Vernieuwing grasland

Geschreven op 16 augustus 2021.

Door de grote hoeveelheid ruwvoer die dit jaar is gewonnen is het een ideaal moment om grasland wat niet meer uit goede grassen bestaat te scheuren en opnieuw in te zaaien.

Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin u grasland mag scheuren, doodspuiten of vernietigen. Wilt u in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus scheuren voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan dient u dit bij RVO te melden. Melden kan van 1 juni tot en met 31 augustus.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U geeft van tevoren aan RVO door welke percelen u gaat scheuren. Gaat het om een gedeelte van een perceel? Dan splitst u dit eerst in Mijn percelen.
  • U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht meer voor uw gescheurde percelen of perceelgedeeltes. In plaats daarvan rekent u met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm.
  • U mag tot en met 31 augustus scheuren.
  • Melden doet u voordat u gaat scheuren.
  • Direct na het scheuren zaait u gras in.

Wanneer en hoe melden
U meldt het grasland scheuren van tevoren op mijn.rvo.nl. Dit kan van 1 juni tot en met 31 augustus

Vernieuwen bij grote schade en slechte grassen
Door het grasland te beoordelen kan je op basis van het grassen bestand beslissen om wel of niet te vernieuwen. Grasland vernieuwen is aanbevolen wanneer de zode voor 40% of meer uit open plekken en slechte grassen / onkruiden bestaat, of het kweekaandeel 20% of hoger is. 

Grasmengselkeuze
Kies bij graslandvernieuwing bewust voor een graszaadmengsel aan de hand van je gebruiksdoel. Is dat enkel maaien, maaien en beweiden? Zoek je extra structuur in het rantsoen, meer eiwit of moet je snel veel gras produceren?

  • Kies voor weiden en maaien mengsels met vooral tetraploïd en diploïd Engels raaigras
  • Maaipercelen zijn het meest productief met tetraploïd Engels raaigras
  • Grasklaver geeft extra N-ruimte én eiwitopbrengst
  • Structuurrijke grassen geven het rantsoen extra prik en smakelijkheid
  • Kort (1 – 2 jaar) maximaal gras produceren doe je met Italiaans raaigras voedertype

Klik hier     Regelgeving omtrent het grasland vernieuwen     
Klik hier     Regelgeving omtrent het grasland scheuren        

Vraag uw vertegenwoordiger welk mengsel het beste past op uw bedrijf.