Doorzaai….houdt het grasland in topconditie

Geschreven op 06 augustus 2018.


In grasland komen ongewenste grassen, onkruiden en zelfs open plekken voor, dit gaat ten koste van goede grassen. Een grasmat die niet in topconditie is, geeft te weinig droge stofopbrengst én een te lage voederwaarde. Door, door te zaaien in augustus/september kan u nog profiteren van een betere laatste snede gras.

Wanneer doorzaaien?
Om te kijken of doorzaaien gewenst is controleer uw grasland én bepaal het aandeel goede grassen: Is het aandeel goede grassen lager dan 80% dan is doorzaai gewenst!  Als het grasland uit minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweek dan is vernieuwen de beste optie.
Om de doorzaai tot een goed resultaat te brengen dient het doorzaaien te gebeuren bij de juiste omstandigheden :

 • Voldoende vocht aanwezig
 • Optimale bodemtemperatuur tussen 15 – 25 °C : dan gaat kieming het snelst
 • Daarom geeft doorzaai in de maanden augustus/september het beste resultaat


De voordelen doorzaaien:

 • Hoge droge stofopbrengst en betere voederwaarde;
 • Behoud van organische stof en bodemleven
 • Géén snedeverlies t.o.v. herinzaai voorjaar
 • Verlaagt aandeel slechte grassen
 • Dichtere zode : lager aandeel onkruiden
 • Goedkoper dan herinzaai
 • Minder uitspoeling van nitraten
 • Effectieve onkruidonderdrukking


Welk ras is geschikt?
Bij doorzaaien moet het graszaad de concurrentie aan met de bestaande graszode. De tetraploïde Engels raaigrassen zijn hiervoor het meest geschikt.
WPA-Robertus beschikt over speciale doorzaai mengsel(s) die zorgen voor een optimale doorzaai ; ze vestigen zich snel én adequaat tussen de bestaande zode.

Neem voor de juiste keuze van het mengsel contact op met één van onze buitendiensmedewerkers.