Licentieverlenging

 

Er zijn momenteel een aantal mogelijkheden om uw licentie te verlengen. 

Graandemovelden 2022  

Ook dit jaar hebben wij meerdere graandemovelden in ons gebied aangelegd. Op onze graandemovelden in Finsterwolde en Wildervank bestaat er dit jaar de mogelijkheid om een punt te behalen voor uw bewijs van vakbekwaamheid. 
Vanwege de nasleep omtrent het coronavirus, kunnen wij onze bijeenkomsten alleen door laten gaan, indien wij ons houden aan enkele voorwaarden. Bureau erkenningen wil vooraf van ons weten hoeveel en welke personen er aanwezig zullen zijn. Opgave blijft daarom verplicht. 

Op ons demoveld in Finsterwolde komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Rassendemo wintertarwe
  • Fungicidebestrijding en groeiregulatie wintertarwe
  • Duistbestrijding
  • Mogelijkheden toepassing Blue N
  • Spuittechniek

Op ons demoveld in Wildervank komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Rassendemo zomertarwe en zomergerst
  • Fungicidebestrijding
  • Aardappelproef met Quantis
  • Rassendemo suikerbieten
  • Spuittechniek

Ook dit jaar maken wij gebruik van diverse tijdsloten. Wij mogen per tijdslot maar een beperkte hoeveelheid bezoekers ontvangen. Onderstaande bijeenkomsten hebben als thema teelt. U kunt hier uw licentie Uitvoeren- en Bedrijfsvoeren Gewasbescherming mee verlengen.

Wij kunnen u alleen ontvangen op het tijdstip waarvoor u zich heeft opgegeven. Wij verzoeken u een minimaal één kwartier voor aanvang van het tijdstip zoals hieronder vermeld aanwezig te zijn. 
 

Datum Adres Plaats Aanvang Opgave
5 juli 2022 Demoveld Finsterwolde, Kerkeweg Finsterwolde 13.30 uur VOL
12 juli 2022 Demoveld Wildervank, parallelweg van de N33 (noordzijde) Wildervank 13.30 uur VOL
         

Als u wilt deelnemen aan één van deze bijeenkomsten, dan is aanmelding voor de bijeenkomst verplicht. Opgave kan alleen digitaal, via onze site. Na opgave ontvangt u per mail een reserveringsbevestiging, deze dient u mee te nemen naar de bijeenkomst. Wij verzoeken u om minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij op tijd kunnen starten met het programma. Let op: VOL = VOL

Het tijdslot in Finsterwolde en Wildervank bedraagt 2,5 uur. 

De kosten voor deelname aan de licentieverlenging bedraagt € 50,- per persoon. Als u niet deelneemt aan de licentieverlenging is deelname gratis, maar ook dan is opgave verplicht. 

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om bij een onverhoopte besmetting bezoekers snel te kunnen informeren. Ook zullen deze gegevens worden verstrekt aan de GGD.

Ook kunt u digitaal verlengen via Land- en Tuinbouwcursussen. Klik hier voor meer informatie. Als klant van WPA-Robertus krijgt u korting bij deelname. (Alleen verlengen Uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming en KBA)