Datum GLB mengsels direct na zaai invoeren

Geschreven op 16 augustus 2021.

Op het moment dat u de groenbemester hebt ingezaaid, is het zaak de zaaidatum zo spoedig mogelijk in te vullen op de site van MijnRVO. De meldingsdatum is namelijk de startdatum van de verplichte periode van tien weken, waarbij u het gewas niet mag vernietigen.

Onkruidbestrijding grasland ook in het najaar goed mogelijk!

Geschreven op 16 augustus 2021.

Het is niet allemaal gras wat groen wordt: Beoordeel daarom de komende periode de weiden en maak een keuze om het onkruid te bestrijden, als dit de overhand neemt. Door een onkruidbestrijding uit te voeren krijgt u beter ruwvoer van eigen land, met een betere voederwaarde.

Naast het voorjaar is ook het najaar een uitstekende periode om onkruid te bestrijden, zeker als het gaat om zuringbestrijding!

 

 

Een paar belangrijke punten voor een optimale zuringbestrijding:

 • Voldoende nieuw blad volle rozetstadium, tot begin stengelstrekking
 • Groeizaam weer overdag voldoende temperatuur en 's nachts niet onder de 5 graden. Samen met een vochtige bodem geeft dit een optimale opname van de middelen naar de wortels.

Bij hergroei na een droge periode is het verstandig eerst de weiden te maaien, zodat je zorgt voor fris nieuw blad. 

Advies bestrijding ridderzuring

 • Spuit 1,5 liter Tapir + 0,3 liter Starane Top per hectare

Advies bestrijding algemene onkruiden

 • Spuit 1,25 - 1,5 liter Tapir per hectare (+ Cirran of Jepolinex Pro)   

                                                                                                               (bron: Corteva Agriscience)

Cirran of Jepolinex Pro toevoegen afhankelijk van de te bestrijden onkruidvegetatie.
Heeft u een grasklaver weide dan zult u om de klaver te sparen met andere combinaties moeten gaan werken. 
Neem voor een passend advies contact op met uw vertegenwoordiger.

Vernieuwing grasland

Geschreven op 16 augustus 2021.

Door de grote hoeveelheid ruwvoer die dit jaar is gewonnen is het een ideaal moment om grasland wat niet meer uit goede grassen bestaat te scheuren en opnieuw in te zaaien.

Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin u grasland mag scheuren, doodspuiten of vernietigen. Wilt u in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus scheuren voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan dient u dit bij RVO te melden. Melden kan van 1 juni tot en met 31 augustus.

Voorwaarden voor deze regeling

 • U geeft van tevoren aan RVO door welke percelen u gaat scheuren. Gaat het om een gedeelte van een perceel? Dan splitst u dit eerst in Mijn percelen.
 • U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht meer voor uw gescheurde percelen of perceelgedeeltes. In plaats daarvan rekent u met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm.
 • U mag tot en met 31 augustus scheuren.
 • Melden doet u voordat u gaat scheuren.
 • Direct na het scheuren zaait u gras in.

Wanneer en hoe melden
U meldt het grasland scheuren van tevoren op mijn.rvo.nl. Dit kan van 1 juni tot en met 31 augustus

Vernieuwen bij grote schade en slechte grassen
Door het grasland te beoordelen kan je op basis van het grassen bestand beslissen om wel of niet te vernieuwen. Grasland vernieuwen is aanbevolen wanneer de zode voor 40% of meer uit open plekken en slechte grassen / onkruiden bestaat, of het kweekaandeel 20% of hoger is. 

Grasmengselkeuze
Kies bij graslandvernieuwing bewust voor een graszaadmengsel aan de hand van je gebruiksdoel. Is dat enkel maaien, maaien en beweiden? Zoek je extra structuur in het rantsoen, meer eiwit of moet je snel veel gras produceren?

 • Kies voor weiden en maaien mengsels met vooral tetraploïd en diploïd Engels raaigras
 • Maaipercelen zijn het meest productief met tetraploïd Engels raaigras
 • Grasklaver geeft extra N-ruimte én eiwitopbrengst
 • Structuurrijke grassen geven het rantsoen extra prik en smakelijkheid
 • Kort (1 – 2 jaar) maximaal gras produceren doe je met Italiaans raaigras voedertype

Klik hier     Regelgeving omtrent het grasland vernieuwen     
Klik hier     Regelgeving omtrent het grasland scheuren        

Vraag uw vertegenwoordiger welk mengsel het beste past op uw bedrijf. 

Wintergraan 2021

Geschreven op 16 augustus 2021.

De komende weken zal er weer worden begonnen met het inzaaien van de wintergranen. 

Voor het komend zaaiseizoen hebben wij een selectie gemaakt uit de beschikbare rassen. Deze rassen hebben zowel in de praktijk als op de proefvelden laten zien dat ze betrouwbaar en oogstzeker zijn. Hier vindt u een korte beschrijving van de rassen.

 

Wintergerst

Voor de komende uitzaai zijn de volgende (allen midden-vroeg en meerrijig) rassen beschikbaar:

 • Quadriga: Hoog opbrengende wintergerst met een goede sortering. Lang, stevig stro met een goede resistentie tegen netvlekkenziekte, meeldauw en dwergroest.
  Vergelingsvirus resistent (BYDV) Type 1.
 • KWS Flemming: Een nieuwe opbrengsttopper met al bewezen kwaliteiten. Een zeer gezond ras met voldoende stevigheid als de KWS Meridian. KWS Flemming heeft midden tot lang stro en produceert hoge hectolitergewichten door zijn goede korrelkwaliteit. Vergelingsvirus resistent (BYDV) Type 1
 • LG Zebra: Een nieuwe middellange wintergerst die hoge opbrengsten heeft gegeven. Opgenomen op de Belgische rassenlijst met goede resistentie eigenschappen. De stevigheid is goed en de LG Zebra komt vroeg in de aar. Vergelingsvirus resistent (BYDV) Type 1 en 2. (vergelijkbaar met de Rafaela)

Wintertarwe

Voor het komende zaaiseizoen zijn de volgende rassen beschikbaar:

Vroeg:

 • Campesino: Campesino is een voertarwe die zeer goede opbrengsten heeft gegeven. Het ras is in 2019 in Nederland en Duitsland opgenomen op de aanbevelende lijst. Met vrij lang maar stevig stro scoort het ras goed op wintervastheid. Campesino komt vroeg in de aar en rijpt daardoor ook vroeg af. Campesino is een gezonde tarwe met vooral op meeldauw uitstekende cijfers. Met een 7,5 op gele roest scoort Campesino iets minder maar met een goede en tijdige bespuiting op T1 zal dit geen probleem zijn.
  Met name door de vroegrijpheid onderscheid de Campesino zich van andere wintertarwe rassen. Campesino bezit het Pch-1 gen waardoor het ras minder last heeft van voetziekten en daardoor ook geschikt is voor de tarwe op tarwe teelt.
 • Chevignon: Chevignon is een vroeg tot middenvroeg afrijpende Franse baktarwe die in 2017 in Frankrijk op de rassenlijst geplaatst werd. Een zeer gezonde tarwe die ook geschikt is voor de tarwe op tarwe teelt en voor de late zaai. Chevignon heeft middenlang stro met een goede stevigheid. Qua gezondheid loopt dit ras voorop waarbij vooral de gele roest, bladvlekken en meeldauw resistenties zeer goed te noemen zijn. Op fusarium scoort de Chevignon voldoende goed. Geschikt voor alle grondsoorten.
 • KWS Extase: KWS Extase is een vroeg afrijpende Franse baktarwe die in Nederland, Frankrijk en Engeland is opgenomen en daarbij zeer goede opbrengsten heeft gegeven. Ook in Nederland is KWS Extase als baktarwe geclassificeerd. Het ras heeft zeer goede resistentie eigenschappen op gele en bruine roest en scoort met een 8.5 zeer hoog voor bladvlekken. KWS Extase heeft relatief kort stro met een uitstekende stevigheid. KWS Extase heeft een goed cijfer op schot maar iets minder op scherpe oogvlekkenziekte.
  KWS Extase heeft een snelle beginontwikkeling, stoelt goed uit en produceert daardoor veel aren op m2.
 • KWS Talent: KWS Talent is een Duitse baktarwe. Het ras is in het najaar van 2017 opgenomen op de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst en is eveneens opgenomen op de rassenlijst van Duitsland en België. KWS Talent is een vroeg afrijpende tarwe en met goede bak- en maalkwaliteit en heeft zeer hoge opbrengsten gegeven. KWS Talent wel kan last hebben van een vroege meeldauw en sinds 2 jaar een gele roest aantasting. Een T0 bespuiting kan zijn waarde bewijzen. KWS Talent is een langere tarwe, maar goed stevig. Daarnaast heeft het ras een goede stro-opbrengst. 
 • WPB Calgary: WPB Calgary is een Nederlandse baktarwe die sinds 2018 op de aanbevelende rassenlijst is geplaatst. WPB Calgary is een gezonde tarwe met zeer goede cijfers voor gele en bruine roest. Het ras komt vroeg in bloei en rijpt middenvroeg af. Met de goede tot zeer goede resultaten de afgelopen jaren heeft WPB Calgary bewezen een betrouwbare wintertarwe te zijn. De stevigheid is met een cijfer van 7.5 goed te noemen.

