Kennis downloaden?
Doe het hier!

Wijzigen activiteitenbesluit

Lijst met indeling van spuittechnieken in Driftreducerende Techniek-klassen (DRT-klassen) versie 22 mei 2023

Lijst met indeling van spuitdoppen in Driftreducerende Dop-klassen (DRD-klassen) versie 12 mei 2023

De allerlaatste versie kunt u vinden op helpdesk water. Klik hier voor de directe link.

 

Toolbox Emissiebeperking

De Toolbox Emissiebeperking geeft u praktische handvatten om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Klik hier voor de link, naar de website met meer informatie.