Juiste keuze groenbemester

Geschreven op 22 juli 2017.

De juiste keuze voor een groenbemester is afhankelijk van bodemomstandigheden, zaaitijdstip, resistentie, doel van de teelt en tegenwoordig ook wet- en regelgeving. Let erop dat ook voor groenbemesters alleen zaaizaad gebruikt mag worden dat is goedgekeurd door de NAK. Bewaar daarom altijd de labels van de zakken. 

Het is ook belangrijk aandacht te hebben voor de aanwezigheid van ziekten en plagen op een perceel. Zo zorgt bijvoorbeeld een resistente bladrammenas of gele mosterd er voor dat de aantallen bietencysteaaltjes gereduceerd worden, maar deze gewassen vermeerderen wel weer andere soorten aaltjes en verticillium. Houdt dus rekening met de ziekten en plagen als u uw groenbemester kiest vóór bijv. de suikerbietenteelt.

Waardplantschema’s
Voor de belangrijkste aaltjes, bodemplagen en bodemschimmels zijn waardplantschema’s beschikbaar. Hierin kunt u aflezen of een bepaald aaltje, plaag of schimmel zich vermeerdert op een bepaald gewas of groenbemester. Bovendien geeft het informatie over de mate van schade die kan ontstaan door de aantaster. Klik hieronder op de links voor meer informatie:

Sinds kort is het mogelijk om een specifiek aaltjeschema te maken voor de gewassen in uw bouwplan en uw eigen grondsoort. U kunt dit doen door naar de site: www.aaltjesschema.nl te gaan.

Mengsels van groenbemesters
Pas op met mengsels van groenbemesters! In mengsels zitten meerdere soorten gewassen, dus is de kans groot dat een van de componenten uit het mengsel een bepaald aaltje, plaag of schimmel vermeerdert. Weet u welke ziekten en plagen voorkomen op uw perceel en worden deze niet vermeerderd door de soorten die in het mengsel zitten, dan kunt u het natuurlijk wel zaaien.