Vernieuwde STORL-regeling gaat nieuwe fase in

Na lege verpakkingen nu start met resten gewasbeschermingsmiddelen.

Afgelopen jaar is de STORL-regeling nieuwe stijl van start gegaan. De regeling houdt in dat telers en loonwerkers kosteloos lege, gespoelde plastic cans van gewasverzorgingsproducten kunnen inleveren. Inmiddels zijn ruim 1.500 telers/loonwerkers aangehaakt.

In 2024 gaat de STORL-regeling een volgende fase in: dan worden ook de resten van gewasbeschermingsmiddelen ingenomen.

De nieuwe STORL-regeling in het kort

De nieuwe STORL-regeling heeft dezelfde naam, maar de betekenis van de afkorting is veranderd.
Die luidt nu: Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen in de Landbouw.
De huidige partners in de STORL-regeling zijn LTO Nederland, Agrodis (distributie), Cumela (loonwerk) en CropLife NL (gewasbeschermingsproducenten).

De nieuwe STORL zamelt dus twee stromen in:

  1. Lege plastic cans van gewasverzorgingsproducten. Behalve cans van gewasbeschermingsmiddelen worden daarbij ook lege cans van (blad)meststoffen, biostimulanten en hulpstoffen ingezameld.
  2. Resten: In 2024 wordt gestart met de inzameling van resten van gewasbeschermingsmiddelen.

Goed om te weten:

  • Tot 50 kg / ltr per afhaaladres gebeurt dit kosteloos. Bij grotere hoeveelheden zijn de kosten voor de teler/loonwerker.
  • De inzameling is alleen bestemd voor professioneel te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen en middelen waarvan de toelating is verlopen.
  • Particulieren dienen de resten in te leveren bij de milieustraat.
  • De inzameling van resten is tweejaarlijks. De volgende inzameling is in 2026.

Planning:

  • Periode januari – maart 2024: De teler/loonwerker controleert samen met zijn of haar adviseur de gewasbeschermingsmiddelen-opslag.
  • Periode februari – maart 2024: aanmelden resten via www.storl.nl
  • Periode april – december 2024: Periode van inzameling

Hoe kunnen telers/loonwerkers deelnemen?

Een teler of loonwerker kan zich via www.storl.nl aanmelden. Daar staat alle informatie die nodig is voor de inzamelingen.
Niet voor publicatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
* Gerard Top, top@storl.nl en 06 22 21 29 31.
* Wim in ’t Veld, veld@storl.nl en 06 53 54 24 00.
Beiden geven uitvoering aan de inrichting van de nieuwe STORL-regeling.