Goed graslandbeheer

Het is belangrijk dat er kwalitatief goed ruwvoer geoogst wordt. Door tijdig een bespuiting uit te voeren kunt u snel weer kwalitatief goed ruwvoer oogsten.

Goed ruwvoer blijft de basis
Door eigen ruwvoer van een perfecte kwaliteit te oogsten, zorgt u ervoor dat de productie per koe omhoog gaat en indirect voor een lagere kostprijs per liter melk.

Een goed begin is het halve werk
Het begint met een beoordeling van uw percelen. Wij adviseren om hier direct in het voorjaar al mee te beginnen en dit na enkele weken nogmaals te herhalen.

  • Kijk wat voor soort grassen er groeien, zijn dit productieve weidegrassen of bijvoorbeeld straatgras, kweek etc. Bij minder dan 80 % goede grassen is inzaaien te overwegen.
  • Zijn er kale plekken dan is doorzaaien een goede manier. Dit om te voorkomen dat hier onkruiden en straatgras op deze kale plekken gaan groeien. Kies voor Engels raaigras tetraploïd en/of diploïd voor een snelle kieming.
  • Beoordeel de onkruiddruk op uw percelen. Door de zachte winter staat er al veel onkruid zoals bv. muur. Deze onkruiden verdringen het gras en verbruiken mineralen. Zuring en paardenbloem komen vaak later.

Toenemende bewustwording
Door de vele praktijkervaringen en uit proefvelden komt het volgende naar voren:

Er wordt gemiddeld 20% meer gras geoogst door het uitvoeren van een onkruidbestrijding!
In gras zit gemiddeld 24% meer VEM en 43% meer DVE dan in onkruid. Een 15-25% hogere productie is al gauw een paar ton droge stof per ha. Verbeteren van uw grasland levert per saldo geld op.

Door tijdig een onkruidbestrijding uit te voeren met Tapir/Primstar en Cirran heeft u nagenoeg geen productie verliezen. In nieuw ingezaaid grasland (dit is ingezaaid grasland tot 1 jaar oud) is Cirran niet toegelaten, maar kunt u Jepolinex Pro gebruiken. In de nazomer kunt u evt. Tapir in combinatie met Cirran inzetten.

Neem contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.