de vrije keus is in te vullen met Veiligheid en techniek, Teelt en Transport & opslag.
Bij de bijeenkomsten die worden verzorgd met de thema’s voor Adviseren gewasbescherming,
kunt u GEEN punt halen voor uw bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming.

Uitvoeren- en Bedrijfsvoeren gewasbescherming

Voor diegene die in het bezit zijn van een pas uitvoeren- of bedrijfsvoeren gewasbescherming bestaat er ook nog de mogelijkheid om digitaal te verlengen.

U kunt digitaal verlengen via Land- en Tuinbouwcursussen. Klik hier voor meer informatie.
Als klant van WPA-Robertus krijgt u korting bij deelname. (Alleen verlengen Uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming en KBA)

Impressie graan- en maisdemovelden voorgaande jaren