Licentieverlenging

Kennisbijeenkomsten 2019

WPA-Robertus organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten waar u tevens, een punt kunt behalen om uw Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie) te verlengen. 

De komende periode hebben wij weer diverse verlengingsbijeenkomsten op het programma staan. De eerste data zijn inmiddels bekend. Momenteel kunt u zich hier nog niet voor opgeven. 

Datum Locatie Plaats Aanvang Thema Aanmelden Nadruk
14 november 2019 Clubgebouw K.V.V. Quick ´20
Primulastraat 15
Oldenzaal 13.30 uur Veiligheid
en techniek
Opgave nog
niet mogelijk
Hoveniers
Boomkwekerij
4 februari 2020 Hotel Spier Dwingeloo
Oude Postweg 8
Spier 13.30 uur Veiligheid
en techniek
Opgave nog
niet mogelijk
Hoveniers
Boomkwekerij
nog onbekend Verlengingsbijeenkomsten 
Adviseren Gewasbescherming
    Onderzoek &
Innovatie
Lees onder-
staand artikel

Alleen toegang voor
mensen in het bezit
van een pas Adviseren
Gewasbescherming

 

Zodra dit mogelijk is, kunt u de uitnodiging en het opgaveformulier vinden door onder aanmelden op informatie te klikken van de desbetreffende bijeenkomst die u bij wilt wonen. 

In verband met de eisen van Bureau Erkenningen en de naleving hiervan, is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Let op: VOL = VOL

Opgave voor deze bijeenkomsten is beslist noodzakelijk, ook als u niet aan de verlengingsbijeenkomst deelneemt. Om op tijd met de bijeenkomst te kunnen starten verzoeken wij u een kwartier voor aanvang, aanwezig te zijn. 

Verlengen Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming

Een ieder die eind vorig jaar een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming heeft aangevraagd en aan wie deze is toegekend, dient 5 bijeenkomsten te volgen in de competentie Adviseren Gewasbescherming, waarvan minimaal één voor 1 april 2020.

De komende winterperiode is WPA-Robertus voornemens een aantal bijeenkomsten te organiseren waar het vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming kan worden verlengd. De locaties en de data zijn nog niet bekend. Maar mocht u interesse hebben in deelname aan één van deze bijeenkomsten dan kunt u zich al bij ons melden. Zodra de data en locaties bekend zijn, krijgt u bericht van ons.

Let op: Deelname aan deze bijeenkomsten kan alleen als u in het bezit bent van een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. U kunt zich aanmelden voor deelname door naar licentie@wpa-robertus.nl een mail te sturen. Naast uw adresgegevens verzoeken wij u ook een kopie van uw vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming toe te voegen. 
Als u op de bovenstaande link klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar de mail.

Onderstaand enkele foto's voor een impressie van de graan- en maisdemovelden van het afgelopen seizoen.