Vooraankondiging bezichtiging graandemovelden 2022

Geschreven op 03 juni 2022.

Ook dit jaar hebben wij meerdere graandemovelden in ons gebied aangelegd. Op onze graandemovelden in Finsterwolde, Warffum en Wildervank bestaat er dit jaar de mogelijkheid om een punt te behalen voor uw bewijs van vakbekwaamheid. Op ons demoveld in Wirdum is dit NIET het geval.
Vanwege de nasleep omtrent het coronavirus, kunnen wij onze bijeenkomsten alleen door laten gaan, indien wij ons houden aan enkele voorwaarden. 

Op ons demoveld in Warffum komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Rassendemo wintertarwe en wintergerst
 • Fungicidebestrijding en groeiregulatie wintertarwe
 • Rassendemo suikerbieten
 • Mogelijkheden biostimulanten in aardappelen
 • Mogelijkheden toepassing Blue N

Op ons demoveld in Finsterwolde komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Rassendemo wintertarwe
 • Fungicidebestrijding en groeiregulatie wintertarwe
 • Duistbestrijding
 • Mogelijkheden toepassing Blue N

Op ons demoveld in Wildervank komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Rassendemo zomertarwe en zomergerst
 • Fungicidebestrijding
 • Aardappelproef met Quantis
 • Rassendemo suikerbieten
 • Spuittechnieken

Op ons demoveld in Wirdum komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Rassendemo wintertarwe
 • Fungicidebestrijding en groeiregulatie wintertarwe

Let op: In Wirdum is er niet de mogelijkheid om uw bewijs van vakbekwaamheid te verlengen. Op onze andere 3 demovelden is dit wel het geval. 

Ook dit jaar maken wij gebruik van diverse tijdsloten. Wij mogen per tijdslot maar een beperkte hoeveelheid bezoekers ontvangen. 

Wij kunnen u dan alleen maar ontvangen op het tijdstip waarvoor u zich heeft opgegeven. Wij verzoeken u een minimaal één kwartier voor aanvang van het tijdstip zoals hieronder vermeld aanwezig te zijn. 
 

 

Datum

Adres

Plaats

Aanvang

Opgave

 

Wirdum: geen licentieverlenging

 

 

 

27 juni 2022

Mts. Steenhuis Geertsema, Kerkeweg 41

Wirdum

14.00 uur

Nog niet
mogelijk

 

 

 

 

 

 

Onderstaand: wel licentieverlenging

 

 

 

29 juni 2022

WPA-Robertus, Oostervalge 36b

Warffum

19.00 uur

Nog niet
mogelijk

5 juli 2022

Demoveld Finsterwolde, Kerkeweg

Finsterwolde

13.30 uur

Nog niet
mogelijk

12 juli 2022

Demoveld Wildervank, parallelweg van de N33 (noordzijde)

Wildervank

13.30 uur

Nog niet
mogelijk


Opgave is momenteel nog niet mogelijk. Vanaf half juni zullen deze worden opengesteld voor aanmelding. Dit bericht is bedoeld om u te informeren, zodat u het door u gewenste tijdstip kunt vrijhouden. Zodra u zich kunt opgeven, zullen wij u ook hierover informeren. 

Als u wilt deelnemen aan één van deze bijeenkomsten, dan is aanmelding voor de bijeenkomst verplicht. Opgave kan alleen digitaal. Na opgave ontvangt u per mail een reserveringsbevestiging, deze dient u mee te nemen naar de bijeenkomst. Wij verzoeken u om minimaal kwartier voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij op tijd kunnen starten met het programma.

Voor de bijeenkomst in Wirdum geldt een tijdslot van 2 uur. Op alle andere locaties geldt een tijdslot van 2,5 uur. Dit omdat hier een licentieverlenging aan is gekoppeld. 

Bij voldoende aanmeldingen zullen wij kijken of wij ons aanbod verder uit kunnen breiden.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om bij een onverhoopte besmetting bezoekers snel te kunnen informeren. Ook zullen deze gegevens worden verstrekt aan de GGD.