Verlengen Adviseren Gewasbescherming

Geschreven op 11 oktober 2019.


Een ieder die eind vorig jaar een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming heeft aangevraagd en aan wie deze is toegekend, dient 5 bijeenkomsten te volgen in de competentie Adviseren Gewasbescherming, waarvan minimaal één voor 1 april 2020.

De komende winterperiode is WPA-Robertus voornemens een aantal bijeenkomsten te organiseren waar het vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming kan worden verlengd. De locaties en de data zijn nog niet bekend. Maar mocht u interesse hebben in deelname aan één van deze bijeenkomsten dan kunt u zich al bij ons melden. Zodra de data en locaties bekend zijn, krijgt u bericht van ons.

Let op: Deelname aan deze bijeenkomsten kan alleen als u in het bezit bent van een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. U kunt zich aanmelden voor deelname door naar licentie@wpa-robertus.nl een mail te sturen. Naast uw adresgegevens verzoeken wij u ook een kopie van uw vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming toe te voegen. 
Als u op de bovenstaande link klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de mail.