Enkele aandachtspunten bij de onkruidbestrijding in graan.

Middelenkeuze is belangrijk, maar zeker zo belangrijk is het zo goed mogelijk omgaan met weers- en gewasomstandigheden.

1. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat de werkzame stoffen goed worden opgenomen door het onkruid. Qua spuitomstandigheden is het vooral belangrijk dat het groeizaam weer is; dagtemperaturen van >10 °C, geen nachtvorst en RV >60%.

Spuiten in de ochtend op een nog licht vochtig gewas (einde bladnat) bij relatief hoge RV is ideaal vooreen goed resultaat.

2. Jonge zaadonkruiden zijn gevoeliger dan grotere onkruiden. Streef er naar een bestrijding tijdig uit te voeren. De meeste onkruiden zijn tussen 2 en 6 bladstadium het meest gevoelig.

3. Voor wortelonkruiden en aardappelopslag is het juist weer van belang dat de planten meer blad hebben.

Over welk stadium ideaal is voor het bestrijden van de wortelonkruiden kunnen onze buitendienstmedewerkers u adviseren.