Midden-vroeg:

 • Spearhead: Spearhead staat dit jaar voor opname op de Nederlandse rassenlijst. Spearhead is een Engelse voertarwe met relatief kort stro met een zeer goede stevigheid. Het ras stoelt in het voorjaar sterk uit waardoor men al vroeg een goede grondbedekking heeft. De opbrengsten van zowel onbehandeld als behandeld zijn zeer goed te noemen en de afrijping van Spearhead is middenvroeg. Het ras is geschikt voor alle kleigronden maar is ook, dankzij de goede meeldauw en septoria-tritici cijfers, geschikt voor de zandgronden.
 • KWS Keitum: KWS Keitum is een Duitse voertarwe die spectaculaire opbrengsten heeft laten zien in de officiële Duitse proeven. Opgenomen in maart 2020 op de Duitse rassenlijst. Een middenlang stro ras met een goede stevigheid. Rijpt middenvroeg tot laat af en heeft uitstekende gele roest en meeldauw resistenties. Ook op de andere blad en aarziekten scoort de KWS Keitum bovengemiddeld. Geschikt voor de teelt na mais en resistent tegen de oranje aar galmug.
  Ook geschikt voor de zwaardere kleigronden.
 • LG Cambria: LG Cambria is een Duitse vultarwe die sinds 2020 op de Nederlandse rassenlijst staat. LG Cambria heeft middenlang stro met een goede stevigheid. De ziekteresistenties van de LG Cambria zijn zeer goed te noemen. Een preventieve aar bespuiting midden bloei is echter aan te raden. De opbrengsten van de LG Cambria zijn zeer goed te noemen waarbij die van vorig jaar (2020) zelfs meer dan uitstekend waren. Als low-input ras komt de LG Cambria ook zonder ziektebestrijding goed mee al zal dat ieder jaar weer opnieuw moeten worden beoordeeld.
 • Ragnar: Ragnar is een ras met een hoog opbrengstpotentieel, opgenomen in 2016 op de Deense rassenlijst. Heeft kort stro en blijft goed staan. Is middenvroeg tot laat afrijpend. Geprezen wordt dit ras om zijn uitstekende resistenties tegen gele roest en meeldauw. Verder heeft het ras een hoog hectolitergewicht en duizendkorrelgewicht. Ragnar bevat het Pch-1 gen. Dit gen geeft het ras een gedeeltelijke resistentie voor voetziekten veroorzaakt door de schimmel Rhizoctonia cerealis. Ragnar heeft over het algemeen een goed uitstoelend vermogen en kan tegen een stootje.

Midden-laat/laat:

 • Bennington: Bennington een stevige Engelse voertarwe. Het ras heeft een middenlate afrijping. Bennington is in het najaar van 2017 opgenomen op de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. De opbrengsten behaald in Nederland zijn erg hoog en daarnaast beschikt Bennington gemiddeld over goede ziekteresistenties. Voor bruine en gele roest echter is het ras enigszins vatbaar geworden maar met een goede T1 en T2 bespuiting is dit geen bezwaar. Het ras is vooral  geschikt voor de zwaardere gronden en voor tarwe- op tarwepercelen. Bennington is het meest geschikt voor iets vroege zaai tot half november.
 • RGT Saki: RGT Saki is in 2021 op de Nederlandse rassenlijst geplaatst. Met een cijfer van 5.5 behoort RGT Saki tot de later afrijpende wintertarwes. Een vroege zaai vanaf midden september is dan ook aan te bevelen voor onze regio. De cijfers die RGT Saki produceert zijn indrukwekkend te noemen. Qua resistenties én opbrengst behoort RGT Saki tot de besten in Nederland. Als kortstro ras heeft de RGT Saki een zeer goede stevigheid. Het ras is geschikt voor de zwaardere en lichtere kleigronden. RGT Saki is geclassificeerd als een voertarwe. Resistent tegen de oranje aar galmug.
 • Toby: Toby is in 2019 opgenomen op de aanbevelende rassenlijst in Nederland. Het Engelse ras is ook geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en staat te boek als een korte, zeer stevige, voertarwe die hoge opbrengsten in de afgelopen jaren heeft gegeven zowel behandeld als onbehandeld. Het resistentie niveau van Toby is zeer goed te noemen waarbij vooral de resistentie tegen gele en bruine roest en bladvlekken opvallen. Het ras rijpt laat af waardoor een vroege zaai de voorkeur heeft..  Een preventieve bespuiting op de aar kan nodig zijn. Resistent tegen de oranje aar galmug. 

WPA-Robertus heeft de bovenstaande rassen vermeerdert in Nederland. De rassen worden met behulp van zonne-energie op onze vestigingen in Winschoten en Dedemsvaart duurzaam geschoond.

Andere wintertarwerassen zijn uiteraard ook via ons verkrijgbaar.

Hieronder staan een aantal verwijzingen met daarin informatie over wintergranen. Nog niet alle gegevens van 2021 zijn bij ons binnen. Zodra deze gegevens binnen zijn, zullen wij deze op onze site plaatsen. 

Klik hier voor het persbericht van 3 september 2020 van de Commissie Samenstelling aanbevelende rassenlijst landbouwgewassen (CSAR). Met de aanbevolen rassen van wintertarwe.

Klik hier voor de resultaten opbrengst wintergerstrassen 2020- 2021 van SPNA agrosearch

Klik hier voor de resultaten opbrengst wintertarwerassen 2020 - 2021 van SPNA agrosearch

Klik hier voor de uitslagen van de tarwe demovelden in Warffum, Finsterwolde en Wildervank 2020 (Let op: Deze cijfers zijn op basis van enkelvoudige opbrengsten)​​

Levering:
Levering kan als volgt plaatsvinden: gezakt (25 kg papier), bigbags (500 kg).

De zaden zijn standaard ontsmet tegen kiem- en bodemschimmels. Voor percelen waarbij tarwehalmdoder een rol speelt kan het zaaizaad worden ontsmet met Latitude. Welke rassen hiervoor beschikbaar zijn, kunt u navragen bij uw vertegenwoordiger. Bestellingen met Latitude graag voor 10 oktober aan ons doorgeven.

Toelatingsnieuws

Geschreven op 13 april 2021.

Hierbij willen wij u informeren over het vervallen van sommige afleverings- en opgebruiktermijnen van een aantal producten.
Wij wijzen u erop, dat ondanks dat de aflevertermijn van sommige producten nog niet is verlopen, deze niet altijd meer leverbaar zijn. Neem voor vragen hierover contact op met uw vertegenwoordiger.

Aflever- en opgebruiktermijn van mancozeb in Nederland bekend

Het Ctgb heeft voor mancozeb bevattende gewasbeschermingsmiddelen de onderstaande aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld:

 • Uiterlijke aflevertermijn: 4 november 2021 
 • Uiterlijke opgebruiktermijn telers: 4 januari 2022

Hieronder volgt een overzicht van producten met hun aflever- en opgebruiktermijn. Deze staan op datum van de opgebruiktermijn. Vanwege de vele wijzigingen hebben wij de producten waarvan zowel de aflevertermijn als de opgebruiktermijn is verstreken naast onderstaande producten in een voor u down te loaden document gezet. Dit zodat u alles nog eens rustig na kunt lezen. Klik hier voor het overzicht.

Deze lijst geeft de meest gebruikte middelen weer, voor meer informatie met betrekking tot aflever- en opgebruiktermijnen raden wij u aan de site van het CTGB te raadplegen.

 

Product

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

Nomolt 30 mei 2020 30 mei 2021
Adexar 31 oktober 2020 31 juli 2021
Ceriax 31 oktober 2020 31 juli 2021
Osiris 31 oktober 2020 31 juli 2021
Retengo Plust 31 oktober 2020 31 oktober 2021
Valbon Start 31 juli 2021 4 januari 2022
Acrobat DF 4 november 2021 4 januari 2022
Curzate M WG 4 november 2021 4 januari 2022
Dithane DG NewTec 4 november 2021 4 januari 2022
Mastana SC 4 november 2021 4 januari 2022
Milcozeb DG 4 november 2021 4 januari 2022
Nautile WG 4 november 2021 4 januari 2022
Acrobat DF 4 november 2021 4 januari 2022
Penncozeb DG 4 november 2021 4 januari 2022
Penncozeb SC 4 november 2021 4 januari 2022
Tridex DG 4 november 2021 4 januari 2022
Turbat WP 4 november 2021 4 januari 2022
Valbon 4 november 2021 4 januari 2022
Video WG 4 november 2021 4 januari 2022
Zandal WG 4 november 2021 4 januari 2022
Zetanil WG 4 november 2021 4 januari 2022

 

Suikerbieten

Geschreven op 06 april 2021.

