Bewijzen van vakbekwaamheid gewasbescherming


WPA-Robertus organiseert gedurende het jaar verschillende cursussen en licentieverlengingen t.b.v. de diverse "bewijzen van vakbekwaamheid gewasbescherming".
Voor het verlengen van deze vakbekwaamheidsbewijzen moeten er een aantal bijeenkomsten worden gevolgd, met een aantal verschillende thema's. Hieronder volgt een overzicht met de te volgen bijeenkomsten.

Verlengingseisen bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming
(vakbekwaamheidsbewijzen geldig VAN VOOR 1 januari 2019)

 
Als u naast een vakbekwaamheidsbewijs “Uitvoeren” ook nog een bewijs “Bedrijfsvoeren” heeft, is het voldoende alleen “Bedrijfsvoeren” te verlengen.

Verlengingseisen bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming
(vakbekwaamheidsbewijzen geldig VANAF 1 januari 2019)


Sinds 1 januari 2019 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden die van invloed zijn op het verlengen van uw bewijs van vakbekwaamheid. Een aantal licenties is van elkaar losgekoppeld. Er zullen soms meer en/of andere verlengingsbijeenkomsten gevolgd dienen te worden. Ook is er een nieuwe licentie Adviseren Gewasbescherming bijgekomen. Hieronder een overzicht met de licenties en de bijbehorende te volgen bijeenkomsten.

Als u naast een vakbekwaamheidsbewijs “Uitvoeren” ook nog een bewijs “Bedrijfsvoeren” heeft, is het voldoende alleen “Bedrijfsvoeren” te verlengen.
Als u naast een vakbekwaamheidsbewijs "Bedrijfsvoeren" ook een bewijs "Adviseren" heeft, is het voldoende alleen "Adviseren" te verlengen.

Het vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB kan alleen behaald worden d.m.v. een examen. De opleiding KBA is een verplichte vooropleiding.
KBA-GB sluit de KBA bevoegdheid in.


Voor meer informatie over welke bijeenkomsten u nog dient te volgen, verwijzen wij u naar de site van Bureau Erkenningen.
Houdt hiervoor uw pasnummer bij de hand.

Klik hier voor een directe link naar erkenningen.nl