nodust
Wij zijn dealer van Nodust®Agri, de milieuvriendelijke stuifbestrijder voor de land- en tuinbouw.

Nodust®Agri

Nodust®Agri de milieuvriendelijke stuifbestrijder voor de land- en tuinbouw. WPA-Robertus is dealer van Nodust®Agri in Noord-Nederland. Nodust®Agri wordt toegepast als stuifbestrijdingsmiddel op winderosiegevoelige bodems. Het bindt bodemstof en voorkomt hierdoor stuifschade aan jonge planten.

Doordat Nodust®Agri vloeibaar en volledig wateroplosbaar is, kan het eenvoudig met conventionele apparatuur worden opgebracht. Dit geeft het een grote flexibiliteit bij de verwerking.

Nodust®Agri is organisch en biologisch afbreekbaar. Het gemodificeerde bioplymeer kan onbeperkt toegepast worden, zonder het milieu te belasten. Nodust®Agri is een complexvormer, die conform EU Verordening 2003/2003 in de land- en tuinbouw is toegestaan. Hiermee wordt Nodust®Agri door het ministerie van EL&I als organo-minerale meststof geclassificeerd.

Het product kan over gewassen worden gespoten zonder dat er schade aan de planten of materieel ontstaat. Nodust®Agri biedt veel gebruiksgemak.

Omdat Nodust®Agri niet met gespecialiseerde apparatuur opgebracht hoeft te worden, kan de eindgebruiker optimaal anticiperen op eventuele stuifschade. Dit bespaart kosten en vormt een milieuvriendelijk alternatief ten opzichte van andere producten. Met Nodust®Agri is men niet langer afhankelijk van wachttijden en kunnen extra kosten voorkomen worden.

Het product kan met de eigen veldspuit, mengmestverspreider of beddenuitrijwagen opgebracht worden.

Dosering en gebruik

Afhankelijk van het bodemtype kent Nodust®Agri verschillende doseringen. In alle gevallen geldt, dat het Nodust®Agri concentraat voor de toepassing in water opgelost moet worden. De oplossing heeft de beste werking op een relatief vochtige ondergrond. Jonge planten worden zo optimaal beschermd tegen stuifschade.

Dosering op humusrijke gronden (dalgrond)
400 – 800 liter Nodust®Agri, opgelost in 1.600 liter water/ha biedt een optimale bescherming. Voor fijne zaden dient men de laagste dosering van maximaal 400 liter Nodust®Agri/ha aan te houden.

Dosering op schrale gronden (geestgrond)
800 – 1.200 liter Nodust®Agri, opgelost in minimaal 1.600 liter water/ha biedt een optimale bescherming op schrale gronden.

Voor fijne zaden dient men altijd de laagste dosering van maximaal 400 liter Nodust®Agri/ha aan te houden.

Overige informatie
Nodust®Agri is een biologisch bindmiddel. Voor alle toepassingen geldt, dat na gebruik de tank, de leidingen en sproeidoppen grondig met water gereinigd dienen te worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nodustagri.com

Impressie