Onkruidbestrijding
Een topopbrengst is niet te halen als er veel onkruid staat. Onkruiden en bieten concurreren immers om licht, water en nutriënten. Logisch is dat veel onkruid ten koste gaat van de opbrengst. De sleutel voor een geslaagde onkruidbestrijding is de juiste combinatie spuiten op klein onkruid onder zo goed mogelijke spuitomstandigheden.

Na het zaaien van de bieten zal er gelijk worden gestart met het bestrijden van de onkruiden. Als u voor de grondbewerking nog niet heeft gespoten en er nog onkruiden zichtbaar zijn Dan kunt u direct na het zaaien het beste een bespuiting met glyfosaat uitvoeren. Wanneer na zaai het onkruid eerder boven staat dan de bieten, kan dit middel opnieuw worden ingezet. Doe dit uiterlijk twee dagen voor opkomst van de eerste bieten. De hals van de kiemplantjes moet ruim, meer dan 1 centimeter, onder het oppervlak zitten. Controleer vooraf het hele perceel om schade te voorkomen. Bij scheurvorming in de toplaag wordt deze bespuiting afgeraden.

Spuitomstandigheden bodemherbicide
Een bodemherbicide werkt alleen bij voldoende vocht. Direct na zaai is de grond vaak nog wat vochtig. Heeft u een bespuiting gepland, voer de bespuiting direct na zaai uit. Vanwege de verminderde effectiviteit wordt een bespuiting afgeraden bij een hoog percentage organische stof (circa 5% of meer).

Na-opkomst bespuiting
Begin op tijd met uw LDS bespuitingen. BOGT of een combi product fenmedifam/tramat (betanal tandem, powertwin) + Goltix. Als er kamille voorkomt, kunt u het beste direct Safari of Safari active toevoegen.

Als u grote problemen verwacht m.b.t. aardappelopslag, dan is het bij de bestrijding van aardappelopslag met een onkruidstrijker met glyfosaat beter om te wachten tot er voldoende verschil in de gewaslengte zit. De aardappelplanten moeten aanmerkelijk groter zijn, zodat de bietenplanten niet worden geraakt.  

Spuitomstandigheden na-opkomst bespuiting
Het verschil tussen een geslaagde en een mislukte onkruidbestrijding wordt ook bepaald door de te kiezen spuitmomenten. Onkruiden harden af bij droog en schraal weer (lage luchtvochtigheid, veel straling). Door de dikke waslaag wordt er minder actieve stof opgenomen. Ook bij hoge temperaturen (boven 22 graden) valt de effectiviteit van de bespuiting vaak tegen en zijn de bieten juist gevoeliger. Pas op bij grote temperatuurverschillen, meer dan 16 graden, tussen dag en nacht. De bieten zijn dan gevoeliger voor de bespuitingen. Dit geldt nog veel sterker wanneer in de dagen voorafgaand aan de volgende bespuiting nachtvorst optreedt. Het advies is om bij (verwachte) nachtvorst niet te spuiten. Vaak heeft 's avonds spuiten de voorkeur. Over het algemeen neemt dan de temperatuur en de wind af en wordt de straling minder. Verder stijgt de luchtvochtigheid in avond en nacht. Hierdoor ontstaan er betere condities voor opname van de herbiciden en zal het bestrijdingsresultaat beter zijn.

Houdt rekening met de verschillende etiketten van de producten.
Let voornamelijk op: het maximale aantal toepassingen, de dosering per toepassing en de maximale dosering per teelt.

Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

Verlengen uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming en KBA

Geschreven op 06 april 2021.

Door de huidige beperkende maatregelen vanwege COVID-19 is het al geruime tijd onmogelijk licentiebijeenkomsten bij te wonen. Om u toch de mogelijkheid te bieden voldoende studiepunten te behalen om uw licentie te verlengen, bieden wij, samen met de mensen van Land- en Tuinbouwcursussen, u de mogelijkheid om met korting een digitale verlengingsbijeenkomst te volgen. 
 
U kunt thuis, op elk gewenst moment, een licentieverlenging volgen om een studiepunt te behalen.
 
De voordelen

 • Geen reistijd van en naar bijeenkomsten
 • Verleng uw licentie wanneer het u uitkomt
 • Elke cursus heeft een studiebelasting van 2,5 tot 3 uur 

De cursus is in etappes te maken (handig als u tussentijds wordt weggeroepen).

Korting voor u

Als klant van WPA- Robertus en Alb. Groot ontvangt u € 5,00 korting per cursus (reguliere prijs € 59,- ex BTW voor veiligheid en techniek en € 65,- ex BTW voor KBA). Vul bij het afrekenen WPA in bij het veld Organisatiecode. Vermeld uw debiteurennummer (te vinden op pakbon of factuur) bij het veld Debiteurennummer. De korting wordt dan automatisch verwerkt. Als bedrijf kunt u ook meerdere modules inkopen voor uw medewerker(s). U krijgt dan een deelnemerscode, waarmee de medewerker als hij/zij haar account aanmaakt, mee kan afrekenen. 

Zo werkt het

 • Ga naar www.landentuinbouwcursussen.nl
 • Ga naar Cursussen
 • Kies de gewenste cursus.
 • Maak een account aan en betaal direct online via i-deal (houd uw debiteurennummer bij de hand).
 • Doorloop de cursus door het lezen van de tekst, maken van opdrachten en kijken van films.
 • Zorg voor deelname aan het forum. Minimaal 4x verplicht.
 • Maak de eindtoets van meerkeuzevragen.
 • Bent u geslaagd, dan melden wij dit binnen 14 dagen aan Bureau Erkenningen. De datum dat u de cursus met goed gevolg heeft afgerond, is de datum die wij doorgeven.

Let op: Als u als bedrijf dezelfde module meerdere keren inkoopt, krijgt u dezelfde deelnemerscode. Deze kan dan naar gelang het aantal dat u hebt aangeschaft, worden gebruikt.  
 

Korting voor u

Als klant van WPA- Robertus en Alb. Groot ontvangt u € 5,00 korting per cursus (reguliere prijs € 59,- ex BTW voor veiligheid en techniek en € 65,- ex BTW voor KBA). Vul bij het afrekenen WPA in bij het veld Organisatiecode. Vermeld uw debiteurennummer (te vinden op pakbon of factuur) bij het veld Debiteurennummer. De korting wordt dan automatisch verwerkt. Als bedrijf kunt u ook meerdere modules inkopen voor uw medewerker(s). U krijgt dan een deelnemerscode, waarmee de medewerker als hij/zij haar account aanmaakt, mee kan afrekenen. 

Zo werkt het

 • Ga naar www.landentuinbouwcursussen.nl
 • Ga naar Cursussen
 • Kies de gewenste cursus.
 • Maak een account aan en betaal direct online via i-deal (houd uw debiteurennummer bij de hand).
 • Doorloop de cursus door het lezen van de tekst, maken van opdrachten en kijken van films.
 • Zorg voor deelname aan het forum. Minimaal 4x verplicht.
 • Maak de eindtoets van meerkeuzevragen.
 • Bent u geslaagd, dan melden wij dit binnen 14 dagen aan Bureau Erkenningen. De datum dat u de cursus met goed gevolg heeft afgerond, is de datum die wij doorgeven.

Let op: Als u als bedrijf dezelfde module meerdere keren inkoopt, krijgt u dezelfde deelnemerscode. Deze kan dan naar gelang het aantal dat u hebt aangeschaft, worden gebruikt.  

Wat is hetzelfde gebleven

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig volgen van de benodigde bijeenkomsten.
Controleer welke thema's u nog dient te volgen, door in te loggen bij Bureau Erkenningen. (www.erkeningen.nl) De coulanceregeling vanuit Bureau Erkenningen stopt op 30 april 2021. U dient voor die tijd de benodigde punten te behalen. Wacht dus niet te lang!
  
Beschikbare verlengingscursussen:

 • Veiligheid en Techniek
 • Knaagdier Beheersing Agrarisch (KBA)

 
Binnenkort beschikbaar:

 • Teelt (Akkerbouw/veehouderij) 

 

Korte termijn verlenging thema teelt

Mocht u op korte termijn nog een punt moeten behalen met als thema teelt, dan verwijzen wij u naar de site van TerraNext. Helaas geldt hier de mogelijkheid voor het verkrijgen van korting niet. Kijk hier voor informatie. Zodra de verlengingsbijeenkomsten met als thema teelt beschikbaar zijn bij landentuinbouwcurssusen.nl, dan zullen wij dit z.s.m. aan u melden. 

TIJDELIJKE VRIJSTELLING VOOR AGRICHEM ASULAM 2 (2021)

Geschreven op 03 maart 2021.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs een tijdelijke vrijstelling van 120 dagen afgegeven voor het gebruik van herbicide AGRICHEM ASULAM 2 in diverse teelten in 2021. 

Onderstaand het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van AGRICHEM ASULAM 2 met een overzicht van de gewassen, doseringen en het aantal toepassingen waarvoor de vrijstelling is verleend.

