Licentieverlenging

 

Ook dit jaar willen wij u de mogelijkheid bieden om een punt te behalen voor uw bewijs van vakbekwaamheid.

In onderstaand schema staan de verplichte en vrije keuzes voor het verlengen van uw licentie.

Let op: De vrije keuze voor adviseren kan alleen worden gezocht in de competentie adviseren. Dus het thema Adviseren Teelt, Onderzoek & Innovatie en Kennis & Informatieoverdracht.

Voor de licentie uitvoeren en bedrijfsvoeren geldt dat de vrije keus is in te vullen met Veiligheid en techniek, Teelt en voor diegene die in het bezit zijn van Distribueren gewasbescherming mag dit ook Transport & opslag zijn. 

Adviseren teelt is dus niet hetzelfde als teelt.

Adviseren Gewasbescherming

Diegene die hun bewijs van vakbekwaamheid bedrijfvoeren gewasbescherming een aantal jaren geleden (toen dit nog kon), hebben laten omzetten naar Adviseren Gewasbescherming zullen alle verlengingsbijeenkomsten voor 1 januari 2024 moeten hebben gevolgd, om hun licentie op tijd te verlengen. 

Check welke bijeenkomsten u nog dient te volgen. Het thema Adviseren Teelt zullen wij in december (onderstaande data) verzorgen. Het is de bedoeling om in januari nog een bijeenkomst Onderzoek & Innovatie te verzorgen. Mocht u het verplichte onderdeel Kennis & Informatieoverdracht nog niet hebben gevolgd, dan verzoeken wij u om een mail te sturen naar licentie@wpa-robertus.nl  Wij zullen dan samen met u naar mogelijke invulling zoeken. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen, kunnen wij de bijeenkomst alleen door laten gaan, indien wij ons houden aan strikte voorwaarden. 

Wij maken gebruik van een tijdslot. Wij mogen per tijdslot maar een beperkte hoeveelheid bezoekers ontvangen. Dit alles om de organisatie soepel te laten verlopen en aan alle veiligheidseisen te kunnen voldoen.  De tijdsduur van de bijeenkomsten is minimaal 2,5 uur.

Wij kunnen u alleen maar ontvangen op het tijdstip waarvoor u zich heeft opgegeven. Wij verzoeken u minimaal een half uur voor aanvang van het tijdstip zoals hieronder vermeld aanwezig te zijn. Dit om op tijd te kunnen starten met het programma.  

De kosten voor deelname aan de verlengingsbijeenkomst bedraagt voor Adviseren Teelt € 110,- per persoon

Let op: Als u meerdere personen wilt opgeven voor deelname, dan zult u iedere persoon apart moeten opgeven. Dit i.v.m. de beschikbare ruimte per tijdslot.  

Hieronder staan de data en locaties vermeld. Opgave is mogelijk door op de link te klikken op het tijdstip van uw keuze. Opgave kan alleen digitaal via de onderstaande link. 

 

Datum

Adres

Plaats

Thema

Aanvang

Opgave

Kosten

1 december 2022

Zalencentrum De Haverkamp
Stationsstraat 28

Markelo

Adviseren Teelt

9.30 uur

VOL

€ 110,-

1 december 2022

Zalencentrum De Haverkamp
Stationsstraat 28

Markelo

Adviseren Teelt

13.30 uur

Klik hier

€ 110,-

8 december 2022 Van der Valk Hotel Assen
Balkenweg 1
Assen Adviseren Teelt 9.30 uur VOL € 110,-

8 december 2022

Van der Valk Hotel Assen
Balkenweg 1

Assen

Adviseren Teelt

13.30 uur

VOL

€ 110,-

 

Na opgave ontvangt u per mail een reserveringsbevestiging, deze dient u mee te nemen naar de bijeenkomst. Door te checken of u, uw reserveringsbevestiging heeft ontvangen, weet u ook of uw aanmelding voor de bijeenkomst is gelukt. 

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om bij een onverhoopte besmetting bezoekers snel te kunnen informeren. Ook zullen deze gegevens worden verstrekt aan de GGD. 

 

Distribueren Gewasbescherming

Voor diegene van u die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid Distribueren Bestrijdingsmiddelen en een verlengingsbijeenkomst Transport & Opslag willen volgen. Verwijzen wij u door naar TerraNext. Zij organiseren 23 december 2022 een verlengingsbijeenkomst. Geef u zo spoedig mogelijk op, de beschikbare plekken zijn beperkt. 

Locatie: TerraNext, Burg. J.G. Legroweg 33 te Eelde
Datum: vrijdag 23 december 2022
Aanvang: 09:30 uur
Thema: Transport & Opslag 

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst, door op onderstaande link te klikken.

Klik hier als u zich op wilt geven voor een verlengingsbijeenkomst Transport en Opslag 
De organisatie en de afhandeling van deze bijeenkomst vindt door TerraNext plaats, voor vragen verzoeken wij dan ook met hen contact op te nemen.

Voor diegene die in het bezit zijn van een pas uitvoeren- of bedrijfsvoeren gewasbescherming hebben wij nog geen fysieke bijeenkomsten gepland. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit z.s.m. aan u melden. Tot die tijd, bestaat er nog steeds de mogelijkheid om uw licentie digitaal te verlengen.

U kunt digitaal verlengen via Land- en Tuinbouwcursussen. Klik hier voor meer informatie. Als klant van WPA-Robertus krijgt u korting bij deelname. (Alleen verlengen Uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming en KBA)

Onderstaand een aantal foto's gemaakt tijdens onze graandemovelden.