Bladmeststoffen

Vaak zijn er van de noodzakelijke sporenelementen slechts kleine hoeveelheden nodig, soms slechts enkele tientallen grammen per ha.
De beschikbaarheid is afhankelijk van de pH van de grond en de andere voedingselementen, die in de bodem aanwezig zijn.

Om tijdelijke tekorten in de plant op te heffen, worden vooral bladmeststoffen gebruikt.
Het gaat in de meeste gevallen om sporenelementen, waarvan slechts kleine hoeveelheden per hectare nodig zijn.
De formulering van deze meststoffen is echter belangrijk: bij tekorten moeten elementen als magnesium en mangaan snel opneembaar zijn.

Snel werkende meststoffen worden relatief ook snel opgenomen, maar werken kort. Herhaling is vaak meerdere malen nodig.
Andere bladmeststof-formuleringen (zoals bijvoorbeeld sulfaten) worden traag opgenomen, maar hechten zich doorgaans goed aan het blad.
Deze bladmeststoffen worden slechts één of twee keer gespoten met een langere interval.
De keuze van de bladmeststoffen hangt dus vooral af van de situatie op dat moment.

Waarom bladbemesting?

Er zijn verschillende redenen om bladbemesting toe te passen in de tuin- en akkerbouw, dit zijn de belangrijkste:

 • Een nutriëntentekort tijdens de teelt snel oplossen; bladbemesting werkt meestal binnen één week,
  waardoor opbrengst- en kwaliteitsverliezen geminimaliseerd worden.
 • Voorzien in nutriëntenbehoefte bij verminderde opname via de bodem; spoorelementen zoals mangaan zijn moeilijk opneembaar bij een bodem-pH hoger dan 6,2.
  Bladbemesting kan dan alsnog in de mangaanbehoefte voorzien.
 • Het gewas beschermen én voeden in één werkgang; in sommige gevallen zijn bladmeststoffen te combineren met een GBM- bespuiting.
  Ga vooraf na of de gewenste tankmix fysiek mengbaar is.
 • Het gewas optimaal voeden binnen de wettelijke gebruiksnormen; met de maximale hoeveelheden stikstof,
  fosfaat en dierlijke mest is het niet altijd mogelijk om volledig in de nutriëntenbehoefte van het gewas te voorzien.
  Het aanvullen van de basisbemesting met efficiënte bladmeststoffen, maakt een hoge opbrengst toch mogelijk.

Belangrijke randvoorwaarden

De effectiviteit van bladmeststoffen verschilt sterk per plantensoort en is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Planteigenschappen: elke plantensoort heeft zijn eigen kenmerken.
  Planten met waterafstotend blad (diverse koolsoorten) of een dikke waslaag absorberen water en nutriënten minder makkelijk (Fernandez, 2013).
  Het plantstadium is ook van belang. De meeste planten absorberen nutriënten het beste tijdens de exponentiële groeifase (Alexander, 1986).
 • Weersomstandigheden: Planten nemen bladmeststoffen het beste op als de spuitvloeistof op het blad niet te snel uitdroogt.
  Spuit dus bij een hoge relatieve luchtvochtigheid, milde temperatuur, weinig zon en weinig wind (WUR, 1994).
  Voorkeurstijdstippen zijn de vroege ochtend of late avond.
 • Kwaliteit van de bladmeststof: gecomplexeerde bladmeststoffen zijn stabieler (blijven beter in oplossing) en zijn daarom beter opneembaar,
  dan een bladmeststof met alleen het actieve nutriënt (Alexander, 2016). Let naast kosten dus ook op de formulering.
 • Methode van aanbrengen: bladmeststoffen worden vaak met een gangbare veldspuit gespoten.
  Spuiten met een fijne druppel zorgt voor de beste bladbedekking, maar dit past niet altijd binnen de driftreductierichtlijnen.
  Let hierop bij uw keuze voor het maken van de juiste spuitdop.

WPA-Robertus heeft een breed pakket bladmeststoffen.
Neem voor een passend advies contact op met één van onze buitendienstmedewerkers.

Bestellen met onze bestelapp

Hoe gaat het bestellen via de app?

Als u klant bent van WPA-Robertus/Alb. Groot dan is bestellen via de app, een mogelijkheid om 24 uur per dag uw orders aan ons door te geven. Levering vindt plaats op werkdagen en niet in het weekend. Als u uw order plaatst, kunt u kiezen uit drie mogelijke bezorgopties:

 • Vandaag (voor 8.45 uur bestellen)
 • Morgen
 • Per gelegenheid (binnen 5 werkdagen)

Het product wordt op het door u gekozen bezorg moment geleverd, mits deze op voorraad is. Indien dit niet het geval is, leveren wij het product, zodra het bij ons binnen is, zo spoedig mogelijk uit. Ook houden wij het recht voor om een vergelijkbaar product aan u uit te leveren.

Bestelapp op telefoon of tablet installeren (alleen voor bestaande klanten van WPA-Robertus/Alb. Groot)

Ga naar internet en toets dan in: Bestellen.wpa-robertus.nl

De site vraagt dan of u de app op uw beginscherm wilt zetten (dan wordt het een soort app)
Ook kunt u altijd gebruik maken van onze site, het beginscherm wordt dan automatisch in uw browser geopend. (Dit kan ook door op de onderstaande button te klikken.)

Als u zich nog niet eerder heeft aangemeld voor de bestelapp, dan kunt u dit doen door in het beginscherm op Registreren te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen.
Bestel hier

Afhalen producten

Op onze vestigingen in Winschoten, Warffum, Schagerbrug, Apeldoorn en Dedemsvaart is er de mogelijkheid om producten, die bij ons op voorraad zijn af te halen.
Dit kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dient u de bestelling vooraf telefonisch aan ons door te geven.
Wij zullen de producten dan voor u klaarzetten.

U kunt uw bestelling ook evt. telefonisch doorgeven aan het depot waar u dit wenst af te halen.
Dit kan via onderstaande telefoonnummers:

 • Winschoten 0597- 413142
 • Warffum 0595- 422744
 • Schagerbrug 0224-571253
 • Apeldoorn 055-3666556
 • Dedemsvaart 0523- 615555

Leveringsvoorwaarden

Vragen e/o opmerkingen?

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger.