Wintergraan

De komende weken zal er weer worden begonnen met het inzaaien van de wintergranen. De opbrengsten waren het afgelopen seizoen goed tot zeer goed te noemen ondanks de hoge gele roest druk in de wintertarwe in het voorjaar.

Voor het komend zaaiseizoen hebben wij een selectie gemaakt uit de beschikbare rassen. Deze rassen hebben zowel in de praktijk als op de proefvelden laten zien dat ze betrouwbaar en oogstzeker zijn. Hier vindt u een korte beschrijving van de rassen. 

Let op: Momenteel zijn sommige van de onderstaande rassen uitverkocht of nog beperkt leverbaar. Neem voor de actuele beschikbaarheid contact op met één van onze vestigingen of met één van onze buitendienstmedewerkers.

Wintergerst

Voor de komende uitzaai zijn de volgende (allen middenvroege) rassen beschikbaar:

 • KWS Meridian: Topper in Duitsland die zich goed kan meten met de opbrengsten van hybride wintergerstrassen.
 • Quadriga: Hoog opbrengende wintergerst met een goede sortering. Lang, stevig stro met een goede resistentie tegen netvlekkenziekte, meeldauw en dwergroest.

Wintertarwe

Voor het komende zaaiseizoen zijn de volgende rassen beschikbaar:

Vroeg:

 • Porthus: Porthus is een vroeg afrijpende maal/voertarwe met hoge opbrengsten. Porthus is een allround tarwe die geschikt is voor alle grondsoorten. Het ras heeft een goede resistentie tegen gele roest, aarfusarium en septoria. De meeldauw en bruine roest resistentie is matig. Porthus kan vroeg en laat gezaaid worden, echter bij late zaai zal de zaaizaadhoeveelheid wat moeten worden verhoogd.
 • KWS Talent: KWS Talent is een Duitse baktarwe. Het allround ras is in het najaar van 2017 opgenomen in de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. KWS Talent is een vroeg afrijpende tarwe en combineert goede ziekteresistenties met een goede bak- en maalkwaliteit en hoge opbrengsten. KWS Talent is een langere, maar stevige tarwe. Daarnaast heeft het ras een goede stro-opbrengst.
 • WPB Calgary: WPB Calgary is een Nederlandse baktarwe. Het ras is in het najaar van 2017 opgenomen in de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. Het ras komt zeer vroeg in bloei, rijpt vroeg af en kent daardoor een wat langere aarvullingsperiode. WPB Calgary is een ras met een zeer goed resistentiepakket tegen de verschillende graanziekten. De beoordeling op aarfusarium is gemiddeld (6,5).
 • KWS Extase: Nieuw op de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst 2020. Een midden tot vroeg afrijpend Frans baktarweras dat zeer hoog staat aangeschreven op het gebied van opbrengst, resistenties (met name Septoria Tritici) en agronomische kenmerken. Een zeer stevig ras. Geeft zeer veel aren op de m2. De roest resistenties zijn zeer goed te noemen.

Middenvroeg:

 • Bergamo: Bergamo is een baktarweras uit Frankrijk. Het is een middenvroeg afrijpend ras. Bergamo is zeer productief en geeft mooie aren. Het ras is goed wintervast en heeft een prima uitstoeling.
  Het middenlange ras heeft een goede stevigheid (8,5). De resistenties tegen gele en bruine roest zijn gemiddeld en tegen septoria goed. Op aarfusarium is de score goed (7,0). Het ras is wel wat gevoelig voor meeldauw (5,5, als Claire) en is vooral geschikt voor op kleigronden.
 • Ragnar: Ragnar is een voertarweras met een zeer hoog opbrengstpotentieel, kort stro en blijft goed staan. Is middenvroeg afrijpend. Geprezen wordt dit ras om zijn uitstekende resistenties tegen gele roest en meeldauw. Verder heeft het ras een hoog hectolitergewicht en duizendkorrelgewicht.
 • RGT Reform: RGT Reform is een Duitse Baktarwe. Het ras heeft een goede stevigheid, goede meeldauw- en fusariumresistenties. Het ras is middenvroeg en geeft goede opbrengsten.
 • Benchmark: Benchmark heeft zowel nationaal als internationaal hoge opbrengsten gegeven. In Nederland geeft Benchmark (in de praktijk en in proeven) al vijf jaar stabiele hoge opbrengsten op alle locaties. Het ras heeft een middenvroege afrijping. Benchmark geeft een goede uitstoeling, is stevig en geeft ook een hoge stro-opbrengst. Zijn gele roest resistentie is echter matig te noemen waardoor een goede monitoring vroeg in het voorjaar van belang is.
 • WPB Durand: Een middenvroeg afrijpende Nederlandse baktarwe die sinds 2018 op de Rassenlijst staat. Een hoog opbrengende tarwe geschikt voor zowel de klei als zand/dal gronden met mooie resistentie cijfers. Alleen voor stevigheid scoort WPB Durand iets minder (6,5).
 • LG Vertikal: Nieuw op de Aanbevelende Rassenlijst. LG Vertikal is een Duitse maaltarwe met een prima resistentie niveau. Rijpt middenvroeg af en heeft middellang stevig stro.

Middenlaat/laat:

 • Bennington: Bennington is een gezonde en zeer stevige Engelse voertarwe. Het ras heeft een middenlate afrijping. Bennington is in het najaar van 2017 opgenomen in de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. De opbrengsten behaald in Nederland zijn erg hoog en daarnaast beschikt Bennington over zeer goede ziekteresistenties. Bennington past goed op zowel de klei als zand en dalgronden.
 • Diantha: Diantha is in 2017 opgenomen in de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. Het is een stevig voertarweras dat middenlaat afrijpt, met zeer hoge opbrengsten op de klei en zand/dalgronden. Diantha beschikt tevens over een zeer gezond bladapparaat, goede wintervastheid en goede aarfusarium resistentie. Het ras is iets gevoeliger voor meeldauw.
 • Toby: Nieuw op de Aanbevelende Rassenlijst. Een voertarwe met kort stevig stro. Rijpt laat af maar heeft echter uitstekende ziekte resistenties waaronder met name Septoria Tritici en de roesten. 

WPA-Robertus heeft de bovenstaande rassen vermeerdert in Nederland. De rassen worden met behulp van zonne-energie op onze vestigingen in Winschoten en Dedemsvaart duurzaam geschoond.

Andere wintertarwerassen zijn uiteraard ook via ons verkrijgbaar.

Hieronder staan een aantal verwijzingen met daarin informatie over wintergranen.

Klik hier voor het persbericht van 9-sept-2019 van de Commissie Samenstelling aanbevelende rassenlijst landbouwgewassen (CSAR). Met de aanbevolen rassen van wintertarwe.

Klik hier voor de resultaten opbrengst wintergerstrassen 2019 van SPNA agrosearch

Levering:
Levering kan als volgt plaatsvinden: gezakt (25 kg papier), bigbags (500 kg).

De zaden zijn standaard ontsmet tegen kiem- en bodemschimmels. Voor percelen waarbij tarwehalmdoder een rol speelt kan het zaaizaad worden ontsmet met Latitude. Welke rassen hiervoor beschikbaar zijn, kunt u navragen bij uw vertegenwoordiger. Bestellingen met Latitude graag voor 10 oktober aan ons doorgeven.