Kennis downloaden?
Doe het hier!

Wijzigen activiteitenbesluit

Lijst met indeling van spuittechnieken in Driftreducerende Techniek-klassen (DRT-klassen) versie 19 december 2022

Lijst met indeling van spuitdoppen in Driftreducerende Dop-klassen (DRD-klassen) versie 19 december 2022

 

Toolbox Emissiebeperking

De Toolbox Emissiebeperking geeft u praktische handvatten om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Klik hier voor de link, naar de website met meer informatie.