Tijdelijke toelating Fox in graszaad

Geschreven op 13 maart 2019.

onkruiden Fox_tcm20-80014.png

Vanaf 1 maart 2019 mogen graszaadtelers gebruik maken van het onkruidbestrijdingsmiddel Fox 480 SC om lastige onkruiden als ereprijs en paarse dovenetel te bestrijden. Samen met de graszaadsector en Plantum heeft ADAMA gewerkt aan een zogenoemde artikel 38-procedure. Dit is een tijdelijke vrijstelling vooruitlopend op een reguliere toelating.

De minister heeft onlangs positief beslist op deze aanvraag voor dit algemeen erkende knelpunt en hiermee is Fox tijdelijk toegelaten in alle graszaadteelten. Fox bevat 480 gram per liter bifenox, een actieve stof sterk op de zogenoemde VVL-onkruiden: Veronica (o.a. ereprijs), Viola (o.a. akkerviool) en Lamium (o.a. paarse dovenetel).

Toepassing van Fox

Fox mag eenmaal na-opkomst toegepast worden per seizoen in een dosering van 0,65 liter per ha.

De tijdelijke gaat in per 1 maart 2019, geldt voor alle graszaadteelten, en vervalt op 30 april 2019.

Spuit bij groeizaam weer, als de onkruiden nog klein zijn. Gebruik van Fox in graszaad is alleen toegestaan tussen het 3-blad stadium en einde uitstoeling (BBCH 13 tot 29). Er geldt bovendien dat beschermende handschoenen gedragen moeten worden tijdens mengen / laden en dat binnen 3 maanden na toepassing van Fox het graszaad niet beweid of vervoederd mag worden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten en planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.
 

Reguliere toelating

Fox heeft al een reguliere toelating in granen, graszoden en golfterrein. Er wordt gewerkt aan een reguliere toelating voor Fox in graszaad.

Klik hier voor meer informatie over Fox.