 Toepassingsvoorwaarden

 • AGRICHEM ASULAM 2 moet worden toegepast in 500 liter water per ha.
 • Draag handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
 • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
 • Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de bollenteelt van hyacint, tulp en lelie uitsluitend toegestaan vóór BBCH 40 (vóór het bladerdek gesloten is, minder dan 90% van de planten raakt elkaar in de rij).
  Let op deze toepassingsvoorwaarde is nieuw in 2021: 
 • Om residuen in honing te voorkomen in de bollenteelt van hyacint en tulp en in de teelt van bloemenzaad en zomerbloemen uitsluitend toepassen voordat de bloemen of bloemknoppen zichtbaar zijn (BBCH <40).
 • Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van spinazie uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT 95.

Klik op deze link voor een pdf van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift 2021 van AGRICHEM ASULAM 2. Nieuwe productie van het middel in 2021 wordt voorzien van het WG etiket 2021.

Klik op deze link voor de Staatscourant publicatie. Het is noodzakelijk dat telers deze tekst beschikbaar hebben om aan te tonen dat zij op de hoogte zijn van dit besluit en de daarin vermelde toepassingsvoorwaarden.

In onderstaande tabel de ingangs- en einddata van AGRICHEM ASULAM 2 in de verschillende teelten waarvoor een vrijstelling is verleend. 

Let op: Uitlevering aan telers en toepassing is toegestaan vanaf de ingangsdatum van de vrijstelling.

Ingangs- en einddata van tijdelijke vrijstelling AGRICHEM ASULAM 2

 

WPA-Robertus zeker & vast b.v. en Alb. Groot b.v. bundelen hun krachten

Geschreven op 02 november 2020.

Hierbij willen wij u informeren, dat wij de activiteiten van Alb. Groot in Schagerbrug hebben overgenomen. Vanuit de vestiging in Schagerbrug worden de klanten beleverd in verschillende sectoren. De klantenkring bestaat voornamelijk uit bloembollentelers, vollegrondsgroentetelers, loonwerkers en de veehouderij in Noord Holland.

Deze overname betekent voor ons dat we ons werkgebied verrijken met de kennis van bloembollen en vollegrondsgroente. Hierdoor kunnen wij u over deze teelten nog beter en breder informeren.

Voor een eerste indruk van Alb. Groot kunt u kijken op de website: www.albgroot.nl

Uitlevering producten

Geschreven op 19 maart 2020.

Doordat ook onze medewerkers met lichte griepverschijnselen thuis moeten blijven, worden ook wij geconfronteerd met ziekte in onze logistiek. Daarom kunnen wij u er niet van verzekeren dat als u voor 8.45 uur een bestelling bij ons heeft geplaatst, deze dezelfde dag uitgeleverd kan worden. 

Wij verzoeken u dan ook, om uw bestelling op tijd aan ons door te geven.
Als u dit via onze bestelapp doet, dan graag zoveel mogelijk aangeven dat dit bij gelegenheid kan worden bezorgd. Wij zullen uw order dan binnen 3-4 werkdagen aan u uitleveren. 

Bovenstaande is er mede op gericht om de continuïteit in het leveren van producten niet in gevaar te brengen. Bij het uitleveren van producten is, zo leert de ervaring, onderling menselijk contact minimaal. Maar ook hier zullen wij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. 
 
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Verlengen Adviseren Gewasbescherming

Geschreven op 24 februari 2020.


Een ieder die eind vorig jaar een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming heeft aangevraagd en aan wie deze is toegekend, dient 5 bijeenkomsten te volgen in de competentie Adviseren Gewasbescherming, waarvan minimaal één voor 1 april 2020.

Datum

Adres

Plaats

Thema

Aanvang

Aanmelden

20 maart 2020

Van der Valk Hotel
Oude postweg 8

Spier

Onderzoek
& Innovatie

13.00 uur

 

 

Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het coronavirus, kunnen wij bovenstaande bijeenkomst helaas niet door laten gaan. Bureau erkenningen heeft de tussendatum, waarvoor minimaal de eerste bijeenkomst dient te worden gevolgd, verschoven naar 1 mei 2020. En er wordt nu zelfs gesproken over 1 juni 2020. Dit laatste staat helaas nog niet vast.

Om bovenstaande reden hebben wij gemeend om te wachten tot er meer duidelijkheid is, alvorens wij overgaan tot het vaststellen van een nieuwe datum. Wij zullen in samenwerking met TerraNext in ieder geval een datum gaan plannen, die voor de nieuwe tussendatum zal gaan plaatsvinden.

Zodra de nieuwe datum is gepland, zullen wij u dit z.s.m. melden.

U kunt alleen deelnemen als u ook daadwerkelijk in het bezit bent van een bewijs van vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming. Ander bewijzen van vakbekwaamheid, zoals o.a. uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming kunnen door het volgen van deze bijeenkomst niet worden verlengd. 

Waarschuwing

Geschreven op 29 november 2019.

Stop niet zomaar met het volgen van verlengingsbijeenkomsten, dit kan het volledig verliezen van uw pas tot gevolg hebben.

 

Wat als ik mijn KBA wil laten vervallen?

Stel u heeft een samengestelde pas bijvoorbeeld:
Uitvoeren Gewasbescherming + KBA en u heeft besloten om uw KBA niet langer te gaan verlengen.

Let op: Dan is het niet voldoende om geen verlengingsbijeenkomst KBA meer te volgen en wel alle bijeenkomst voor in dit geval Uitvoeren Gewasbescherming.

Bureau erkenningen geeft aan dat u, om uw pas te verlengen, alle benodigde onderdelen dient te behalen voor uw samengestelde pas. Als u geen actie onderneemt, dan vervallen alle licenties van deze samengestelde pas. 

DUS OOK UW BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID UITVOEREN GEWASBESCHERMING!

U kunt dit voorkomen door de KBA licentie voor het verlopen van de pas te laten ontkoppelen. U kunt dit doen door in te loggen op de site van bureau erkenningen en dan naar het tabblad licentie te gaan. Hier kunt u dan klikken op het tabblad ontkoppelen KBA licentie. Als u dit heeft gedaan, dan pas kunt u stoppen met het verlengen van uw licentie KBA. 

Wat als ik mijn bewijs van vakbekwaamheid wil verlagen?

Mocht u uw licentie willen verlagen, bijvoorbeeld u heeft Bedrijfsvoeren Gewasbescherming + Distribueren Bestrijdingsmiddelen en u wilt alleen Bedrijfsvoeren Gewasbescherming verlengen, dan dient u, uw bewijs van vakbekwaamheid te verlagen. Hiervoor hoeft u niet in te loggen.

Als u naar de site www.erkenningen.nl gaat en u klikt op het tabblad licenties en vervolgens op het tabblad licentie verlagen. Dan krijgt u het Formulier vrijwillige wijziging vakbekwaamheidsbewijs. Dit dient u volledig in te vullen en op te sturen of te mailen naar bureau erkenningen. 

Voor beide geldt, u moet zelf actie ondernemen. Als u dit niet doet en u volgt niet alle bijeenkomsten van u samengestelde pas, dan wordt u pas als verlopen bestempeld en dient u dus opnieuw examen te doen.

Verlengen van uw vakbekwaamheidsbewijs

Geschreven op 11 oktober 2019.


Gerelateerde afbeeldingSinds 1 januari 2019 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden, die van invloed kunnen zijn op het verlengen van uw bewijs van vakbekwaamheid. Er bestaan nu nog combinaties van licenties. Alle nieuwe passen die worden uitgegeven na 1 januari 2019 zullen van elkaar worden losgekoppeld. 
In de komende jaren wordt elke licentie apart vermeld op uw pas.

Voor 1 januari 2019 kwamen er meerdere samengestelde passen voor. Bijv. Uitvoeren Gewasbescherming + KBA. Als deze door het bijwonen van de juiste kennisbijeenkomsten wordt verlengd, krijgt u straks 2 nieuwe passen toegestuurd. Een pas Uitvoeren Gewasbescherming en een pas KBA. 

Ook is er een nieuwe licentie Adviseren Gewasbescherming bijgekomen.
Voor deze laatste licentie dienen 5 verlengingsbijeenkomsten te worden gevolgd, allen in de competentie Adviseren Gewasbescherming. Deze licentie kan dus niet worden verlengd door het bijwonen van de bijeenkomsten, zoals o.a. teelt en veiligheid en techniek.

Voor het verlengen van uw bewijs van vakbekwaamheid die is ingegaan voor 1 januari 2019 gelden nog de oude regels voor het verlengen. Maar voor de bewijzen van vakbekwaamheid die geldig zijn vanaf 1 januari 2019 gelden nu soms andere verlengingseisen.

Een overzicht van welke bijeenkomsten u dient te volgen, kunt u vinden op onze site.
Klik hier voor meer informatie.

Let op: Helaas maken wij nog te vaak mee, dat mensen te weinig of de verkeerde velengingsbijeenkomsten hebben gevolgd, waardoor hun bewijs van vakbekwaamheid (licentie) niet kan worden verlengd.
U moet dan opnieuw examen doen. Controleer daarom regelmatig uw studievorderingen. Dit kunt u doen door te gaan naar de site van bureau erkenningen en dan op inloggen te klikken.
Klik hier voor een directe link.

Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn, dan kunt op deze pagina nieuwe inloggegevens aanvragen. Mocht dit niet lukken, dan staat hier ook het nummer van RVO op vermeld. Hier kunt u telefonisch terecht met al u vragen.

Effect groenbemesters het grootst bij vroege zaai

Geschreven op 18 juli 2019.

Een groenbemester kan worden ingezet om de hoeveelheid organische stof te verhogen, uitspoeling van stikstof tegen te gaan, onkruid te onderdrukken, aaltjes te reduceren of om aan de verplichting van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te voldoen.

Effect van groenbemesters
Het effect van groenbemesters is het grootst bij vroege zaai. Vroeg zaaien leidt tot een grotere massa van blad en wortels, waardoor meer organische stof geproduceerd wordt. Een gewas dat bietencysteaaltjes reduceert (resistente bladrammenas of resistente gele mosterd), zorgt bij vroeg zaaien voor de grootste afname van deze aaltjes. Een verkeerde keuze kan echter bijdragen aan de vermeerdering van bietencyste- of andere aaltjes.

De beste keuze voor de beheersing van bietencysteaaltjes is bladrammenas, gele mosterd of (voor de vergroening) een mengsel van bladrammenas en gele mosterd of zwaardherik. Deze groenbemesters hebben ook een positieve rol in de beheersing van rhizoctonia!

Zaai als een volwaardig gewas
Voor een goed geslaagde groenbemester is het belangrijk een goed los zaaibed te maken. Geef dus ook aan de zaai van groenbemesters voldoende aandacht. Daar hoort ook een stikstofgift van 60-80 kg/ha bij. (Bron: IRS)

Voor de inzaai van groenbemesters heeft WPA-Robertus een breed pakket aan groenbemesters die voldoen aan de vergroeningseisen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kies de meest geschikte groenbemester voor uw teeltdoel(en) voor het beste resultaat.

Klik hier voor onze folder met meer informatie.

Compost

Geschreven op 17 juli 2019.

Het oogstseizoen staat voor de deur. Als de eerste gewassen van het land zijn, is de tijd om aandacht te besteden aan uw grond.
Met alleen een groenbemester in combinatie met dierlijke mest wordt onvoldoende organische stof aangevoerd.

De bodem is aan het verschralen. De aanvoer van organische stof moet minimaal gelijk zijn aan de afbraak. Voor een vruchtbare bodem zijn voldoende organische stof, een actief bodemleven, een juiste pH-waarde en een goede bemesting van groot belang.

Door nu Agrotop-compost te bestellen, bent u verzekerd van tijdige levering. Agrotop-compost is Keurcompost Klasse A. De normen ten aanzien van zuiverheid zijn tweemaal zo streng als bij Klasse B. Agrotop-compost wordt geleverd door WPA-Robertus en geproduceerd bij Attero.

Klik hier voor aanvullende informatie.

 

Zandzoeker app: Mag u wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzetten?

Geschreven op 13 maart 2019.

Dual Gold en Gardo Gold: Gebruik op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden niet meer toegestaan.
De werkzame stof s-metolachloor uit de producten Dual Gold® en Gardo®Gold zit in een Europese herregistratie. Het is duidelijk geworden dat een ongewijzigd gebruik zal leiden tot een voorstel voor non-approval (dus een verbod). 

Voor diverse teelten zijn Dual Gold en GardoGold zeer belangrijk. Er is Syngenta alles aan gelegen deze producten zoveel als mogelijk voor de toekomst te behouden. Om dit te realiseren geldt in overleg met het Ctgb per 14 maart 2019 een verbod voor het gebruik van Dual Gold en Gardo Gold op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. Op alle overige gronden blijft het gebruik van deze beide producten ongewijzigd.

Zandzoeker-app. Wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzettenOm u te helpen bij het bepalen of u Dual Gold of Gardo Gold kunt gebruiken, heeft Syngenta een website ontwikkeld: www.zandzoeker.nl. Voor gebruik op uw mobiele telefoon gaat u naar: "zandzoeker" in de app- of play-store van uw telefoon. 
Hierin kunt u per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of u Dual Gold of Gardo Gold wel of niet mag gebruiken.


Als u de app heeft geopend, kiest u uit de lijst het gewenste onkruidbestrijdingsmiddel. Daarna kiest u uw huidige locatie of vult u een gewenste locatie in. De kaart die u dan te zien krijgt, op basis van de grondsoortenkaart Nederland, Wageningen Universiteit, 2006, laat zien of u op een perceel het door u gekozen middel wel of niet (= perceel is rood of gedeeltelijk rood gekleurd, als het product niet gebruikt mag worden) in mag zetten.

Wijzigingen wetgeving bezit bedrijfsvoeren gewasbescherming

Geschreven op 01 november 2018.

De wetgeving ten aanzien van het in het bezit moeten zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming is de laatste jaren wat gewijzigd.

 

 • Iedereen die gebruik maakt van professionele gewasbeschermingsmiddelen, geboren is op of na 1 januari 1996 en die ondernemer is van een tuin- of landbouwbedrijf, dient in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie II). Bent u geboren voor 1 januari 1996, dan kunt u in dezelfde situatie volstaan met het vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren gewasbescherming (licentie I).
 • Als meerdere personen binnen één bedrijf werken met professionele gewasbeschermingsmiddelen, dan moet er minimaal 1 persoon zijn, die beschikt over het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming. Ook als er door het bedrijf geen loonwerk wordt uitgevoerd.

De NVWA voert controles uit op het wel of niet aanwezig zijn van de juiste vakbekwaamheidsbewijzen binnen uw bedrijf.

Controleer welke verlengingsbijeenkomsten u nog dient te volgen!

Geschreven op 23 oktober 2018.

 

Helaas komt het nog regelmatig voor dat mensen hun licentie laten verlopen, omdat ze in de veronderstelling zijn voldoende bijeenkomsten te hebben gevolgd. Bij controle blijkt dit dan niet het geval te zijn. Of men heeft de verkeerde thema's gevolgd.

Ook komt het voor dat mensen willen verlengen terwijl hun nieuwe pas nog niet geldig is. Op dat moment kan de bijeenkomst niet worden bijgeschreven. Uw pas is nog niet geldig. Het inleveren van uw oude pas heeft geen zin, omdat u al voldoende punten heeft gehaald voor uw nieuwe pas. U kunt geen extra punten halen. Deze komen te vervallen. 

Voor de aantekening knaagdierbeheersing agrarische bedrijven (KBA) geldt, dat deze is afgegeven voor de pas waarop u hem heeft gehaald en deze was ook gelijk geldig voor de daarop volgende pas. 
Wij verzoeken u vriendelijk de gevolgde en benodigde bijeenkomsten te controleren, alvorens u zich inschrijft voor een bijeenkomst.

U kunt dit doen door naar de site van bureau erkenningen te gaan en daar het tabblad inloggen aan te klikken.
Klik hier voor de directe link. U kunt hier uw gebruikersnaam en wachtwoord intoetsen en op aanmelden klikken. U kunt dan alle gevolgde en eventueel nog te volgen bijeenkomsten achterhalen. Mocht u deze gegevens niet meer in uw bezit hebben, dan kunt u onder inloggevens kwijt, de gevraagde gegevens invullen. U krijgt dan binnen een paar minuten een mail met uw inloggegevens. Ook kunt U bellen met het telefoonnummer 088 042 42 42 (lokaal tarief). De RVO.nl beantwoordt hier uw vragen. 

U bent natuurlijk altijd welkom om de bijeenkomsten bij te wonen, ook zonder het verlengen van uw licentie.

Onkruidbestrijding in grasland: in nazomer en herfst na deze droge zomer.

Geschreven op 11 september 2018.

Heel wat graspercelen hebben behoorlijk slijtage opgelopen door de extreem droge zomerperiode. Veel onkruiden (zoals paardenbloem en zuring) wortelen dieper dan het gras en zijn daarom ook beter in staat om een droge periode te overleven. Daarnaast biedt het gras door een schrale en open stand in een dergelijke droge periode ruimte aan zaadonkruiden om te kiemen. 

In deze situaties is het raadzaam om niet te wachten tot het voorjaar om een onkruidbestrijding uit te voeren. Maar om dit direct in de nazomer/herfst te doen, wanneer de onkruiden weer goed aan de groei zijn door voldoende regen. De graszode heeft zo de rest van de herfst de tijd om de lege plekken van de onkruiden op te vullen en heeft geen last meer van onkruidconcurrentie om licht en voeding. In het voorjaar staat er direct een volle graszode voor een eerste snede van een hoge kwaliteit. 

Controleer daarom uw grasland en voer zo nodig een onkruidbestrijding uit. 

Wanneer nodig kan ook in de nazomer en herfst heel goed een onkruidbestrijding plaatsvinden. De weersomstandigheden, temperatuur en luchtvochtigheid zijn vaak gunstig voor een goed resultaat van een onkruidbestrijding. Onkruiden als ridderzuring, paardenbloem, boterbloem en muur laten zich ook in het najaar goed bestrijden. (bron: Dow AgroSciences)
Klik hier voor de folder: Onkruidbestrijding in grasland: in nazomer en herfst na deze droge zomer.

