Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe 2021-2024

Geschreven op 07 april 2022.

De gemeente Westerveld is een van de landelijke proefgebieden om stappen te zetten richting een duurzame bollenteelt. In het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de lelieteelt ­structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu.

In dit driejarige traject wordt vooral ervaring opgedaan in de praktijk, met experimenten en onderzoeken in proefvelden op het land. We delen de kennis, kijken wat werkt en zoeken met elkaar naar oplossingen voor de knelpunten die omwonenden ervaren. WPA-Robertus is één van de partners van het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe.

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd door HLB research and consultancy in agriculture samen met telers, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Gemeente Westerveld, Provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb.Groot. Lees meer over het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe.

Voor meer informatie omtrent dit project verwijzen wij u naar de website www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl.

Uitvoerende partijen zetten handtekening Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

Uitvoerende partijen zetten handtekening Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

Op de foto vlnr: André van der Weijde (Agrotheek), Jan Holthuis (WPA Robertus en Alb. Groot), Marcel Markhorst (KAVB), Hans Pereboom (WDOD), Jelle de Haas (gemeente Westerveld), Henk Jumelet (provincie Drenthe), Ruud Tijssens (Agrifim), Gert Seubring (namens de telers) en Janny Peltjes (HLB).