Bewijs van vakbekwaamheid

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een licentie nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geïntegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is. Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, een licentie moet hebben. Een licentie is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt.
LET OP: niet professionele middelen mogen alleen in situaties worden toegepast die vermeld staan op het etiket.

Voor een cursus Distribueren Gewasbescherming (licentie 3) kunt u zich opgeven bij TerraNext in Eelde.

Er zijn verschillende soorten licenties. Welke licentie u nodig heeft, hangt af van uw functie (eigenaar, werknemer, verkoper) en wat u wilt bestrijden of beschermen.

Soorten licentie

Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming

  • Voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.
  • Agrariërs geboren voor 01-01-1996, mits zij geen personeel in dienst hebben die gewasbeschermingshandelingen doen.

Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

  • Voor bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen en die zijn geboren op of na 01-01-1996
  • Voor bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen die geboren zijn voor 01-01-1996 en personeel in dienst hebben die gewasbeschermingshandelingen doen.

Vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen

  • Voor iedereen die verantwoordelijk is voor transport of opslag van gewasbeschermingsmiddelen bij handelsbedrijven.

Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren + Distribueren (per 1 augustus 2009).

  • Voor bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen en die zijn geboren op of na 01-01-1996
  • Voor bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen die geboren zijn voor 01-01-1996 en personeel in dienst hebben die gewasbeschermingshandelingen doen.
  • Voor iedereen die verantwoordelijk is voor transport en opslag van chemische gewasbeschermingsmiddelen

Vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming

  • Per 1 januari 2019 is de licentie Adviseren verplicht voor professionele adviseurs of teeltbegeleiders.

De bewijzen Uitvoeren en Bedrijfsvoeren vormen een gestapeld geheel. Dat betekent dat u voor het verkrijgen van licentie Bedrijfsvoeren, eerst in het bezit moet zijn van de opleidingsvereisten voor licentie Uitvoeren. Voor het bewijs Adviseren moet u ook eerst in het bezit zijn van uw bewijs Bedrijfsvoeren. Per 1 augustus 2009 is Distribueren bestrijdingsmiddelen ontkoppeld. Dit betekent dat de vooropleidingen Uitvoeren en Bedrijfsvoeren niet meer verplicht zijn.

Met het vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen, afgegeven na 1 augustus 2009, mag u alleen werkzaam zijn op het gebied van transport en opslag van middelen. Er mag geen voorlichting meer gegeven worden. (Als u dat wel wilt, moet u ook beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs "Bedrijfsvoeren".)

Vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en Woelratten bestrijding
Dit bewijs is voor ieder die met behulp van middelen op basis van fosforwaterstof mollen of woelratten bestrijdt.

Vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven vanaf 1 juli 2015
Voor ieder die op het eigen agrarisch bedrijf biociden toepast voor het afweren of bestrijden van knaagdieren, binnen bedrijfsgebouwen. Deze worden o.a. gegeven door Terranext.
Klik hier voor meer informatie over cursussen en verlengingsbijeenkomsten KBA op de site van TerraNext.

Vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven Geintegreerde Beheersing
Vanaf 1 juli 2015. Voor ieder die op het eigen agrarisch bedrijf biociden toepast voor het afweren of bestrijden van knaagdieren, buiten bedrijfsgebouwen. Dit vakbekwaamheidsbewijs is een onderdeel van de verplichte bedrijfscertificering.

Voor meer informatie over de cursus KBA en een inschrijfformulier, verwijzen wij naar de flyer van TerraNext.

Wie doet wat? Gewasbescherming                                   Bron: erkenningen.nl
Wie doet wat? Knaagdierbeheersing                                Bron: erkenningen.nl

Een vakbekwaamheidsbewijs is vijf jaar geldig en gaat in op de datum van afgifte van het getuigschrift of diploma.

Indien u interesse hebt in het volgen van een cursus voor een bewijs van vakbekwaamheid dan kunt u zich opgeven d.m.v. de volgende link. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.