Gebruik inoculanten verdroogde mais

Geschreven op 24 augustus 2018.

Mais die verdroogd op het veld staat moet, indien hij kolfloos is, gehakseld worden. Bij de aanwezigheid van een kolf kan gewacht worden tot de korrels rijp zijn.

Kolfloze mais of mais met een slechte kolf zal in stengel en blad veel suikers bevatten. Immers, de opgebouwde suikers door fotosynthese kunnen niet naar de kolf getransporteerd worden.

Verdroogde mais geeft aanleiding tot broei
Verdroogde mais kan bij het inkuilen moeilijk aangereden worden. Dit betekent dat er veel lucht tussen de maisdelen zit (luchtkamers).Maiskuilen die slecht aangereden zijn gaan gemakkelijk broeien bij het openen.

Verdroogde mais is vaak vuil en bevat meestal een hoger gistenbestand. Deze gisten zorgen bij het openen van de kuil voor een versnelde broei.

Verdroogde mais bevat, zoals hierboven aangegeven, vaak veel suiker. Tijdens het inkuilproces wordt slechts een gedeelte van de suikers omgezet naar melkzuur met als gevolg veel restsuiker. Restsuikers zijn een ideale voedingsbron voor gisten en schimmels bij het openen van de kuil. De gisten geven aanleiding tot broei en de schimmels zijn vaak veroorzakers van micotoxinen in de kuil.

Het gebruik van Pioneer 11A44 remt broei en schimmelvorming

Pioneer 11A44 vertraagt de broei bij uitkuilen aanzienlijk. Door broei stijgt naast de temperatuur ook de pH in de kuil. Onder deze omstandigheden kunnen schimmels zich goed ontwikkelen. Het onderdrukken van de broei met Pioneer 11A44 remt dus ook de vorming van schimmels in de kuil.
Gebruik dus bij het inkuilen van verdroogde mais steeds Pioneer 11A44.

 

Besluit
Verdroogde mais geeft na het uitkuilen sneller aanleiding tot broei door vervuiling, minder goede aandrukbaarheid en verhoogd suikergehalte. Het gebruik van Pioneer 11A44 kan de broei aanzienlijk vertragen. Uw loonwerker kan dit op een eenvoudige manier toe passen.

Een overzicht van de crisismaatregelen droogte

Geschreven op 09 augustus 2018.

Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland heeft voorgesteld over. De organisatie is hier blij mee, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog lang niet zijn.

LTO Nederland blijft in overleg met LNV om de voortgang te bespreken en is eveneens in gesprek met ketenpartijen over de afwikkeling van contracten met leveringsverplichtingen. Door de droogte kunnen leveringsproblemen ontstaan.
 
Welke crisismaatregelen heeft LNV overgenomen en wat is de status hiervan? Een overzicht.

 • Vervroegde uitbetaling GLB-gelden

De Europese Commissie heeft aangegeven dat maximaal 70% van de GLB-gelden vanaf 16 oktober uitbetaald mag worden. Dit is maximaal 6 weken eerder dan normaal. Terwijl de overige 30% van de GLB-gelden dan pas medio februari uitbetaald zullen worden. Inzet van LTO Nederland is om het hele bedrag vervroegd uit te betalen. Uit gesprekken met LNV blijkt dat RVO niet de capaciteit heeft om vervroegde of gesplitste betalingen te regelen. Daarom heeft LNV gekozen voor een kredietzekerheidsstellingssysteem waarbij RVO boeren een document kan geven waarmee zij een overbruggingskrediet kunnen aanvragen bij hun bank. Niet ideaal, vindt LTO, maar voor bedrijven die echt kampen met liquiditeitsproblemen zou dit mogelijk soelaas kunnen bieden. LTO Nederland bepleit dat LNV zo vroeg mogelijk in december gaat starten met de GLB-uitbetalingen.

 • Uitrijden van mest

Boeren mogen 2 weken langer (tot 15 september) mest uitrijden op bouwland. Of ook langer mest mag worden uitgereden op grasland en op ingezaaide vanggewassen op bouwland, hangt nog af van het advies van het Commissie van deskundigen meststoffenwet (CDM). Ook de optie van vaste mest op grasland is voorgelegd door LNV aan het CDM. LNV heeft deze commissie om advies gevraagd omdat mest uitrijden op versterkt verdroogd grasland schadelijk zou kunnen zijn voor het milieu. Hierover komt meer duidelijkheid in de tweede helft van augustus. LTO Nederland vindt dit veel te laat.

 • Herinzaai van gras (scheurverbod)

LNV wil de mogelijkheid bieden om gras in te mogen zaaien na 15 september. De Europese Commissie moet echter nog akkoord geven. De voorwaarden waaronder dit zou mogen, zijn ook nog niet duidelijk. LTO Nederland dringt aan op snel duidelijkheid.

 • Inzaaien van vanggewas na maisoogst

Boeren zijn niet verplicht om direct na een (vervroegde) maisoogst een vanggewas in te zaaien. LNV heeft dit besloten. Hierover hoeft geen toestemming te komen van Brussel.

 • Agrarisch natuurbeheer

Bij controle op agrarisch natuur- en landschapsbeheer om vergoeding voor afgesproken maatregel te krijgen, houdt de NVWA rekening met dat door droogte sommige planten niet aanwezig zijn. 

 

Over deze maatregelen moet nog duidelijkheid over komen:

 • Mest uitrijden op grasland (drijfmest en vaste mest)
 • Herinzaai van gras in combinatie met het toedienen van drijfmest op zand- en lössgrond tot en met 15 september

Mest uitrijden op vanggewas na mais, als deze mais vroegtijdig geoogst is, zodat ook in de herfst nog een goede oogst kan worden binnen gehaald.

LNV verwacht meer informatie te kunnen geven over de stand van zaken in de tweede helft van augustus. LTO Nederland heeft aangegeven dit veel te laat te vinden en hebben aangedrongen bij LNV vaart te maken met deze besluiten. (bron: LTO Nederland)

Wat doet LTO Nederland verder in het kader van de droogtecrisis? Hiervoor verwijzen wij u naar de site van LTO Nederland. Klik hier voor een link naar de site.

Grasland scheuren of vernietigen

Geschreven op 07 augustus 2018.

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden met voorwaarden waarin u uw grasland mag scheuren of vernietigen. Zo spoelt er niet te veel stikstof uit. Klik hier voor de regels per grondsoort.

De regels voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland zijn er voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Heeft u schade aan uw grasland door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Als uw perceel op zand- of lössgrond ligt, kunt u een vrijstelling voor schadeherstel aan RVO doorgeven. Maakt u gebruik van derogatie? Dan gelden er vanaf 2018 andere regels voor het vernietigen van grasland voor uw bedrijf. Wilt u bijvoorbeeld na 31 mei uw grasland scheuren voor graslandvernieuwing? Als dit perceel op zand- of lössgrond ligt, moet u dit aan RVO doorgegeven.

Vrijstelling schadeherstel
Heeft u schade aan uw grasland op zand- of lössgrond en wilt u dit herstellen? Dan kunt u tot 31 augustus vrijstelling aanvragen voor het vernietigen van uw perceel of een perceelgedeelte grasland.

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De beschadiging van uw grasland is veroorzaakt door droogte of vraat door dieren die in uw graszode leven.
 • Uw verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is ten minste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
 • De totale oppervlakte beschadigd grasland is ten minste 5% van de oppervlakte grasland die op uw bedrijf in gebruik is.
 • Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een rapport dat u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het rapport is gereed voordat u zich aanmeldt. U bewaart dit rapport op uw bedrijf.
 • De herinzaai van uw gescheurde graszode gebeurt binnen 7 werkdagen nadat u deze heeft vernietigd. U kunt tot en met 15 september gras herinzaaien.

Graslandvernieuwing derogatiebedrijven
Heeft u derogatie en wilt u na 31 mei grasland scheuren op zand- en lössgrond voor graslandvernieuwing? Dan kunt u tot 31 augustus uw perceel of perceelsgedeelte hiervoor aanmelden. 

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht meer voor uw gescheurde grasland. In plaats daarvan rekent u met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikgebruiksnorm.
 • U meldt uw perceel of perceelsgedeelte bij RVO aan voordat u het grasland vernieuwt. U kunt tot en met 15 september gras herinzaaien.

Controle en handhaving
Als u grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit. (Bron: RVO.nl)

Onze buitendienstmedewerkers kunnen u vertellen welke geregistreerd schade-expert een rapport voor u op kan stellen.
Via deze link kunt u het hele artikel op de RVO site lezen: Klik hier.

EHBO bij verdroogd grasland

Geschreven op 07 augustus 2018.

De droogte die momenteel Nederland teistert veroorzaakt schade aan gewassen. Veel graslandpercelen laten al weken geen groei meer zien en verkleuren van groen naar geel. Het gevolg is dat melkveehouders nu al de ruwvoervoorraad voor aankomende winter moeten aanspreken.

