Schurft bij aardappelen

Schurft is herkenbaar aan verkurkte oppervlakkige plekjes op de knol. Dit wordt veroorzaakt door de schimmel Streptomyces. Deze is vooral schadelijk wanneer het droog is tijdens de periode van de knolzetting.
Op de plaatsen waar de schimmel de knol binnendringt, zie je een soort pokken die soms bobbeltjes vormen, maar ook heel diep in de aardappel kunnen doordringen. Ook een te veel kalk in de bodem kan de oorzaak zijn.

Schurft voorkomen bij aardappelen
Door een juiste knolbehandeling aangevuld met een gewasbehandeling kunt u de schurftaantasting op de knollen beperken. Uit onderzoek van de laatste jaren op proefvelden in Weerdinge en Warffum komt naar voren dat met de juiste combinatie van middelen ook nog een opbrengstverhoging mogelijk is.
Voor meer informatie over het product en de proefveld resultaten, klikt u hier.