Meststoffen
Wij bieden een breed assortiment meststoffen, om aan uw specifieke situatie te voldoen.

Precursoren verklaring

De EU-verordening 2019/1148 rondom precursoren is voor u als kunstmestafnemer van toepassing.

Precursoren, onder ander bepaalde kunstmestsoorten, zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden voor de illegale productie van explosieven door terroristen en andere criminelen. Een grote groep meststoffen valt onder deze EU-verordening, daarom is WPA-Robertus verplicht om u als kunstmestafnemer te identificeren.
Daarom vragen wij u om het onderstaande met een geldigheid van 1 jaar in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen, waarbij u het volgende verklaart:

  • Dat de door u aangekochte meststoffen bij WPA-Robertus worden ingezet voor landbouwkundige toepassingen, overeenkomstig uw bedrijfsactiviteiten welke bij WPA-Robertus bekend zijn.
  • Dat in het kader van deze EU-verordening verdachte transacties, vermissing en diefstal van meststoffen binnen 24 uur gemeld dienen te worden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: telefoon: 088-1540000 of Email precursoren@belastingdienst.nl

Klik hier om de precursoren verklaring te downloaden.