Verantwoord inzamelen van lege STORL verpakkingen
 

STORL-logo’s
In het verleden werd er gebruik gemaakt van één logo en was het afhankelijk van de toegevoegde tekst of het om Bedrijfsafval of Klein Gevaarlijk Afval ging. De toegevoegde tekst gaf tevens aan of de verpakking gespoeld moest worden of niet.
Bij de huidige logo’s is de bestemming van de lege verpakking direct zichtbaar aan het logo zelf. Dit geeft in één oogopslag meer duidelijkheid. De toegevoegde tekst zegt iets over het wel of niet spoelen van de verpakking wat belangrijk is voor u als gebruiker van de middelen. De tekst bij het logo blijft dus wel belangrijk voor het wel of niet spoelen zoals wettelijk is voorgeschreven.


Hoe zien de logo's eruit
Direct onder het logo STORL VERPAKKING is aangegeven of het BEDRIJFSAFVAL of KLEIN GEVAARLIJK AFVAL is. In de verwijderingszin, de toegevoegde tekst, staat dit gegeven nogmaals vermeld en tevens of de verpakking wel of niet schoongespoeld moet worden zoals wettelijk is voorgeschreven.

Huidige STORL-logo's met Verwijderingszinnen (toegevoegde tekst)


Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
OF
Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.

 Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze volledig is geleegd.
OF
Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld,
zoals wettelijk is voorgeschreven.


Diverse bedrijven bieden de mogelijkheid om de lege, schoongespoelde kunststof verpakkingen voorzien van het logo, STORL-verpakking Klein Gevaarlijk Afval, verantwoord en duurzaam af te voeren.

De verpakkingen worden gebruikt als secundaire brandstof, van de warmte die hierbij vrijkomt wordt stroom opgewekt.
Het gescheiden inzamelen en verwerken van de lege verpakkingen levert milieuwinst op en kost niet veel extra moeite.