Groenbemesters

Geschreven op 20 juni 2018.

Groenbemesters zijn vanggewassen waarmee u investeert in een gezonde bodem. Van vroeg in het voorjaar tot na de oogst van maïs kunt u een groenbemester telen. WPA-Robertus biedt een breed gamma hoogwaardige groenbemesters voor verschillende doeleinden, van aaltjesbestrijding en bodemverbetering tot biofumigatie.

Groenbemesters telen we als:

  • Bodemverbeteraar: meer organische stof en humus, betere structuur en waterhuishouding
  • Lokgewas: voor een drastische reducering van aaltjes
  • Investering in het hoofdgewas: voor een 3-5% hogere opbrengst en kwaliteit
  • Mineralenbron: vastlegging van mineralen en N-nagift
  • Grondbedekker: tegen onkruiden, bodemerosie en ziekteverspreiding

Voor de inzaai van groenbemesters in de graanstoppel heeft WPA-Robertus een breed pakket aan groenbemesters die voldoen aan de vergroeningseisen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kies de meest geschikte groenbemester voor uw teeltdoel(en) voor het beste resultaat.

Klik hier voor onze folder met meer informatie.
Overleg dit eventueel met uw teeltadviseur.