TIJDELIJKE VRIJSTELLING VOOR AGRICHEM ASULAM 2 (2021)

Geschreven op 03 maart 2021.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs een tijdelijke vrijstelling van 120 dagen afgegeven voor het gebruik van herbicide AGRICHEM ASULAM 2 in diverse teelten in 2021. 

Onderstaand het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van AGRICHEM ASULAM 2 met een overzicht van de gewassen, doseringen en het aantal toepassingen waarvoor de vrijstelling is verleend.

 Toepassingsvoorwaarden

  • AGRICHEM ASULAM 2 moet worden toegepast in 500 liter water per ha.
  • Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
  • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de bollenteelt van hyacint, tulp en lelie uitsluitend toegestaan vóór BBCH 40 (vóór het bladerdek gesloten is, minder dan 90% van de planten raakt elkaar in de rij).
    Let op deze toepassingsvoorwaarde is nieuw in 2021: 
  • Om residuen in honing te voorkomen in de bollenteelt van hyacint en tulp en in de teelt van bloemenzaad en zomerbloemen uitsluitend toepassen voordat de bloemen of bloemknoppen zichtbaar zijn (BBCH <40).
  • Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van spinazie uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 95.

Klik op deze link voor een pdf van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift 2021 van AGRICHEM ASULAM 2. Nieuwe productie van het middel in 2021 wordt voorzien van het WG etiket 2021.

Klik op deze link voor de Staatscourant publicatie. Het is noodzakelijk dat telers deze tekst beschikbaar hebben om aan te tonen dat zij op de hoogte zijn van dit besluit en de daarin vermelde toepassingsvoorwaarden.

In onderstaande tabel de ingangs- en einddata van AGRICHEM ASULAM 2 in de verschillende teelten waarvoor een vrijstelling is verleend. 

Let op: Uitlevering aan telers en toepassing is toegestaan vanaf de ingangsdatum van de vrijstelling.

Ingangs- en einddata van tijdelijke vrijstelling AGRICHEM ASULAM 2