Compost

Geschreven op 17 juli 2019.

Het oogstseizoen staat voor de deur. Als de eerste gewassen van het land zijn, is de tijd om aandacht te besteden aan uw grond.
Met alleen een groenbemester in combinatie met dierlijke mest wordt onvoldoende organische stof aangevoerd.

De bodem is aan het verschralen. De aanvoer van organische stof moet minimaal gelijk zijn aan de afbraak. Voor een vruchtbare bodem zijn voldoende organische stof, een actief bodemleven, een juiste pH-waarde en een goede bemesting van groot belang.

Door nu Agrotop-compost te bestellen, bent u verzekerd van tijdige levering. Agrotop-compost is Keurcompost Klasse A. De normen ten aanzien van zuiverheid zijn tweemaal zo streng als bij Klasse B. Agrotop-compost wordt geleverd door WPA-Robertus en geproduceerd bij Attero.

Klik hier voor aanvullende informatie.