BlueN in groenbemesters

BlueN is ook interessant voor groenbemesters. Sowieso als de stikstof gebruiksruimte te weinig ruimte biedt om de groenbemesters voldoende te bemesten. Ons advies is wel om een startgift te geven voor een snelle vegetatieve beginontwikkeling en de vertering van stroresten. BlueN levert namelijk ongeveer 2-3 kg N per week. Daarnaast stimuleert BlueN de fotosynthese en verbetert het de stikstofvoorziening.
De hoogte van die startgift is onder andere afhankelijk van de soort groenbemester, de voorvrucht en de zaaidatum van de groenbemester. Meer info over de hoogte van die startgift treft u bijvoorbeeld hier aan.

Proefveld 2022 BlueN in groenbemesters
Bij WUR Open Teelten, locatie Lelystad, heeft in 2022 een proefveld gelegen met BlueN in groenbemesters. De proefopzet was als volgt:
In verschillende groenbemesters zijn vier stikstoftrappen aangelegd: 0, 100, 200 en 300 kg KAS. De ene helft van de proef is vervolgens met BlueN behandeld en de ander helft niet. Op 5 augustus is er gezaaid en op dezelfde dag de KAS gestrooid. Er is beregend op 8 en 26 augustus. De BlueN bespuiting is uitgevoerd op 29 augustus.

Foto: Op beide foto’s liggen de stikstoftrappen achter elkaar. Dus vooraan 0 kg, daarachter 100, 200 en 300 kg KAS. Op de rechterfoto staat het gedeelte van het proefveld dat met BlueN is behandeld. Dit gedeelte is verder ontwikkeld bij alle stikstoftrappen.

Foto’s boven: Stikstof trappen 100 en 200 kg KAS naast elkaar. Links zonder, rechts met BlueN Op 14 november heeft de WUR vervolgens een drogestof opbrengst bepaling gedaan. Hieronder de resultaten van Gele mosterd en Italiaans raaigras.

 

Conclusie: Bij alle stikstofgiften had BlueN de opbrengst verhoogd. Het effect was ongeveer vergelijkbaar met het effect van 100 kg KAS.

BlueN telt niet mee in de mestboekhouding en mag bovendien gebruikt worden op bufferstroken. Ook in de biologische teelt is BlueN toegestaan. Bron: Corteva