Licentieverlenging

 

Ook dit jaar hebben wij meerdere maisdemovelden in ons werkgebied aangelegd. Wij nodigen u van harte uit om één van onze demovelden te komen bezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat er de mogelijkheid een punt te behalen voor uw bewijs van vakbekwaamheid.

Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus, kunnen wij de bijeenkomst alleen door laten gaan, indien wij ons houden aan strikte voorwaarden. 

In verband met Covid-19 maken wij dit jaar gebruik van een tijdslot. Wij mogen per tijdslot maar een beperkte hoeveelheid bezoekers ontvangen. Dit alles om de organisatie soepel te laten verlopen en aan alle veiligheidseisen te kunnen voldoen. Mocht het beschikbare tijdslot vol zijn, kijkt u dan op een later tijdstip nog eens. Wij zullen proberen dan nog een extra tijdslot toe te voegen.  

Wij kunnen u alleen maar ontvangen op het tijdstip waarvoor u zich heeft opgegeven. Wij verzoeken u minimaal een half uur voor aanvang van het tijdstip zoals hieronder vermeld aanwezig te zijn. Dit om een grote toestroom te voorkomen. 

De kosten voor deelname aan de verlengingsbijeenkomst bedragen € 45,- per persoon

Voor alle duidelijkheid. Als u het demoveld wilt bezoeken, maar geen punt wilt halen voor uw spuitlicentie, zijn aan de bijeenkomst geen kosten verbonden. Maar opgave via de site is ook dan noodzakelijk.

Let op: Als u meerdere personen wilt opgeven voor deelname, dan zult u iedere persoon apart moeten opgeven. Dit i.v.m. de beschikbare ruimte per tijdslot. Helaas werkt de knop om een extra deelnemer toe te voegen niet. U moet dus alle extra deelnemers even apart bevestigen. Onze excuses voor het ongemak. 

Datum Adres Plaats Thema Aanvang Opgave
16 september 2021 Hesselinks's Boo
Roswinkelermarke 11
Roswinkel Teelt 13.00 uur Klik hier
17 september 2021 Janssen Agri-Service
Petersdijk 7a
Zelhem Teelt 13.00 uur Klik hier

 

Als u op Klik hier drukt onder het kopje opgave, dan krijgt u onze vernieuwde opgavepagina te zien. Hier staan nogmaals alle bijeenkomsten vermeld. Zorg ervoor dat u nogmaals de locatie en het tijdstip waarvoor u zich wilt opgeven controleert.

Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomsten, dan is aanmelding voor de bijeenkomst verplicht. Opgave kan alleen digitaal. Na opgave ontvangt u per mail een reserveringsbevestiging, deze dient u mee te nemen naar de bijeenkomst. Nogmaals u dient zich ook op te geven als u niet deelneemt aan de licentieverlenging.

Wij verzoeken u om een half uur voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij op tijd kunnen starten met het programma. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de tijdsduur van de bijeenkomsten minimaal 2 uur. 

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om bij een onverhoopte besmetting bezoekers snel te kunnen informeren. Ook zullen deze gegevens worden verstrekt aan de GGD.