Vrijstelling van Apollo voor toepassing in lelies tegen mijten

Geschreven op 20 december 2017.

Samen met de KAVB is deze tijdelijke toelating van 120 dagen gerealiseerd. Adama werkt aan een reguliere toelating voor bloembollen en bloemknollen, maar vanwege het belang voor de leliesector is er nu al een vrijstelling tot stand gekomen. 

Apollo is toegelaten van 14-12-2017 tot 12-4-2018
Apollo is een vloeibaar contactmiddel dat zeer effectief is voor het bestrijden van bollenmijten en galmijten.

Toepassing
Apollo dient gebruikt te worden zo snel mogelijk na de oogst. Op dat moment is Apollo het meest effectief. De toedieningsmethode die gebruikt kan worden is boldompeling, -douchen of -schuimen. Alle methodes zijn effectief.

Apollo is een contactmiddel, het is zaak de mijten, larven en eieren te raken om werking te mogen verwachten. Adama adviseert om bij het toepassen van Apollo altijd een fusarium bestrijdend middel te gebruiken omdat de bollen nat worden gemaakt en er hierbij kans is op fusarium uitbreiding.

Wanneer er bij het toepassen wordt bijgevuld, houd dan een bijvulfactor van 125% aan om de concentratie in het dompelbad op het juiste niveau te houden. De halfwaarde tijd van Apollo zonder bijvullen is 48 uur. Dit is een gegeven bij een pH-waarde tussen 6,5 en 7, gemeten na toediening van Apollo en evt. andere fungicide. 
Mengen van Apollo met andere gangbare fungiciden is mogelijk.
Bij verwerking na het behandelen met Apollo is het dragen van handschoenen verplicht.

Werkingsspectrum
Apollo is effectief op eieren, protonimfen en het eerste larven stadium. Op de volwassen mijten mag geen werking worden verwacht. We spreken over effectiviteit op galmijt, bollenmijt en stromijt. Op het genoemde werkingsspectrum heeft Apollo een effect van 95-100% doding.

Dosering
Apollo heeft een toelating in lelie voor 1 toepassing. De dosering is 0,078% voor boldompeling. (Bron: Adama)