Graandemovelden 2020

 

Ook dit jaar hebben wij meerdere graandemovelden in ons gebied aangelegd. Wij hebben besloten om alleen ons graandemoveld in Warffum dit jaar open te stellen voor bezoekers. 

Het is dit jaar niet mogelijk om tijdens deze bijeenkomst een punt te behalen om uw licentie te verlengen.
Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus, kunnen wij onze bijeenkomsten alleen door laten gaan, indien wij ons houden aan strikte voorwaarden.

Op ons demoveld in Warffum komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Rassendemo wintertarwe
  • Fungicidebestrijding en groeiregulatie wintertarwe
  • Demo groenbemesters
  • Rassendemo suikerbieten

In verband met Covid-19 maken wij dit jaar gebruik van een tijdslot. Wij mogen per tijdslot maar een beperkte hoeveelheid bezoekers ontvangen. Dit alles om de organisatie soepel te laten verlopen en aan alle veiligheidseisen te kunnen voldoen.

Wij kunnen u dan ook alleen maar ontvangen op het tijdstip waarvoor u zich heeft opgegeven. We starten met één tijdslot.

Datum Locatie Adres Tijdstip Opgave
1 juli 2020 WPA-Robertus Warffum Oostervalge 36b, Warffum 18.30 uur Niet meer mogeijk

 

Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, dan is aanmelding voor de bijeenkomst verplicht. Opgave kan alleen digitaal. Na opgave ontvangt u per mail een reserveringsbevestiging, deze dient u mee te nemen naar de bijeenkomst. Opgave is helaas niet meer mogelijk.
Wij verzoeken u om kwartier voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij op tijd kunnen starten met het programma.

Bij voldoende aanmeldingen zullen wij zo snel mogelijk ons aanbod verder uitbreiden.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om bij een onverhoopte besmetting bezoekers snel te kunnen informeren. Ook zullen deze gegevens worden verstrekt aan de GGD.