Op onze open dagen voorzien wij u van de laatst beschikbare informatie

Licentie verlengen

Kennisbijeenkomsten

Ook dit jaar willen wij, u de mogelijkheid bieden om onze kennisbijeenkomsten te komen bezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten bieden wij u tevens de mogelijkheid om een punt te behalen voor uw bewijs van vakbekwaamheid. Eind juni/begin juli willen wij u uitnodigen om onze graandemovelden te komen bezoeken.

De laatste jaren zijn de eisen van bureau erkenningen strenger geworden. En kunnen wij maar een beperkte hoeveelheid personen ontvangen tijdens de bijeenkomst. Daarom is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt voor de bijeenkomst van uw keuze.

Dit geldt voor iedereen die de bijeenkomst wil bezoeken, dus ook als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw licentie te verlengen, dan is opgave voor de betreffende bijeenkomst alsnog verplicht. Er zijn dan geen kosten verbonden aan uw deelname.

Mocht u bij het aanmelden aangeven contactpersoon te zijn en wilt u ook deelnemen. Dan moet u zich alsnog als deelnemer opgeven.  Dit doet u door op de knop “geef hier alle deelnemers op” te klikken. Als u geen deelnemer doorgeeft dan verwerkt het systeem de aanmelding niet.

Wij verzoeken u een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij u van te voren kunnen inschrijven en op tijd kunnen starten met het programma.

De tijdsduur per bijeenkomst is ongeveer 3 uur.

Let op: VOL=VOL

Graandemovelden 2024
Dinsdag 2 juli 2024
  • Thema: Teelt
  • Aanvang: 19.00 uur
  • Locatie: Graandemo WPA-Robertus Warffum
  • Adres: Oostervalge 36b te Warffum
Kosten: € 60,-
Geef je hier op

U kunt altijd uw licentie digitaal verlengen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Digitaal verlengen.

Klik hier voor een directe link.

In onderstaand schema staan de verplichte en vrije keuzes voor het verlengen van uw licentie.

Let op: De vrije keuze voor adviseren kan alleen worden gezocht in de competentie adviseren.
Dus het thema Adviseren Teelt, Onderzoek & Innovatie en Kennis & Informatieoverdracht.

Voor de licentie uitvoeren en bedrijfsvoeren geldt, dat de vrije keus is in te vullen met Veiligheid en techniek, Teelt en Transport & opslag.
Bij de bijeenkomsten die worden verzorgd met de thema’s voor Adviseren gewasbescherming,
kunt u GEEN punt halen voor uw bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming.

Uitvoeren- en Bedrijfsvoeren gewasbescherming

Voor diegene die in het bezit zijn van een pas uitvoeren- of bedrijfsvoeren gewasbescherming bestaat er ook nog de mogelijkheid om digitaal te verlengen.

U kunt digitaal verlengen via Land- en Tuinbouwcursussen. Klik hier voor meer informatie.
Als klant van WPA-Robertus krijgt u korting bij deelname. (Alleen verlengen Uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming en KBA)

Impressie graan- en maisdemovelden voorgaande jaren