Bodemherbiciden voor opkomst in mais

Nu het maïszaaiseizoen begint is het laatste moment aangebroken om nog de inzet van een bodemherbicide direct na zaai te overwegen. De inzet van een bodemherbicide is in een groot aantal gevallen beter voor het resultaat én voor de ongestoorde ontwikkeling van uw gewas. Afhankelijk van de doelstelling zijn er diverse mogelijkheden met Stomp 400 SC, Frontier Optima en Wing P om de onkruidbestrijding in maïs te optimaliseren.

Onkruidbestrijding in maïs is op veel percelen elk jaar weer een uitdaging. Vooral op percelen waar al jarenlang maïs op maïs wordt geteeld kunnen bijvoorbeeld grassen en windes een probleem worden. Dit soort onkruiden zijn met een éénmalige behandeling vaak niet goed te bestrijden waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Maar ook ontwikkelingen als de teelt van grasachtige vanggewassen als onderzaai maken de onkruidbestrijding ingewikkelder. Naast een betere onkruidbestrijding geeft het gebruik van bodemherbiciden na zaai ook de mogelijkheid om de bespuitingen beter af te stemmen op de behoefte per perceel. Dit geeft vaak ook een betere werkspreiding omdat het optimale toepassingsmoment voor verschillende onkruiden verschillend is. Gelukkig zijn er een aantal bodemherbiciden die passen in een perceelsspecifieke maatwerkoplossing.

Frontier Optima
Doordat er al een aantal jaren geen middel meer is dat bijvoorbeeld gladvingergras echt goed bestrijdt, groeit het aantal percelen met een problematische populatie gladvingergras gestaag. Ook het onderzaaien van van vanggewassen later in de teelt maakt het bestrijden van o.a. gladvingergras niet makkelijker. Door een vroege toepassing van Frontier Optima kan er met een robuustere dosering gewerkt worden en is het ook makkelijker om met de na-opkomst contactmiddelen de resterende grassen te bestrijden omdat deze zwakker zijn. Eventueel kan aan de Frontier Optima een extra bodemherbicide toegevoegd worden om de werking te verbreden. In veel gevallen is dan alleen nog een behandeling tegen bijvoorbeeld windesoorten nodig. Houdt wel rekening met eventuele nawerking op onderzaaigewassen.

Wing P
Is dé brede kant en klare oplossing voor de na-zaai toepassing in maïs. Met Wing P wordt een breed scala aan zowel breedbladige als grasachtige onkruiden bestreden. Met de toepassing van Wing P voor opkomst kan de onkruidbestrijding in maïs in één keer klaar zijn of is er slechts nog een gerichte toepassing tegen 1 of enkele onkruiden na opkomst nodig. Bijvoorbeeld tegen windesoorten. Deze kan dan op een optimaal moment uitgevoerd worden met een specifiek middel zonder dat het ten koste gaat van of het totale bestrijdingsresultaat of dat de maïs te veel gepest wordt.

Stomp 400 SC
In gevallen dat er gekozen wordt voor zwenkgrassen (o.a. rietzwenk en Proterra Maize) als vanggewas die gelijk met de maïs gezaaid worden is de keuze aan herbiciden beperkt. Stomp 400 SC past prima in een teeltstrategie met zwenkgrassen omdat veel grassen bestrijdt; maar juist zwenkgrassen niet. Na opkomst kan er dan met een aangepaste mix nog een correctie uitgevoerd worden.
Beperk emissies

We zien dat bij veel percelen preventief wordt gegreppeld. Beperk emissies waar mogelijk.