Licentieverlenging

Kennisbijeenkomst Adviseren gewasbescherming

WPA-Robertus organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten waar u tevens, een punt kunt behalen om uw Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie) te verlengen. 

Een ieder die eind vorig jaar een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming heeft aangevraagd en aan wie deze is toegekend, dient 5 bijeenkomsten te volgen in de competentie Adviseren Gewasbescherming, waarvan minimaal één voor 1 april 2020.

Datum

Adres

Plaats

Thema

Aanvang

Aanmelden

20 maart 2020

Van der Valk Hotel
Oude postweg 8

Spier

Onderzoek
& Innovatie

13.00 uur

 

Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus, kunnen wij bovenstaande bijeenkomst helaas niet door laten gaan. Bureau erkenningen heeft de tussendatum, waarvoor minimaal de eerste bijeenkomst dient te worden gevolgd, verschoven naar 1 mei 2020. En er wordt nu zelfs gesproken over 1 juni 2020. Dit laatste staat helaas nog niet vast.

Om bovenstaande reden hebben wij gemeend om te wachten tot er meer duidelijkheid is, alvorens wij overgaan tot het vaststellen van een nieuwe datum. Wij zullen in samenwerking met TerraNext in ieder geval een datum gaan plannen, die voor de nieuwe tussendatum zal gaan plaatsvinden.

Zodra de nieuwe datum is gepland, zullen wij u dit z.s.m. melden.

Let op: U kunt alleen deelnemen als u ook daadwerkelijk in het bezit bent van een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming.

Ander bewijzen van vakbekwaamheid, zoals o.a. uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming kunnen door het volgen van deze bijeenkomst niet worden verlengd. 

Onderstaand enkele foto's voor een impressie van de graan- en maisdemovelden van de afgelopen jaren.