Onkruidbestrijding grasland in het najaar

Geschreven op 24 augustus 2018.

Goed grasland is de basis voor een rendabele melkveehouderij. Zowel de opbrengst in kilogram drogestof als in voederwaarde hangen nauw samen met de grassensamenstelling en de aanwezigheid van onkruid in grasland. Ridderzuring is een van de meest hardnekkige onkruiden in grasland. De bestrijding is lastig door de flinke wortelstokken van de plant en door hoge zaadproductie van bloeiende planten. De zaden blijven bovendien jarenlang kiemkrachtig. De aanpak dient daarom gericht te zijn op het voorkomen van verdere verspreiding en het tot in de wortelpunt aanpakken van bestaande planten.
Naast de bestaande middelen, zoals Primstar, Tapir, Cirran, Jepolinex Pro en Butress is er Harmony SX. Dit middel is zeer effectief tegen ridderzuring en spaart de klaver in grasklaverweiden, maar pakt daarnaast ook de meest voorkomende onkruiden in gras aan.

Het beste moment om ridderzuring in grasland met Harmony SX te bestrijden is in de nazomer/herfst het blad neemt het middel dan goed op en met de neerwaartse sapstroom dringt het door tot in de punt van de penwortel. De wortels sterven hierdoor af (wortel necrose), waardoor de plant verzwakt en afsterft. Bij oude planten met zeer sterke wortels kan een herhaling van de behandeling een seizoen later nodig zijn. Het beste moment voor de bestrijding van ridderzuring is als het gewas voldoende bladmassa heeft, nog niet bloeit en het groeizaam weer is. Dit is meestal als de planten zo'n 20 tot 25 cm hoog zijn en zich in het rozettenstadium bevinden. Voor een goede opname van de werkzame stof is het belangrijk dat het na het spuiten enkele uren droog blijft.

Een bijkomend voordeel is dat Harmony SX veilig is voor klaver. Witte klaver is niet of nauwelijks gevoelig voor Harmony SX, terwijl rode klaver er redelijk gevoelig voor kan zijn. Het ontzien van klaver maakt het product bij uitstek geschikt voor het bestrijden van ridderzuring in grasklaverweiden.
Naast ridderzuring worden ook boterbloem, muur en herderstasje goed bestreden. Indien er ook paardenbloem in de weide voorkomt, dan moet er een combinatie worden gemaakt met een ander toegelaten middel.

Harmony SX kan bij toepassing onder groeizame omstandigheden en een hogere temperatuur verkleuring en drukking van het gras veroorzaken. Het advies is om dit middel na de laatste snede te spuiten. Indien er drukking van het gewas optreedt, dan is dat na de eerstvolgende snede weer verdwenen.