120 dagen vrijstelling Asulam 2018

Geschreven op 06 maart 2018.

Onlangs heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078 N) in diverse teelten voor 2018. Agrichem Asulam 2 mag in 2018 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en eenjarige grasachtige onkruiden.

Agrichem Asulam 2 mag in 2018 volgens het onderstaande Wettelijk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en eenjarige grasachtige onkruiden:


Let op! In spinazie(productie en zaadteelt) is de eenmalige toepassing voor opkomst toegestaan ééns per 12 maanden! Doordat dit een wijziging is van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift ten opzicht van 2017 is het noodzakelijk de voorraad die nog bij u als teler staat van Agrichem Asulam 2 te voorzien van een nieuw label.

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient bij toepassing van Agrichem Asulam 2 in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte apparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;
  • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;
  • overdekte beddenspuit.

De 120 dagen vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 is van kracht gedurende de volgende perioden:


Heeft u vragen over de 120 dagen vrijstelling 2018 of over de toepassing van Agrichem Asulam 2, neem dan contact op met uw adviseur.