TIJDELIJKE VRIJSTELLING VOOR AGRICHEM ASULAM 2

Geschreven op 03 maart 2020.

Op aanvraag van onder andere UPL, LTO, Plantum en KAVB heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een tijdelijke 120 dagen vrijstelling afgegeven voor AGRICHEM ASULAM 2 ter bestrijding van onkruiden in diverse teelten.

AGRICHEM ASULAM 2 wordt toegelaten voor gebruik in:
• de onbedekte teelt van hyacint, tulp, lelie
• de onbedekte teelt van gezaaide zomerbloemen en de bloemenzaadteelt
• de onbedekte teelt van spinazie en de zaadteelt van spinazie

In onderstaande Wettelijk Gebruiksvoorschrift van AGRICHEM ASULAM 2 een overzicht van de gewassen, doseringen en het aantal toepassingen waarvoor de vrijstelling is verleend.

Let op: het aantal toepassingen in de teelt van tulp, hyacint en lelie is verlaagd naar maximaal 3 toepassingen na opkomst. De toepassingsvoorwaarden voor het gebruik van een extra driftreducerende techniek in bloembollen, bloemenzaadteelt en gezaaide zomerbloemen is komen te vervallen.

Toepassingsvoorwaarden AGRICHEM ASULAM 2 

  • Toepassen in 500 liter water per ha. 
  • Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas. 
  • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Om zoogdieren te beschermen is toepassing in de bollenteelt van hyacint, tulp en lelie uitsluitend toegestaan vóór BBCH 40 (vóór het bladerdek gesloten is, minder dan 90% van de planten raakt elkaar in de rij).
  • Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van spinazie uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 95.

Let op: Uitlevering aan telers en toepassing is toegestaan vanaf de ingangsdatum van de vrijstelling.

Ingangs- en einddata van tijdelijke vrijstelling AGRICHEM ASULAM 2

Bekijk hier de staatscourant publicatie