Wat kunt u doen om uw grasland zo goed mogelijk uit de droogte te krijgen?

Wees voorzichtig met maaien
Maaien tijdens droogte kan veel schade veroorzaken aan uw grasland. Staat er minder dan 20 centimeter gras (2.000 kg per ha) dan kunt u het maaien beter uitstellen. Na het maaien gebruikt de grasplant zijn reserves voor het aanmaken van nieuw blad. Maar in droge periodes heeft de grasplant deze reserves juist nodig om te overleven. Bovendien is het berijden van het grasland een te zware belasting van de grasmat, en zullen rijsporen lang zichtbaar blijven. Indien u toch gaat maaien, maai het gras dan niet korter dan 7 centimeter.

Beweid af en toe
Grasland af en toe beweiden tijdens droge periodes zorgt voor herstel van het grasland. Uw koppel melkvee tijdens avonduren de grasresten laten vreten komt ten goede aan het gras. Houd de conditie van uw vee dat uitsluitend buiten loopt (jongvee) goed in de gaten. Door het lage grasaanbod kunnen ze snel vermageren.

Heeft uw gras de droogte overleefd?
Gras kan een droge periode overleven. Of uw gras de droge periode heeft doorstaan, kunt u eenvoudig controleren. Steek een stuk van 20 bij 20 cm uit de graszode en leg deze 10 minuten in een bak met water. Indien er binnen een paar dagen witte ondergrondse wortels of groene puntjes in het gewas ontstaan, zal het grasland zich herstellen na de droogte. Is dit niet het geval, dan zal uw grasland waarschijnlijk niet meer herstellen. Graslandvernieuwing is dan de enige optie om uw ruwvoerpositie veilig te stellen.

Let op voor ruwbeemd
Indien er in de uitgestoken zode nieuwe plantjes ontstaan met witte voetjes, wees dan alert. De kans op ontwikkeling van ruwbeemd en straatgras in uw grasland is dan erg groot. Ruwbeemd is te bestrijden door uw grasland regelmatig te wiedeggen en door te zaaien. (bron: Barenbrug)

Mangaangebrek in suikerbieten

Geschreven op 29 juni 2018.

Langdurig mangaangebrek kan tot een opbrengstderving van bieten leiden. Mangaangebrek kan met een bespuiting worden bestreden.

Waar te verwachten
Op zand- en dalgronden wordt de kans op het optreden van mangaangebrek bepaald door de pH van de bodem. De kans op mangaangebrek neemt toe in het pH traject tussen 5,4 en 6,2. Onder dit traject is er geen en erboven een grote kans op mangaangebrek.

Op kleigronden kunt u mangaangebrek verwachten als het gehalte aan reduceerbaar mangaan lager is dan 60 mg per kg grond. Dit geldt echter alleen voor gronden met een organische stof gehalte kleiner dan 2,5%. Op gronden met een hoger gehalte aan organische stof ligt de grens op 100 mg per kg grond. Verder is de vochttoestand van belang. In een droge bodem is het gehalte aan reduceerbaar mangaan doorgaans lager dan in een vochtige bodem.

 

Symptomen
Mangaangebrek typeert zich door bleek-gele vlekken die in een wolkvorm tussen de nerven voorkomen (zie foto 1.) Let op dat u de vlekken niet verwart met die van stemphylium. In een later stadium vertonen de bleek-gele vlekken een bruinverkleuring. Aangetaste bladeren staat rechtop en kunnen bij zware aantasting bovenaan naar binnen krullen. 

Bespuiting
Mangaangebrek kunt u oplossen met een (herhaalde) bespuiting met een mangaanmeststof. Ernstig en langdurig (circa drie maanden of meer) mangaangebrek kan opbrengst kosten.
Daarom het advies om een mangaanbespuiting uit te voeren als uw bietenperceel hier last van heeft. Omdat mangaan weinig mobiel in de plant is, is het vaak nodig de bespuiting na een paar weken te herhalen. (Bron: IRS)

Stemphylium en cercospora gevonden op Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen

Geschreven op 20 juni 2018.

Op verschillende bietenpercelen op het Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen is stemphylium en cercospora gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in deze twee gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door een van de vijf bladschimmels hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Voor de overige gebieden is nog geen waarschuwing van kracht. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is om in deze regio’s regelmatig te controleren op bladschimmels.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt de fungiciden minder goed op. Spuit de fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een droogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.

 

Foto 1. Gele vlekjes veroorzaakt door stemphylium. Kenmerkend is de onregelmatige vorm met de bruinverkleuring in het midden. Later worden de vlekken bruin, deze kunnen makkelijk verward worden met pseudomonas of cercospora. Let er wel op dat er ook andere oorzaken dan stemphylium kunnen zijn voor het ontstaan van gele vlekjes op de bladeren.

 

 

Foto 2. Bladvlek veroorzaakt door cercospora. Kenmerkend zijn de witte sporen op de zware sporendragers (bolletjes). De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas.(bron: IRS)

Klik hier voor meer informatie.

Sneller dan bellen, bestellen met de WPA-Robertus bestelapp

Geschreven op 12 april 2018.

Vanaf vandaag kunt u uw bestellingen plaatsen via de nieuwe WPA-Robertus bestelapp. Deze app is in de app store (zowel voor Android of IOS) te downloaden. De bestelapp komt naar voren, als u in het zoekscherm WPA-Robertus invult.
 
Het bestellen via de app, biedt u de mogelijkheid om 24 uur per dag uw orders aan ons door te gegeven.
Levering vindt plaatst op werkdagen en niet in het weekend.
Als u uw order plaatst, kunt u kiezen uit drie mogelijke bezorgopties.

 • Vandaag (voor 8.45 uur bestellen)
 • Morgen
 • Per gelegenheid (binnen 5 werkdagen)

Voorbeeld: Een order die op vrijdag na 8.45 uur is besteld, wordt maandag uitgeleverd.

Als het door u bestelde product bij ons op voorraad is, dan zullen wij uw bestelling op het door u gekozen bezorgmoment uitleveren. Indien dit niet het geval is leveren wij het product, zodra het bij ons binnen is zo spoedig mogelijk uit. Ook houden wij ons het recht voor om een vergelijkbaar product aan u uit te leveren.
 
Als u uw bestelling plaatst via de app, ontvangt u een bevestiging in uw mailbox. Zo kunt u altijd uw bestellingen nazien.
 
Klik hier voor nadere uitleg hoe u de bestelapp op uw telefoon of tablet kunt installeren.
 
Na het aanmelden voor de bestelapp zullen wij de gegevens controleren en deze binnen 2 werkdagen activeren.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met uw vertegenwoordiger.

Minimaal 75% driftreductie verplicht

Geschreven op 06 maart 2018.

Vanaf 1 januari 2018 is bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen minimaal 75% driftreductie verplicht. De datum van de inwerkingtreding is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer van 15 november 2017, de maatregelen waren al eerder beschreven in het besluit van 23 juni 2017.

Deze maatregel is een doelvoorschrift, wat betekent dat de bewijslast ligt bij de toepasser. De wijze waarop voldaan kan worden is beschreven in de Driftreductie Techniek-klassen (de DRT-lijst) en de Driftreductie Doppen-klassen (de DRD-lijst)

Heeft u een standaardspuit, dan is de meest eenvoudige wijze om te kiezen voor een spuitdop uit de driftreductieklasse 75% van de DRD-lijst. Naast het type spuitdop is drift afhankelijk van de druk aan de spuitdop. Door verlaging van de druk kan in sommige gevallen met dezelfde spuitdop 75% driftreductie worden bereikt. Naast het gebruik van driftreducerende doppen kunnen driftarme technieken uit de DRT-lijst worden toegepast: lucht/vloeistof-spuitsystemen, het sleepdoek spuitsysteem of Wingssprayer en luchtondersteuning. Een andere driftreducerende techniek is een dopafstand van 25 cm en een spuitboomverlaging tot 30 cm boven gewas of grond. 

Overige eisen
Bij het spuiten mag de spuitboomhoogte maximaal 50 cm boven het gewas zijn en de windsnelheid maximaal 5 meter per seconde (ongeveer windkracht 3). Het gebruik van kantdoppen langs watervoerende sloten blijft van kracht evenals de teeltvrije zones, minimaal 50 cm voor bieten.Verder is in het Activiteitenbesluit opgenomen dat veldspuiten vanaf 1 januari 2019 voorzien zijn van een drukregistratie. Dit is om te controleren of er bij de voorgeschreven druk wordt gespoten.Tenslotte, 75% driftreductie en 50 cm teeltvrij zijn minimum-eisen. Bij toepassing van sommige middelen is een hogere driftreductie-klasse of een bredere teeltvrije zone vereist, lees daarom tijdig, voor zaai, de etiketten nauwgezet. 

Advies
Zorg voor het komende spuitseizoen dat u 75% driftreducerende spuitdoppen heeft en overweeg, zeker bij de aanschaf van een nieuwe spuit, een andere driftreducerende spuittechniek. (Bron: IRS)

Certificeringsplicht plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2017

Geschreven op 09 december 2016.
Voor bedrijven die rodenticiden buiten willen toepassen, gelden er per 1 januari 2017 nieuwe regels.
 1. Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd. Dit is een aanvullende module op de bestaande KBA licentie.
 2. Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.
In 2016 is bepaald dat er een overgangsregeling van kracht is, wat concreet betekent dat wanneer u zich vóór 1 januari 2017 heeft gemeld bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en kunt aantonen dat u een overeenkomst heeft met een CI (getekende offerte) met daarbij een auditafspraak vóór 1 juni 2017, u tot die tijd rodenticiden mag blijven toepassen. Om gebruik te mogen maken van deze overgangsregeling dient u onderstaande stappen zorgvuldig te doorlopen. De belangrijkste stap voor nu pre-registratie vóór 1 januari bij ILT.

Stap 1: Check noodzaak

De certificeringsplicht is niet voor alle agrariërs relevant. Agrariërs zijn certificeringsplichtig indien zij
 1. knaagdierbestrijding op hun bedrijven in eigen beheer (blijven) uitvoeren
 2. daarbij de mogelijkheid willen behouden om ook buiten gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in te zetten.
Voor inzet van middelen binnen gebouwen blijft het hebben van een KBA certificaat voldoende. De certificeringsplicht geldt ook voor professionele knaagdierbestrijders; agrariërs die de knaagdierbestrijding hebben uitbesteed kunnen het betreffende bedrijf hierop aanspreken.

Stap 2: Pre-registratie
De certificeringsplicht gaat formeel op 1 januari 2017 in. Agrariërs die overwegen hun bedrijf te laten certificeren en gebruik willen maken van de overgangsregeling wordt geadviseerd zich vóór deze datum te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat geval krijgen zij nog tot 1 juni 2017 om hun certificering in orde te maken.U pre-registreert zich gratis door onderstaande stappen te volgen.
 1. Ga naar de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (klik hier voor een directe link)
 2. Ga naar direct naar, en klik op melden.
 3. Geef bij rubriek aan: Risicovolle stoffen en bij soort: Buitengebruik anticoagulantia
 4. Vul uw email adres in en volg de stappen zoals door ILT aangegeven.
Let op: Bedrijven die zich niet vóór 1 januari bij ILT gemeld hebben, kunnen geen aanspraak maken op de overgangsregeling!

Stap 3a: Kies uw Certificerende Instantie
Heeft u stap 2 tijdig uitgevoerd? Dan is het bij buitengebruik van rodenticiden gedurende de overgangsperiode voldoende als u kan aantonen een overeenkomst met een erkende Certificerende Instantie te zijn aangegaan en dat er een audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017.
Voor de bedrijfscertificering zijn momenteel een aantal Auditorganisaties toegelaten. Zie http://kpmb.nl/Register/Certificerende-instanties

Stap 3b: Registratie bij Bureau Erkenningen
(Mogelijk vanaf 10 december 2016)
U dient zich tevens te melden bij Bureau Erkenningen. Dit moet u geregeld hebben vóórdat u daadwerkelijk aan de slag gaat met het buitengebruik van rodenticiden. Bij het melden geeft u aan met welke Certificerende Instantie u contact legt voor het plannen van een eerste audit. Bureau Erkenningen verwerkt uw melding waarna de door u gekozen Certificerende Instantie contact met u zal opnemen voor het plannen van de eerste audit. Deze audit moet vóór 1 juni 2017 gepland staan.
Meld u vanaf 10 december bij Bureau Erkenningen

Stap 4: Volg cursus KBA-GB
Om aan te tonen dat gewerkt wordt volgens IPM (Integrated Pest Management) principes is – naast de bedrijfscertificering – een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB nodig. Dit is een aanvullende module op het al bestaande KBA certificaat.
Cursussen en examens KBA-GB worden gegeven door bevoegde AOC docenten in combinatie met ervaren knaagdierbeheersers. De examens zijn in opdracht van Bureau Erkenningen opgesteld en worden digitaal afgenomen. Het volgen van een cursus (kennisbijeenkomst) is verplicht.

Tijdig inplannen
Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling dan dient u dit examen tijdig in te plannen en uiterlijk vóór 1 juni 2017 te hebben gehaald.
 • De KBA-GB opleiding is naar verwachting vanaf januari 2017 te volgen, onder voorwaarde dat de agrariër al over een KBA certificaat beschikt.
 • De KBA-opleidingen worden vanaf december weer gegeven
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van LTO en de site van Bureau erkenningen.

(Bron: LTO en Bureau erkenningen)

 

Inschrijven cursus KBA of KBA-GB
Mocht u interesse hebben in het volgen van een cursus KBA-GB of cursus/verlenging KBA. Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar licentie@wpa-robertus.nl.
Wij zullen dan proberen in samenwerking met TerraNext een cursus bij u in de regio te organiseren. 
Klik hier voor het inschrijfformulier
Geeft u alstublieft duidelijk aan om welke cursus het hierbij gaat.

Wie goed bewaart, die heeft wat

Geschreven op 28 oktober 2016.

Hoewel de bietencampagne dit jaar korter is dan in voorgaande jaren, zullen toch weer de nodige bieten voor meerdere weken bewaard moeten worden. Het blijft daarbij onverminderd van belang om de oogst en het aanleggen en afdekken van de bewaarhoop met zorg uit te voeren en tijdens de bewaarperiode de temperatuur in de bietenhoop te blijven volgen.

Een gezond gewas en goed rooiwerk zijn de basisvoorwaarden voor een succesvolle bewaring van bieten.
Door rot of vorst aangetaste bieten geven hoge bewaarverliezen in de hoop. Probeer daarom te voorkomen dat zulke bieten in de hoop komen. De rooikwaliteit en de temperatuur in de hoop tijdens de bewaring bepalen vervolgens in grote mate de bewaarverliezen.

Oogst met aandacht
Rooi bij late levering niet onnodig vroeg, maar wacht ook weer niet zolang totdat de kans op zeer natte of bevroren grond te groot wordt. Bij rooien onder gunstige omstandigheden voldoet een minder intensieve reiniging om grondtarra, bladresten en onkruid voldoende te verwijderen en kunnen puntbreuk en kneuzingen beperkt worden. Let op dat het kopwerk goed uitgevoerd wordt: niet te diep, maar wel alle bladstelen eraf. Probeer ook bij het aanleggen van de bewaarhoop beschadiging van de bieten zoveel mogelijk te voorkomen.

Controleer de temperatuur in de hoop
In een langgerekte, dakvormige hoop van maximaal 2,5 meter hoog kan de ademhalingswarmte van de bieten via natuurlijke ventilatie doorgaans voldoende worden afgevoerd. Indien telers wegens ruimtegebrek zich toch genoodzaakt zien om van deze hoopvorm af te wijken kan mechanische ventilatie uitkomst bieden om warme plekken in het midden van de hoop te voorkomen. De afdekstrategie moet erop gericht zijn om de bieten zo koel mogelijk, maar wel vorstvrij en droog te houden. Check dagelijks de actuele weersvoorspellingen en eventuele vorstwaarschuwing en dek de hoop tijdig af met geschikt materiaal als grote hoeveelheden (>10mm) regen of vorst verwacht worden Meet vervolgens regelmatig de temperatuur op diverse plaatsen in de hoop en onderneem actie als de temperatuur tot boven de 8°C stijgt. (bron: IRS)

Toptex
Gezonde, schone en weinig beschadigde bieten zijn een eerst vereiste voor een goed bewaarresultaat. Uit een langgerekte, dakvormige hoop kan de warmte goed weg. Afdekken van de hoop met Toptex houdt de bieten droog. Bij kans op nachtvorst wordt geadviseerd over de gehele kuil stro aan te brengen, met eventueel een extra laag folie om bevroren bieten te voorkomen.

TOPTEX aardappel- en bietendoek is leverbaar in de volgende afmetingen:
• 9,8 x 12,50 meter          
• 9,8 x 25 meter           
• 12,50 x 25 meter

Klik hier voor meer informatie over Toptex

Gewasbeschermingsmonitor

Geschreven op 07 september 2015.

Met ingang van dit teeltseizoen is het gewasbeschermingsplan vervangen door een gewasbeschermingsmonitor. Hiermee is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken – dus ook buiten de landbouw - een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.

Maatregelen
De monitor komt in de plaats van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden (overzicht aspecten: zie bijlage). Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.
Met de gewasbeschermingsmonitor houden telers onder meer bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook administreren zij hun vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Monitor vormvrij
Het idee achter het opstellen van de gewasbeschermingsmonitor is dat de teler op basis van de monitor zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen. Daarnaast helpt de gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden. Hiermee wordt de telers ruimte geboden om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen. LTO verwacht geen problemen bij de uitvoering omdat de meest gebruikte systemen bij telers reeds zijn toegerust op de nieuwe werkwijze.

Om u een leidraad te geven welke gegevens u moet registreren, hebben wij een gewasbeschermingsmonitor voor u gemaakt. Klik hier voor de link naar de Gewasbeschermingsmonitor.